23
okt

63 procent HR professionals wil leren toegankelijker maken

Geplaatst door op in Nieuws
  • Fontgrootte: Groter Kleiner
  • Hits: 3864
  • 0 reactie
  • Afdrukken

HR professionals willen leren dit jaar toegankelijker maken. Dit blijkt uit recent onderzoek van Nidap in samenwerking met Springest onder 129 HR verantwoordelijken in grote en middelgrote organisaties in Nederland. HR zet vooral in op het bewust maken van medewerkers, het bespreekbaar maken van opleidingsmogelijkheden, het ontwikkelen van e-learningprogramma’s en het inrichten van een leerportal of LMS.

63 procent zou graag willen dat opleidingen en andere leermogelijkheden toegankelijker worden voor medewerkers. Slechts 19 procent zegt hier geen behoefte aan te hebben. De overige 19 procent weet nog niet of dit voor hen van belang is.

Springest toegankelijker leren

Waarborgen kennis & kwaliteit op 1

Gevraagd naar de top drie uitdagen op het gebied van HRD staat het waarborgen van de kennis en kwaliteit van medewerkers op nummer één, gevolgd door het vergroten van de eigen verantwoordelijkheid voor doorleren en het verbeteren van duurzame inzetbaarheid en flexibiliteit.

Top 3 uitdagingen HRD

  1. waarborgen van kennis & kwaliteit van medewerkers (76%)
  2. eigen verantwoordelijkheid doorleren & persoonlijke ontwikkeling vergroten (68%)
  3. verbeteren duurzame inzetbaarheid & flexibiliteit (54%)

Niet zelfstandig aan de slag met leren

Hoewel de meeste HR professionals leren toegankelijker willen maken en de eigen verantwoordelijk voor doorleren willen vergroten, geeft op dit moment slechts 22 procent aan dat medewerkers zelfstandig hun opleiding of training kunnen zoeken en boeken. In 45 procent van de gevallen kan de medewerker dit soms wel en soms niet en bij een derde van de organisaties kan de medewerker niet zelfstandig aan de slag.

  • 22% laat medewerkers zelfstandig zoeken & boeken
  • 33% laat medewerkers niet zelfstandig zoeken & boeken
  • 45% laat medewerkers soms wel, soms niet zoeken & boeken

Opleiding en ontwikkeling is dan ook vaker top-down dan bottom-up georganiseerd (19 versus 14 procent) en bij de meeste organisaties (67%) is dit afhankelijk van het type opleiding en de functie van de medewerker.

HR wil doorleren stimuleren

Bijna alle HR professionals geven aan doorleren in hun organisatie al wel te stimuleren. 87 procent zegt daartoe op dit moment activiteiten te ontplooien. Genoemde voorbeelden zijn onder andere het gericht aanbieden van opleidingen, het organiseren van opleidingsmarkten of campagnes, aandacht geven aan leren in functionerings- en loopbaangesprekken, het invoeren van PoP-gesprekken en het inrichten van e-learningplatforms, leerportals en learning management systemen. Sommige organisaties zetten in op het ontwikkelen van bepaalde specifieke skills die belangrijk zijn voor de core business van de organisatie of focussen met name op management development.

Geen angst voor automatiseren binnen HRD

Hoewel vaak wordt beweerd dat HR-afdelingen relatief terughoudend zijn ten aanzien van IT-systemen om processen te automatiseren, lijkt dit voor HRD niet het geval. 84 procent zegt delen van het HRD-proces te willen automatiseren om leren makkelijker te maken. Slechts 16 procent geeft aan niets te willen automatiseren, omdat dit volgens hen niet past bij hun organisatie, opleiding en ontwikkeling in overleg moet blijven plaatsvinden, hier geen budget voor is of er sprake is een van te laag of juist een te hoog volume.

Springest automatiseren hrd

Opvallend is dat de nummer 1 automatiseringsbehoefte erop gericht is om meer inzicht te krijgen in wat de medewerker wil leren. Het antwoord daarop bieden door suggesties te doen en opleidingen aan te bieden volgt op nummer 2 en 3. Ook inzicht in de kwaliteit van de opleidingen staat hoog op de wensenlijst (27% wil dit automatiseren). Daarnaast zou HR graag het zoeken & boeken (21%) en het geven van opleidingsadvies (21%) automatiseren.

Inzicht en overzicht belangrijkste wensen

Inzicht en overzicht zijn ook de belangrijkste voordelen die HR ervaart bij het gebruik van systemen ten behoeve van opleiding en ontwikkeling. De helft van de ondervraagde HR professionals maakt op dit moment al gebruik van een IT-systeem, zoals een LMS. De belangrijkste voordelen die zij hiervan ervaren zijn naast inzicht en overzicht, automatisering van administratieve processen, kostenbesparing door centrale inkoop, gemak bij het aanmelden voor opleidingen en sneller of continu kunnen starten met leren.

De gebruiksvriendelijkheid van de bestaande systemen laten nog wel vaak te wensen over, volgens de ondervraagde professionals. Zij zouden graag efficiëntere procedures zien, meer toegankelijkheid, betere aansluiting op andere systemen, zoals een facturatiesystemen, betere rapportages willen en het zoeken en boeken van opleidingen willen integreren.

43 procent van de professionals die nog niet met een L&D systeem of LMS werken, zou dit wel willen. 20 procent hoeft dit niet. Redenen om nog geen gebruik te maken van systemen zijn een gebrek aan behoefte of een te kort aan budget. In het laatste geval zijn er inmiddels overigens ook al systemen waar organisaties gratis mee kunnen starten, zoals het leerportal dat we bij Springest hebben ontwikkeld, om inzicht te krijgen in de leerbehoeften van medewerkers en opleidingssuggesties te kunnen doen.

De belangrijkste voorwaarden die genoemd worden bij het implementeren van een L&D systeem, zijn opnieuw gebruiksvriendelijkheid, het bieden van een actueel opleidingsaanbod, zoek- & boekfuncties, zowel kunnen aanmelden als afmelden, monitoring en rapportage, koppeling met bestaande HR-systemen en goede toegankelijkheid, bijvoorbeeld via het intranet.

Meer weten over het HRD-onderzoek van Nidap? Vraag het gratis rapport aan of meld je aan bij de LinkedIn-groep HRD Nu en praat mee.

Beeld: Pexels

Waardeer dit blogbericht:
0
Getagged in: E-learning HRD Leren

Ruben Timmerman is een enthousiaste internetondernemer en de oprichter van Springest, een vergelijkingssite voor opleidingen en trainingen. Springest is in een paar jaar tijd uitgegroeid tot een bedrijf met ruim 30 werknemers en heeft als missie mensen op weg te helpen met leren. Ruben heeft een achtergrond in marketing en is specialist op het gebied van user experience, online marketing en learning.


Ruben heeft veel ervaring en kennis op het gebied van startup-management. Hij heeft als eerste in Nederland het Amerikaanse Holacracy-model geïmplementeerd bij zijn bedrijf. Holacracy is een manier van werken zónder top-down management-structuur, waarbij autoriteit in een organische, platte structuur in 'cirkels' (teams) en 'rollen' (verantwoordelijkheden) wordt gedistribueerd over alle medewerkers. Hierdoor is de organisatie in staat voortdurend bij te sturen. Ruben implementeerde deze structuur in 2012 om door te kunnen groeien zonder de potentiële belemmeringen van bureaucratie.


linkedin hover 32 twitter hover 32