25
apr

HRM, strategisch klimaat en medewerkeruitkomsten in ziekenhuizen: HRM als remedie?

Geplaatst door op in Wetenschap
  • Fontgrootte: Groter Kleiner
  • Hits: 5716
  • 0 reactie
  • Afdrukken

Ziekenhuizen staan, net als andere zorginstellingen, enorm onder druk. Gezien de ontwikkelingen in de zorgsector komt er voor ziekenhuizen steeds meer de nadruk te liggen op het leveren van kwalitatief goede en veilige zorg. Bovendien wordt er van ziekenhuizen verwacht dat zij deze zorg op een innovatieve en efficiënte manier leveren. Tegelijkertijd staan veel ziekenhuizen voor de uitdaging om voldoende gekwalificeerd personeel aan te trekken en te behouden.

Geen makkelijke opgave in tijden waarin de arbeidsmarkt steeds krapper wordt. Al deze uitdagingen zorgen er voor dat ziekenhuizen moeten veranderen willen zij de toenemende concurrentie het hoofd kunnen bieden. In dit proces van verandering spelen medewerkers een belangrijke rol. Immers geen zorg zonder capaciteit, en geen verandering zonder medewerkers. Er is dan ook een belangrijke rol weggelegd voor het Human Resource Management (HRM) om medewerkers in beweging te krijgen en te houden. HRM kan er toe bijdragen dat medewerkers over de juiste capaciteiten, motivatie en mogelijkheden beschikken om de beoogde veranderingen en daarmee ook prestatie verbeteringen te realiseren.

Ondanks het toenemende besef bij beleidsmakers en managers in de gezondheidszorg dat het managen van medewerkers een belangrijke sleutel tot succes is, wordt er nog maar weinig onderzoek gedaan naar de toegevoegde waarde van HRM in de zorg. Onderzoek in andere sectoren (met name de profit sector) laat zien dat HRM kan leiden tot betere prestaties (bijvoorbeeld Combs, Liu, Hall, & Ketchen, 2006; Zacharatos, Hershcovis, Turner, & Barling, 2007). Door een gebrek aan onderzoek naar de relatie tussen HRM en prestaties in de ziekenhuissector blijft het echter onduidelijk in hoeverre en waarom HRM toegevoegde waarde op zou kunnen leveren in deze sector.

Het doel van dit proefschrift is dan ook om meer inzicht te krijgen in de relatie tussen HRM en prestaties in Nederlandse ziekenhuizen. Centraal hierbij staat het belang van strategisch klimaat' in de relatie tussen HRM en prestaties. Klimaat kan hierbij worden omschreven als de gedeelde beelden die medewerkers hebben over wat belangrijk is binnen de organisatie in termen van activiteiten, beleid, procedures, routines en beloningen. Bij een strategisch klimaat kunnen deze beelden direct worden gekoppeld 297 aan de strategische doelen van een organisatie, zoals een klimaat voor veiligheid. Uit eerder onderzoek is gebleken dat het sturen op strategisch klimaat, door middel van HRM, bijdraagt aan het bereiken van (strategische) organisatiedoelen. Bovendien is de verwachting dat strategisch klimaat ook een belangrijke bijdrage levert aan HRM uitkomsten, zoals tevredenheid en betrokkenheid.

De centrale vraag van dit onderzoek luidt dan ook als volgt:
Op welke wijze en in welke mate kan HRM bijdragen aan de prestaties van ziekenhuizen op verschillende niveaus (individueel en afdelingsniveau) en in welke mate medieert strategisch klimaat deze relatie?

Download/lees volledige document

Klik hier om het volledige artikel te lezen/downloaden

Waardeer dit blogbericht:
0

Reacties