27
dec

Zorgt hr voor een rijke omgeving?

Geplaatst door op in Artikelen
 • Fontgrootte: Groter Kleiner
 • Hits: 2865
 • 0 reactie
 • Afdrukken

Een training van één dag

Wat mij opvalt, is dat ik anno 2013 relatief veel vragen krijg naar 'een incidentele korte training van een dag'. Vanuit schaarste lijkt dit een effectieve optie. Het is voor organisaties echter belangrijk om permanent te blijven werken aan innovatie van producten en diensten en het leren van medewerkers. Dit blijft een belangrijk aandachtpunt in het HRD-beleid van organisaties.

Een leeromgeving

Veel mensen associëren een leeromgeving met een schoolse omgeving: een docent biedt informatie aan en een lerende neemt dat tot zich tijdens een les, workshop of training. Voor mij is iedere omgeving een leeromgeving. In mijn eerste blog voor HR Job schreef ik over Zoetermeer als mijn rijke leeromgeving. In mijn tweede blog schreef ik over mijn wensen voor het leren inzetten van passie, talenten en ambities in het kader van loopbaanoriëntatie als vak op een middelbare school als leeromgeving.

Werkomgeving als leeromgeving

Deze week heb ik de laatste bijeenkomst van een reeks trainingsactiviteiten gefaciliteerd voor pedagogisch medewerkers in opdracht voor een hogeschool. De werkomgeving van deze medewerkers is een medisch kleuterdagverblijf. Hen is gevraagd de werkomgeving uit te breiden naar de kinderen thuis en hierin samen te werken met de ouders in de thuisomgeving. Dat vraagt naast kennis over verzorgen en helpen opgroeien van kinderen, ook kennis over ouderschap.

Tijdens de trainingactiviteiten in een vergaderruimte van de organisatie stonden twee leervormen centraal:

 • Oefenen van vaardigheden in een veilige omgeving: tijdens rollenspelen toepassen van benodigde technieken in het samenwerken met ouders.
 • Reflecteren op het werk: filmopnames terugkijken met ook op de toegepaste werkwijzen in het samenwerken met ouders.
 

Leerfuncties

Een dagelijkse werkomgeving wordt een omgeving waarin leren en werken samenvallen als de volgende functies worden aangesproken (Joseph Kessels):

 • materiedeskundigheid
 • probleemoplossend vermogen
 • reflectieve vaardigheden
 • communicatieve vaardigheden
 • zelfregulatie van motivatie en affectie
 • balans tussen rust en stabiliteit enerzijds en creatieve onrust anderzijds.
 

Leerfuncties in deze opdracht

In welke mate werden de leerfuncties benut bij deze opdracht? De vraag of een medisch kleuterdagverblijf in de toekomst bestaansrecht heeft en of ambulante hulp daarvoor in de plaats gaat komen leidt tot creatieve onrust. De groep medewerkers die de opleiding volgt, zijn pioniers in het samenwerken met ouders. Doordat zij ook 'op de groep' met kinderen blijven werken en de organisatie niet onmiddellijk ophoudt te bestaan, is er voldoende rust en stabiliteit om te kunnen en durven leren en experimenteren. Tussen de leerbijeenkomsten en huisbezoeken door spreken twee collega's samen af. Ze bespreken de in de training aangereikte theorie over ouderschap en hoe deze theorie is toegepast is in de gefilmde werksituatie. Om ouders, naast de kennis die zij al hebben, informatie te kunnen geven rondom het helpen opgroeien van kinderen, hebben zij actuele en algemeen toegankelijke informatie opgezocht. Hiermee verbreden of verdiepen zij hun eigen vakkennis (materiedeskundigheid).

Tijdens het toepassen van methoden en technieken ontstaan in de werkelijkheid vraagstukken die niet voorzien waren. Een vader of moeder vraagt bijvoorbeeld iets anders dan waar de pedagogisch medewerker zich op heeft voorbereid. Hiervoor vinden zij steeds gemakkelijker oplossingen, waardoor het vertrouwen en het vermogen tot het oplossen van problemen toeneemt.

Door aan de hand van filmbeelden exact te beschrijven welke vaardigheden wel en niet worden toegepast in gesprekken met ouders en deze met collega's te bespreken, nemen reflectieve vaardigheden toe. Bovendien leren zijn vanuit een 'metapositie' kijken naar het werk en kunnen leidinggevenden adviseren bij de ontwikkelingen die spelen.

Tijdens het samenwerken met ouders zijn specifieke gespreksvaardigheden nodig. Dit blijven oefenen en het formuleren en ontvangen van feedback waar ouders en de collega's mee uit de voeten kunnen, versterkt communicatie en sociale vaardigheden.

Wanneer innovatie gestimuleerd wordt in de vorm van een opleiding, is het de kunst om als begeleider uitdagende doelen te stellen die deelnemers kunnen vertalen naar eigen haalbare en voor hen relevante stappen. En tegelijkertijd helpen bewust te zijn van de stappen die zij al hebben gezet en de momenten waarop zij enthousiast werden over behaalde resultaten met kinderen en ouders samen.

Een rijke leeromgeving

Het ontwikkelen van nieuwe kennis is nodig zodat er verbeteringen en innovaties ontstaan in producten en diensten. Het versterken van het lerend vermogen van teams is effectiever dan investeren in korte trainingen die geen samenhang vertonen. Het is de taak van 'HR' om dit te faciliteren. Bijdragen aan de inrichting en realisatie van een rijke leeromgeving, dat is mijn passie!

Waardeer dit blogbericht:

Marion Hoeffgen is co-creator, learningconsultant en coach. De kern van haar werk is het creëren van een goed leerklimaat voor professionals, zodat je kunt leren van het werk dat je toch al doet. Ze ontwerpt leertrajecten voor en met (opleidings)adviseurs in organisaties en ze schrijft over leren, opleiden en normatieve professionalisering in diverse vakbladen.


www.leren-creeren.nl


linkedin hover 32 twitter hover 32

Reacties