15
apr

Kwetsbaarheid tonen

Geplaatst door op in Artikelen
  • Fontgrootte: Groter Kleiner
  • Hits: 8902
  • 1 reactie
  • Afdrukken

Faciliteer je medewerkers om hun kwaliteiten en hun onvermogen bloot te leggen. Dit helpt om ze duurzaam inzetbaar te maken. Hierdoor kan de productiviteit 20 procent toenemen en het ziekteverzuim een procent dalen.

Laatst was ik in de sauna. Een omgeving waar iedereen zichzelf letterlijk bloot geeft. Niks kan verhuld worden. Er is alleen de naakte realiteit van het ontblote lichaam. Voelt dat eng of kwetsbaar? Voor mij niet. En ik vermoed dat dit voor de meeste ervaren saunagangers hetzelfde is. Misschien dat mensen bij de eerste keer een drempel over moeten. Maar als die eenmaal is genomen voelt het veilig. Waar komt dat gevoel van veiligheid vandaan?

Ongeschreven regels

In de sauna zijn er geschreven en ongeschreven gedragsregels. De ongeschreven gedragsregel, respecteer elkaar, vind ik interessanter dan de geschreven regels. Die zijn helder en maar voor één uitleg vatbaar. Maar respect is een abstract begrip.

De digitale Van Dale geeft geen helder antwoord. Respect betekent: eerbied, ontzag. Al net zulke abstracte begrippen. Wikipedia maakt het begrip tastbaarder. 'Respect betekent aanzien, eerbied of waardering, die men heeft voor (of ontvangt van) iemand vanwege zijn kwaliteiten, prestaties of vaardigheden.' Klinkt eenvoudig, maar in het dagelijks leven blijkt dat soms lastig uitvoerbaar. Want het is niet altijd eenvoudig om elkaars kwaliteiten te zien.

Allergiezone

Vooral niet als deze zich in onze allergiezone bevinden. Dan kunnen andere emoties en motieven de boventoon voeren, waardoor we heel andere gevoelens krijgen: minachting. Zoals Marianne Williamson in het boek 'Wijze vrouwen' van Susan Smit zegt: 'Wat mensen over je zeggen en van je vinden, heeft vooral te maken met hun eigen angsten en onzekerheden'.

In de samenwerking met collega's geldt hetzelfde. Hoe vaak oordeel jij over een collega? Een simpele gedachte die heel snel opduikt en daarna weer verdwijnt? Of juist een beeld dat zo stellig is geworden dat dat voor jou de enige waarheid is? Probeer op zulke momenten eerst naar jezelf te kijken. Heb jij je eigen talenten en onvolkomenheden erkend en geaccepteerd?

Krampachtig

Als je dat kunt, creëer je een veilige omgeving waarin iedereen zichzelf dus bloot kan geven. Dan is het niet meer nodig om krampachtig te doen alsof je die ene taak wel kan uitvoeren, terwijl iedereen weet dat het niet zo is. Dan durf je hulp te vragen en durf je hulp te bieden. En kun je elkaar als collega's aanvullen en helpen. Als er in organisaties op die manier wordt samengewerkt zal het werkplezier en de arbeidseffectiviteit veel hoger zijn.

Werknemers vormen samen de organisatie. Een organisatie kan dus alleen haar ambities waarmaken als haar werknemers het beste uit zichzelf halen. Dat gebeurt als medewerkers in hun werk kunnen doen waar ze goed in zijn, wat ze leuk vinden en waarin ze hun idealen kunnen verwezenlijken.

Werknemers die dat kunnen, zijn in hun werk energieker en meer toegewijd; bevlogen.

Bevlogenheid

Bevlogen werknemers zijn twintig procent productiever en hebben een lager ziekteverzuim dan niet bevlogen medewerkers, aldus Willem van Rhenen, hoogleraar Engagement & Productivity aan de Nyenrode Business Universiteit. Uit onderzoek van 365/ArboNed blijkt dat slechts twintig procent van de werknemers bevlogen is. De overige tachtig procent is dat dus niet. Er is dus nog veel winst te behalen.

Bovendien bevordert bevlogenheid de duurzame inzetbaarheid van werknemers; werknemers die goed en gemotiveerd hun werk kunnen doen, nu en in de toekomst. Investeren in duurzame inzetbaarheid van werknemers levert echt rendement op. Als alle bedrijven en organisaties in Nederland dit doen zal de winstgevendheid, ten gevolge van de hogere productiviteit, met 6 miljard verbeteren. Als het ziekteverzuim dan ook nog eens met 1 procent daalt, levert dat een besparing op van 2,6 miljard, aldus het Manifest duurzame inzetbaarheid van werknemers van oktober 2012).

Concurrentiepositie

En dat is juist nu in tijden van recessie van groot belang. Het behoud van banen, de winstgevendheid en de concurrentiepositie staan bij veel bedrijven onder druk. Dat vraagt veel van het management en van de werknemers. Door de huidige economische crisis durft 42 procent van de Nederlanders niet van baan te veranderen, blijkt uit het Nationale Werkonderzoek 2012 van Jobtrack, uitgevoerd door onderzoeksbureau Intelligence Group.

