14
mei

Interview Manon Ruijters: leervoorkeuren toepassen in organisaties

Geplaatst door op in Artikelen
  • Fontgrootte: Groter Kleiner
  • Hits: 10006
  • 0 reactie
  • Afdrukken

Eveline Huiser en Kasper Doppen, die afstuderen bij HRcommunity, schrijven vooruitlopend op hun scriptie een aantal blogs over leren in organisaties. Ditmaal interviewen ze Manon Ruijters, auteur van Liefde voor Leren. Samen met de theorie van veranderkundige Aart Bontekonings vormt dit boek de basis voor de scriptie.

Lees hier het eerste blog 'Elke generatie zijn eigen stijl' en het vervolg 'Een inclusief leeraanbod: leren in organisaties volledig integreren in de dagelijkse werkzaamheden'.

Het interview draait om de hoofdvraag in de scriptie: Zijn er verschillen in de leervoorkeuren aan te wijzen tussen de verschillende generaties?

Waar kunnen we de leervoorkeuren nu precies voor gebruiken?

'Samen met Robert-Jan Simons heb ik de leervoorkeuren ontwikkeld. De leervoorkeuren zijn een onderdeel van de taal van het leren. Ik merkte zelf altijd dat leren eigenlijk heel lastig te duiden is. Het is voor organisaties ook erg moeilijk om interventies te ontwikkelen die aansluiten bij zowel de doelstelling van de organisatie, als bij de manier waarop de medewerkers van de organisatie leren. Zicht hebben op leervoorkeuren helpt een organisatie passende interventies te ontwerpen en in te zetten. Een rollenspel doen met medewerkers die met name kunst afkijken, heeft weinig zin.'

Wat vind je het ergst om te horen als er over de leervoorkeuren wordt gesproken?

'Het allerergst vind ik het als de leervoorkeuren teveel worden plat geslagen. Het is niet zo dat leervoorkeuren de bepaler van het leren zijn, maar ze geven wel sturing en duidelijkheid. Het is een mooie leidraad, en een fijn uitgangspunt om vanuit daar verder te ontwikkelen. Hoe je er precies mee omgaat, zal voor elke situatie anders zijn. Een organisatie die een grote transitie doormaakt en veel mensen in de weerstand heeft vanwege voorafgaande veranderingen, zal er bijvoorbeeld meer baat bij hebben dichterbij de leervoorkeur te blijven van de medewerkers. Dit zorgt er dan voor dat ze op een vertrouwde manier kunnen leren en ontwikkelen die past bij hun voorkeuren. Organisaties die stabieler zijn, kunnen prima afwijken van de persoonlijke leervoorkeuren. Dan is het doel eerder sturend dan de manier van leren en kunnen de leervoorkeuren goed gebruiken als achtergrondinformatie (bijvoorbeeld voor de begeleider of trainer om te snappen waarom de ene persoon enthousiaster reageert dan de ander, of de ene afhaakt, terwijl de ander helemaal blij wordt van een interventie.'

Wat zijn de valkuilen bij het gebruik van de leervoorkeuren?

'De grootste valkuil is dus te denken dat je simpelweg moet aansluiten bij de leervoorkeuren van je medewerkers. Wat ik echter wel vaak zie, is dat organisaties een bepaald doel of ideaal hebben dat totaal niet in lijn is met het type medewerker van de organisatie; dat ze bijvoorbeeld willen dat hun medewerkers innovatief worden, terwijl ze juist ook heel navolgbaar moeten werken; of dat ze willen dat er een grotere resultaatgerichtheid komt, terwijl er ook een grote organisatie- en omgevingssensitiviteit gevraagd wordt. Dat los je niet op met scholing. Het groepsprofiel van een groep helpt organisaties bewust te worden van de aard van het leren in de eigen organisatie en van de mogelijkheden en onmogelijkheden die dat met zich meebrengt.'

Wat geef je ons mee over het gebruik van de leervoorkeuren?

'Vooral voor HRD'ers (en volgens mij is dat jullie voornaamste aanspreekpunt), is het belangrijk dat zij van zichzelf weten welke leervoorkeuren zij hebben. Het zou heel erg goed kunnen (het is zelfs aannemelijk) dat hun eigen leervoorkeuren niet overeen komen met de leervoorkeuren die in de organisatie het meest voorkomen. Ze hebben immers een ander 'vak'. De eigen voorkeur speelt, gewild of niet, mee bij het ontwikkelen van interventies. Door als bestuurder, HRD'er of leidinggevende op de hoogte te zijn van de eigen leervoorkeuren, en te doorgronden dat de manier die voor hem of haar goed werkt, niet noodzakelijk voor de organisatie werkt, neemt de effectiviteit van je handelen toe.'

Over Manon

Manon Ruijters is (co)auteur en publicist van meerdere boeken zoals Liefde voor Leren en Canon van het Leren. Naast haar werk als adviseur bij Twynstra Gudde, is ze lector aan de hogeschool van Wageningen. Je kunt haar ook volgen op Twitter.

ManonRuijters

Waardeer dit blogbericht:
0
Getagged in: HRD Leren

Kasper is afstudeerstudent Human Resource management aan de Hogeschool van Amsterdam. Hij gelooft in het benutten van de kracht van een verscheidenheid aan talenten in de organisatie, al dan niet in een bepaalde functie. Leren in organisaties heeft een grote interesse bij Kasper en om die reden studeert hij samen met Eveline af bij HRcommunity om dit onderwerp nader te onderzoeken. Gedurende dit onderzoek publiceren zij interessante onderwerpen die ze tegenkomen tijdens het afstudeerproces. 


linkedin hover 32 twitter hover 32