22
mei
0

Waarom HR aandacht moet hebben voor de blockchain

Geplaatst door op in Wetenschap

De noodzaak om slim samen te werken wordt alsmaar groter omdat we door vergrijzing en stijgende welvaartskosten productiever moeten worden. De omgeving wordt steeds groter, dynamischer en complexer. Oude starre organisatievormen werken dan niet meer. Steeds meer organisaties gaan daarom op zoek naar nieuwe modellen en organisatievormen.

Doorgaan met lezen
Getagged in: HRD Organiseren Technologie
Hits: 3537
30
mrt
0

Blockchain voor de organisatie van werk

Geplaatst door op in Wetenschap

Blockchain organiseren kan een belangrijk bijdrage leveren aan het verbeteren van de productiviteit van informatiewerkers, mits toegepast met een nieuw organisatiemodel. Ook bij de organisatie van werk is de kern: vraag en aanbod bij elkaar brengen tegen zo laag mogelijke transactiekosten. Hoe kan je dat realiseren met behulp van blockchain organiseren?

Doorgaan met lezen
Hits: 3413
28
okt
0

Onderzoek: Transitie van traditioneel HR naar HR Businesspartnerschap

Geplaatst door op in Wetenschap

Vanessa Beekman onderzocht de rol van het HR Businesspartnerschap binnen organisaties. In haar scriptie beantwoordt zij de vraag: Wat zijn de stappen die organisaties kunnen doorlopen om te komen tot een succesvolle transitie van traditioneel HR naar HR Businesspartnerschap?

Doorgaan met lezen
Hits: 3789
25
apr
0

HRM, strategisch klimaat en medewerkeruitkomsten in ziekenhuizen: HRM als remedie?

Geplaatst door op in Wetenschap

Ziekenhuizen staan, net als andere zorginstellingen, enorm onder druk. Gezien de ontwikkelingen in de zorgsector komt er voor ziekenhuizen steeds meer de nadruk te liggen op het leveren van kwalitatief goede en veilige zorg. Bovendien wordt er van ziekenhuizen verwacht dat zij deze zorg op een innovatieve en efficiĆ«nte manier leveren. Tegelijkertijd staan veel ziekenhuizen voor de uitdaging om voldoende gekwalificeerd personeel aan te trekken en te behouden.

Doorgaan met lezen
Hits: 5701
12
apr
0

Motivating Older Workers A Lifespan Perspective on the Role of Perceived HR Practices

Geplaatst door op in Wetenschap

De beroepsbevolking in westerse landen vergrijst. Door het stijgen van de levensverwachting en het dalen van het aantal geboorten is het aandeel 55-plussers in de Nederlandse beroepsbevolking gestegen van 14% in 1998 naar 19% in 2008. Aangezien de Nederlandse overheid de pensioengerechtigde leeftijd wil verhogen van 65 naar 67 jaar zal de vergrijzing van de beroepsbevolking alleen maar toenemen.

Doorgaan met lezen
Hits: 5657
18
feb
0

HRM and Fit - Survival of the fittest!?

Geplaatst door op in Wetenschap

Steeds meer organisaties erkennen dat werknemers een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het succes van een organisatie. Hierdoor wordt human resource management (HRM) een steeds belangrijkere managementtaak. Binnen het HRM veld wordt er veel aandacht besteed aan de strategische waarde van HRM voor het behalen van bedrijfsdoelen.

Doorgaan met lezen
Hits: 6937