30
mrt

Blockchain voor de organisatie van werk

Geplaatst door op in Wetenschap
  • Fontgrootte: Groter Kleiner
  • Hits: 3446
  • 0 reactie
  • Afdrukken

Blockchain organiseren kan een belangrijk bijdrage leveren aan het verbeteren van de productiviteit van informatiewerkers, mits toegepast met een nieuw organisatiemodel. Ook bij de organisatie van werk is de kern: vraag en aanbod bij elkaar brengen tegen zo laag mogelijke transactiekosten. Hoe kan je dat realiseren met behulp van blockchain organiseren?

Blockchain organiseren stelt ons in staat tegen minimale kosten mensen en middelen te verbinden aan een doelstelling. Concreet kun je vanuit een bestaand bedrijf bijvoorbeeld een project definiëren om trainingen en adviesdiensten te ontwikkelen op het gebied blockchain organiseren. Omdat je mensen in vaste dienst hebt, zul je al snel deze mensen inzetten bij de ontwikkeling van de nieuwe dienstverlening. Hierbij ga je voorbij aan de vraag of deze mensen wel het meest geschikt zijn. Daarbij kun je je afvragen of de bezettingsgraad van mensen in vast dienstverband wel hoog genoeg is. Immers waarom zouden ze opeens beschikbaar zijn voor je nieuwe project?

In deze blog ga ik in op de mogelijkheden die blockchaintechnologie biedt voor de organisatie van werk. De blog bestaat uit twee delen. Dit is deel I.

Wat is organisatietechnologie?

Blockchain organiseren is een klasse van organisatietechnologie. Het is een combinatie van een bestaand organisatiemodel (Weconomics), met een nieuwe technologie om vertrouwen te organiseren: blockchaintechnologie. Blockchain organiseren richt zich vooral op het verbeteren van productiviteit en privacy. Organisatietechnologie gaat primair uit van een organisatieprobleem en zoekt daarbij een passend organisatieontwerp. Daarna wordt pas gezocht naar een passende uitvoeringstechniek of tool. Organisatietechnologie gaat, in tegenstelling tot veel gehypte tools zoals Het Nieuwe Werken, Agile werken en Cloud Computing, niet uit van de tool, maar van het probleem en het ontwerp waarmee je vraag en aanbod coördineert.

Organisatietechnologie geeft antwoord op de vraag hoe je met behulp van technologie, vraag en aanbod zo efficiënt mogelijk kunt organiseren. Het is een wetenschapstoepassing of vakgebied wat onderdeel is (of eigenlijk zou moeten zijn) van de toegepaste wetenschap: organisatiekunde. Het zou een discipline moeten zijn wat principes, fundamenten en recepten levert voor consultancy, training en bijvoorbeeld blockchain development. Organisatietechnologie zou de samenwerking moeten bevorderen tussen enerzijds onderwijs en onderzoek en anderzijds de praktijk. Deze praktijk bestaat vooral uit kennisintensieve domeinen waar relatief veel informatie- of kenniswerkers ingezet worden en waar relatief veel geïnvesteerd wordt in digitalisering en het toepassen van organisatietechnologie.

In een digitale economie gaan de transactiekosten naar nul. Hierdoor wordt het aantrekkelijker om activiteiten niet meer zelf uit te voeren, maar uit te besteden. Nog beter is gebruik te maken van een gedeeld transactienetwerk. Een smart netwerk met smartcontracts (gedigitaliseerde afspraken), tussen de verschillende stakeholders van het ecosysteem. Als de activiteiten in het ecosysteem routinematig zijn, vaak voorkomen en fundamenteel bestaan uit ‘If-This-Then-That-acties’ (zogenaamde IFTTT-statements), zal het netwerk van computers al snel een Dentralized Autonomous Organization (DAO) worden. Wat de Tesla is voor de auto-industrie, is de DAO voor het bedrijfsleven.

Blockchain organiseren voor HR

Op dit moment verwerken we in Nederland vooral data tot informatie en informatie tot kennis. De kosten voor het opslaan, verwerken en verzenden van data is bijna nul. Hierdoor ontstaan samenwerkingsverbanden die vroeger vooral binnen de muren van een bedrijf zouden plaatsvinden, maar nu steeds meer binnen blockchain communities georganiseerd kunnen worden. Dit maakt het traditionele bedrijf als ideaalvorm om werk te organiseren en transacties te doen steeds minder aantrekkelijk.

