20
dec

Wat is microlearning?

Geplaatst door op in Artikelen
  • Fontgrootte: Groter Kleiner
  • Hits: 3605
  • 0 reactie
  • Afdrukken

Volgens de gezaghebbende Josh Bersin (Principal ‘Bersin by Deloitte’) is microlearning dé trend in corporate learning in de USA. De ontwikkeling past in de razendsnelle groei van HRD-tools voor bedrijven en opleiders. De opkomst is een logisch gevolg van de groei van dataverkeer via mobile devices en de populariteit van video.

Als we over microlearnings (of essentials) spreken, hebben we het over korte leereenheden die gericht zijn op een kortetermijnleeractiviteit. De term wordt gebruikt in het e-learning-domein als een nieuw paradigma voor vooral informele leerprocessen in gecontroleerde omgevingen. Hieronder worden de voordelen besproken en tref je uitgebreide uitleg aan over de toepassingsmogelijkheden.

Op alle devices

Microlearnings zijn altijd via alle (mobile) devices te volgen en bevatten meestal didactische video’s. Het is een aanvulling op de traditionele e-learning, waarmee de behoefte aan informeel opleiden wordt ingevuld.

Het voordeel

Voordeel van microlearnings is dat het een formele tool is die ingezet wordt voor informeel leren. Voor de komst van microlearnings had de werkgever géén invloed op wat er tijdens het informele leren werd geleerd. Vaak werd op de momenten dat een medewerker behoefte had aan kennis de collega gevraagd om advies. De werkgever kon alleen maar hopen dat het juiste advies en voorbeeld gegeven werd. In de jaren zeventig vertaalde werkgevers deze angst in dikke handboeken met als titel ‘hoe werken we hier’. Die boeken werden log en zwaar. Niet erg. Maar wat wél erg was, was dat ze niet ingekeken werden, behalve dan door de kwaliteitsmanager die ze moest onderhouden. Medewerkers maakten geen gebruik van de handboeken en de kwaliteitsmanagers overleefden vaak niet de bezuinigingsrondes. De behoefte aan het snel en makkelijk beschikbaar stellen van goede kennis bleef echter bestaan. Microlearning geeft hier nu handen en voeten aan. Natuurlijk kan één microlearning niet veel kennis en content bevatten. Wel is het mogelijk om één breed onderwerp als serie (thread) aan te bieden aan medewerkers. Per microlearning wordt één leerdoel uitgewerkt volgens de principes van design thinking. Daarbij is de employee journey het uitgangspunt. Helder dus dat de medewerker en zijn ontwikkeling als uitgangspunt gebruikt worden en niet het dikke handboek van de kwaliteitsmanager.

Leerresultaat

Er kan met microlearning een optimaal leerresultaat behaald worden door de microlearning via een pushstrategie aan te bieden. De medewerker krijgt een microlearning voorgeschoteld op een moment dat de werkgever denkt dat het van belang is. Hiermee kijkt de werkgever naar de echte momenten die ertoe doen voor de medewerker. Het aanbieden wordt vaak via een algoritme geregeld en de leerstof wordt herhaald (zogenaamde spaced repetition). Het succes van microlearning bij de medewerker is afhankelijk van de acceptatie van de pushstrategie én de toegankelijkheid, inhoud en benodigde tijd om de leeractiviteit af te ronden.

Voorbeelden van toepassingen

Microlearning kan ingezet worden voor:

  1. Soft skills/gedragsverandering
  2. Compliance
  3. Professional skills/performance support

1. Soft skills/gedragsverandering
Een project wat Let’s Learn! recent heeft afgerond op dit gebied is bedoeld om de medewerkers actief hun Nieuwe Beoordelingsgesprek te laten voorbereiden nadat ze een training hebben gehad van Van den Berg Training & Advies. We hebben samen met de trainer, Jacco van den Berg, vier microlearnings gemaakt. Medewerkers krijgen de eerste essential twee of drie weken voor het gesprek. Die essential herhaalt wat de medewerker moet doen, waarom en hoe (kennis). Twee dagen later volgt de microlearning over presteren. Daarin wordt ingegaan op de houding en het gedrag dat nodig is om als medewerker Presteren voor te bereiden. Weer twee dagen later ontvangt de medewerker de essential over Ontwikkelen. Die gaat ook in op de houding en het gedrag dat nodig is om beslagen ten ijs te komen. Als laatste krijgt de medewerker de microlearning waarin wordt uitgelegd hoe hij de agenda en de inhoud van het gesprek vorm moet geven. Zo wordt de medewerker iedere keer herinnerd aan hoe hij zich goed kan voorbereiden op de dialoog.

2. Compliance
Veel bedrijven moeten jaarlijks aantonen bij certificerende en controlerende instanties dat hun medewerkers op de hoogte zijn van de laatste veranderingen in de wet. Voorheen gebeurde dat door medewerkers een memo te sturen en verplicht een toets af te nemen. Steeds vaker gaat dat nu met microlearnings die in een Leer Management Systeem beschikbaar zijn. De medewerker ontvangt een alert uit het systeem met daarbij de link naar de korte microlearning. Indien hij de microlearning afrondt geeft het systeem het vinkje automatisch achter zijn naam. De tijd die de medewerker bezig is met de update is hierdoor teruggebracht tot het minimale. De weerstand tegen alle verplichte compliance zaken nemen hierdoor af.

3. Professional skills/performance support
Voor een project in Ghana moesten flink wat lokale medewerkers getraind worden door de Nederlandse bouwer van de vijfentachtig waterzuiveringsinstallaties. Om dat efficiënt te organiseren is gebruik gemaakt van microlearnings. De Nederlandse bouwers kunnen hierdoor op afstand wijzen op de essential die betrekking heeft op de taak waarover de lokale medewerker vragen heeft. In de praktijk is het aantal vragen gereduceerd, aangezien alle handelingen die op de installatie uitgevoerd moeten worden terug te vinden zijn in de microlearnings.

Meer weten over microlearnings? Kijk dan ook de video’s over de voordelen van microlearning op onze nieuwssite.

Beeld: Nick Morrison // Unsplash

Waardeer dit blogbericht:
0
Getagged in: Leren Organiseren

Helma van den Berg is eigenaar en microlearning expert van Let’s Learn! Zij is bezig met het promoten van de toegevoegde waarde van microlearning voor leren in organisaties. Daarbij verzorgt zij vanuit haar bedrijf Masterclasses voor bedrijven die met microlearning willen starten. Daarnaast helpt ze bij het ontwikkelproces en kan ze maakprocessen overnemen voor organisaties.  Haar passie is Leren en Talentmanagement en ze schrijft hier graag over. Steeds met het idee voor ogen dat leren laagdrempelig moet zijn, zodat iedereen gaat leren!


linkedin hover 32   twitter hover 32

Reacties