Met name de latent werkzoekenden voelen zich door de crisis belemmerd om van baan te veranderen: 56 procent geeft aan niet van baan te durven wisselen. Daarnaast krimpt de Nederlandse arbeidsmarkt de komende tien jaar met 900.000 arbeidsplaatsen, aldus Deloitte Real Estate Advisory (REA)).

Doorwerken

En dan moeten steeds meer mensen ook nog eens langer doorwerken. Er zit dus minder beweging in de arbeidsmarkt. Daarom is het zo belangrijk dat je als manager een faciliterende rol kunt spelen om je medewerkers 'in beweging' en 'bevlogen' te houden.

Het lijkt misschien een paradox, investeren in het werkplezier terwijl er minder geld wordt verdiend. Is werkplezier een luxe? Ik hoop dat ik je ervan heb kunnen overtuigen dat dit zeker niet het geval is.
Hieronder een paar concrete tips die je kunnen helpen om jouw medewerkers in beweging en bevlogen te houden:

Tip 1. Inventariseer welke kwaliteiten jouw (project)team nodig heeft om de teamdoelstellingen te behalen.

Tip 2. Zorg ervoor dat werknemers inzicht krijgen in hun kwaliteiten en drijfveren. Dat jij als manager daarvan ook op de hoogte bent en dat teamleden dat weten van elkaar. Hiervoor kun je gebruik van verschillende tools zoals het kernkwadrant van Ofman. Maar ook van diverse modellen waarbij mensen ingedeeld worden in typografieën. Aan elke typografie zijn kwaliteiten / gedragsstijlen gekoppeld. Enkele voorbeelden van modellen:

Kernkwadrant van Ofman

Een interessante tool om kwaliteiten van medewerkers mee in kaart te brengen is het kernkwadrant van Ofman. Het kernkwadrant is een model dat eigenschappen, leerpunten en gevoeligheden in kaart brengt. Het is ontworpen rondom de begrippen kernkwaliteit, valkuil, allergie en uitdaging. In het kwadrant wordt de onderlinge samenhang zichtbaar.

DISC model

Brengt voorkeursgedrag, sterke kanten en communicatie in kaart. Dit wordt gegroepeerd in vier hoofdstijlen: D= direct, dynamisch, daadkrachtig, I=interactief, interesse in mensen, invloedrijk, S=stabiel, sociaal, samen en de C= Correct, Consciëntieus, Calculerend.

MBTI model

Gaat na hoe mensen 'van nature' functioneren op het gebied van vier fundamentele dimensies: hoe iemand energie oplaadt, de wijze van informatie opnemen, het proces van beslissen en keuzes maken, iemands levensstijl. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van vier tweedelingen met elk twee polen. Zo ontstaat een indeling van 16 verschillende typografieën. Dit zijn de vier tweedelingen: extravert - introvert, aftastend – intuïtief, denken – voelen, oordelend- observerend.

The big 5

Bestaat uit vijf dimensies waarmee het karakter, ofwel de persoonlijkheid, van personen beschreven kan worden door van elk van die dimensies aan te geven of die meer of minder van toepassing is op die persoon. Dit zijn de 5 dimensies: extravert- introvert, vriendelijk/ inschikkelijk -competitief, zorgvuldigheid – ongestructureerd/ doelloos, emotionele stabiliteit –neuroticisme, openheid voor ervaringen/ ideeën, creatief – gericht op feiten en intellect.

Sommige testen kun je online doen. Als je een trainer inhuurt, kan deze de testuitslagen toelichten en koppelen aan de dagelijkse werksituatie. Gebruik deze modellen slechts als uitgangspunt om met elkaar in gesprek te komen. Niemand past in een hokje!

Tip 3. Focus op de door ontwikkeling van de sterke punten in plaats van op het ombuigen van zwakke naar sterke punten.

Tip 4. Kijk bij de (project)teamsamenstelling verder dan de vaardigheden en kennis, maar richt je op de kwaliteiten van je teamleden. Stel je (project)team zo samen of laat teamleden zo samenwerken dat jouw team het schaap met de vijf poten wordt, in plaats van dat je dat in 1 persoon zoekt.

Tip 5. Laat je teamleden verantwoordelijkheid nemen voor hun kwaliteiten en zorg ervoor dat collega's elkaar daarop aan mogen spreken. Elkaar om hulp mogen vragen. Creëer hiervoor een veilige omgeving. Want dit lukt alleen als collega's zichzelf 'bloot' durven te geven aan elkaar.

Waardeer dit blogbericht:
Getagged in: HRD Inzetbaarheid

Hooftzaak, is Anke van Hooft. Sinds eind 2012 richt ik me met mijn bedrijf Hooftzaak op duurzame inzetbaarheid van werknemers. Door mensen vanuit hun kracht te laten (samen)werken verhoogt het werkplezier en de arbeidseffectiviteit en daarmee de duurzame inzetbaarheid van werknemers. Ik breng graag mensen in beweging op een grensverleggende, dynamische en verbindende manier. De wereld en vraagstukken in organisaties bekijk ik met de nieuwsgierigheid en openheid van een kind zodat ik open kan staan voor nieuwe dingen, creativiteit de ruimte kan geven en grenzen kan verkennen en verleggen. Daarbij houden mijn hart (voelen), hoofd (denken) en handen (doen) elkaar in evenwicht.


linkedin hover 32

Reacties