Wanneer je ‘HR’ of ‘HRM’ in combinatie met ‘Blockchain’ googelt krijg je op dit moment weinig betekenisvolle resultaten. Dit terwijl blockchain naar verwachting een vergelijkbare verandering in ons leven zal brengen als internet. Na de mainframe, de PC, het internet en social/mobile zien we nu de volgende disruptieve innovatie: blockchain. De vraag is dan: ‘Wanneer gaat HR gebruik maken van blockchain organiseren?’ Grote ICT-bedrijven, banken en verzekeringsmaatschappijen investeren al miljarden in blockchaintechnologie en ook bijvoorbeeld het juridisch en overheidsdomein is steeds actiever. Wanneer volgt HR, vragen we ons dan af? Voordat we hier een antwoord op proberen te geven, gaan we eerst wat dieper in op de vraag wat blockchain organiseren kan betekenen voor het HR-domein.

In onze ogen houdt HR zich vooral bezig met het verbinden van mensen aan doelen. Op dit moment is er technologie die zo krachtig is dat deze niet alleen bestaande manier van verbinden overbodig zal maken, maar zelfs de potentie heeft om een groot deel van de activiteiten van organisaties, die zich daar nu me bezig houden, overbodig kan maken. We zagen in een vorige blog dat blockchain een manier is om werk te organiseren zonder allerlei tussenschakels zoals recruitmentbureaus, payrolling bedrijven en trainingbureaus.

Stel je eens voor dat je je hiervan afsluit omdat het te moeilijk, te technisch of ‘te-ver van-je-bed-show’ lijkt. Waar sta je dan over tien jaar wanneer de blockchain inderdaad dezelfde ontwikkeling doormaakt als internet? Als je organisatie te laat gebruik maakt van blockchain organiseren zal het bijvoorbeeld moeilijker worden om nog de beste talenten te vinden en te binden, omdat deze wel steeds vaker met blockchaintechnologie werken. Ook voor HR-professionals is het belangrijk om zich te verdiepen in blockchain organiseren, zodat ze kunnen beoordelen wat ze er wel en niet mee kunnen. Blockchain organiseren is niet technisch of moeilijk. Het is een concept dat zeker door de meeste HR-professionals die dit willen begrijpen toegepast kan worden. Voorwaarde is wel dat je oude vanzelfsprekendheden durft los te laten en open staat voor een nieuw perspectief op organiseren, zodat je toegevoegde waarde kunt blijven leveren in de wereld van het nieuwe organiseren.

Wat betekent blockchain voor het HR-domein?

Letterlijk betekent blockchain een keten van blokken, waarbij een blok bestaat uit een aantal transacties. Een transactie kan het kopen van een managementboek of opleiding zijn, maar ook het uitvoeren van een project als portfoliowerker. Wanneer je alle transacties van een persoon in de tijd gezien, aan elkaar ‘rijgt’, ontstaat een keten van gekoppelde middelen aan een mens. We noemen dit ook wel een e-portfolio. Het is een aaneenschakeling van gecontroleerde en niet-muteerbare transacties waar de community consensus over heeft dat deze transactie heeft plaatsgevonden. Blockchain kun je zien als een extra laag boven het internet. Deze laag zorgt ervoor dat we niet alleen op een veilige en betrouwbare manier informatie kunnen uitwisselen tussen verzender en ontvanger, maar ook transacties kunnen doen. We kunnen zonder tussenschakels waardes overbrengen van aanbieder naar vrager. Nu zullen veel HR-professionals zeggen: ‘Maar we doen toch al lang transacties via het internet?’ Dat klopt. Je zult je vast wel eens online aangemeld hebben voor een cursus of een boek besteld hebben bij managementboek.nl, maar de planning, administratieve afwikkeling, registratie en betaling loopt zeer waarschijnlijk nog niet volledig geautomatiseerd en volledig gedigitaliseerd.

Daarbij bestel je op dit moment nog via de website van de aanbieder. Dat gaat met de blockchain veranderen. Je wilt het liefst als medewerker via een eigen applicatie producten en diensten bestellen zodat je ook niet steeds dezelfde gegevens hoeft in te voeren en je gegevens veilig zijn je eigen digitale kluis. Het grote verschil tussen de huidige manier van werken binnen het HR-domein en blockchain organiseren is dat we in principe voor het voorbereiden en uitvoeren van transacties geen opleidingsinstituten, uitgevers, payrollbedrijven of detacherings- en uitzendbureaus meer nodig hebben. We hebben ook geen administratie meer nodig hebben om inkooporders aan te maken, bestellingen te doen en facturen aan te maken of te controleren. We hebben zelfs geen bank meer nodig voor de betalingen. Ook arbeidscontracten, wel of geen vaste baan, vast of-flex organiseren, management development, beoordelingen enzovoort, ze krijgen allemaal een andere betekenis of zijn niet meer nodig wanneer je bijvoorbeeld smartcontract inzet die gebaseerd zijn op blockchain organiseren. Organiseren wordt in de kern verbindingen aan- en uitzetten waardoor transacties bijna volledig automatisch uitgevoerd kunnen worden.

Administratieve activiteiten worden overbodig

Dat betekent nogal wat. Blockchain organiseren heeft dan ook de potentie om veel (administratieve) activiteiten binnen het HR-domein overbodig te maken. Zelfs ‘het bedrijf’ als default organisatievorm hebben we voor een groot deel niet meer nodig. Omdat de HR-afdeling en het bedrijf bij elkaar horen, zullen vooral traditionele HR-afdelingen veranderen of verdwijnen. Dit zijn afdelingen die nog sterk leunen op processen die gedigitaliseerd kunnen worden. We zullen ons werk steeds meer organiseren met Decentralized Autonomous Organizations. Zelf opererende processen in een gedeeld transactienetwerk, vergelijkbaar met de zelfrijdende auto. Het is dus belangrijk om je als HR-professional te verdiepen in blockchain organiseren.

Blockchain organiseren integreert concepten en ontwikkelingen als Personal Data Service voor werknemers, peer-to-peer platformen zoals vacaturebanken, kennis delen via communities, zelf organiserend vermogen, digitalisering, crowdsourcing, cloud computing, social media, open source en open innovatie. Blockchain organiseren zorgt voor een nieuw per­spectief op concepten zoals vrijheid, vrij­blijvendheid, decentralisatie, accountability, vertrouwen, waarde, handel en ondernemerschap. Het zorgt ervoor dat je zowel slim kunt samenwerken met je collega’s, als met je omgeving (portfoliowerkers, klanten, leveran­ciers, talenten enzovoort.). Het zorgt voor een effec­tief beleid met betrekking tot de organisatie van een vast-flexschil. Blockchain organiseren is vooral geschikt voor digitale productie en consump­tie en zal informatie- en kenniswerkers veel productiever, flexibeler en innovatiever ma­ken. Op deze manier kunnen we onze concurrentiepositie naar de toekomst versterken en een duurzame welvaart organiseren. De hele discussie rond het vervangen van de VAR door de DBA zou bijvoorbeeld binnen blockchain organiseren geen enkel probleem zijn, omdat het werkt met smart contracts, consensus en reputatie. Een vast contract of een flex contract is binnen blockchain organiseren niet meer en niet minder dan een type verbinding. Hiermee verbindt je mensen en middelen aan elkaar om een doelstelling te realiseren die je als ondernemer in je eentje niet kunt realiseren.

In deel II gaan we verder met de vraag welke concrete toepassingen er zijn van blockchain organiseren voor het HR domein.


Waardeer dit blogbericht:
0

Paul Bessems is onderzoeker, schrijver, spreker en strategisch organisatie-adviseur. Hij studeerde bedrijfskunde aan de Technische Universiteit Eindhoven. Na zijn loopbaan als zelfstandig adviseur heeft hij zich gespecialiseerd in Weconomics. Weconomics is een model, een infrastructuur én een programma om informatiewerkers veel productiever te maken door communities en gedeelde informatienetwerken op te zetten en bestaande processen uit klassieke organisaties over te hevelen naar deze nieuwe netwerken. Hij schreef hierover boeken als 'Elke dag als de zon opkomt' en een tetralogie van ruim  1300 pagina's. Het eerste boek uit deze serie van 4 heet: 'Weconomics - Hoe overleef je als informatiewerker de 21e eeuw?'. In de Weconomics Tetralogie geeft Bessems een brede en diepe analyse en biedt hij een oplossing voor duurzaam nieuw organiseren van werk en welvaart in de 21e eeuw. Hij beantwoordt de vraag waarom we in een welvaartscrisis zitten en hoe we daar structureel uitkomen. Verder geeft Bessems lezingen, trainingen, workshops op het gebied van Weconomics en adviseert hij bedrijven en instellingen die communities willen opzetten en slimmer willen samenwerken in gedeelde informatienetwerken. Ontwikkeling en verspreiding van het gedachtengoed doet hij onder meer via de door hem opgerichte Weconomics Foundation.


linkedin hover 32 twitter hover 32

Reacties