24
feb

Elke generatie zijn eigen stijl?!

Geplaatst door op in Artikelen
  • Fontgrootte: Groter Kleiner
  • Hits: 4899
  • 0 reactie
  • Afdrukken

Dit is deel één van een reeks blogs over leren en generaties. Gedurende deze reeks wordt door middel van onderzoek een stap gemaakt richting meer kennis over de behoeften van generaties op het gebied van leren en ontwikkelen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd bij meerdere publieke organisaties. De resultaten van het onderzoek worden in deze blogreeks gepubliceerd. Hiermee willen we bijdragen aan het positieve effect van leren op duurzame inzetbaarheid.

Duurzame inzetbaarheid is een hot item. Begrijpelijk want de gemiddelde leeftijd van de Nederlandse bevolking blijft maar stijgen en de uitstroom van oudere werknemers zal toenemen. De uitstroom van oude medewerkers brengt kennisverlies teweeg en dit verlies moet opgevangen worden. Behoud van kwalitatief personeel is hierbij essentieel. Organisaties moeten hard trekken om medewerkers te behouden en om hun inzetbaarheid te garanderen. Veel organisaties zijn goed op weg door medewerkers te stimuleren om opleidingen en trainingen te volgen om zo breder inzetbaar te zijn. Heel goed, want leren heeft een positief effect op alle drie de elementen van duurzame inzetbaarheid; vitaliteit, werkvermogen en employability.

Groei- en doorgroei kansen

Leren is natuurlijk een breed begrip. En leren kan op veel verschillende manieren ingezet worden. Zowel formeel met opleidingen en trainingen, alsook informeel met on the job learning. Menig organisatie doet hard haar best om elke medewerker de kans te geven zich te ontwikkelen door verschillende leerprogramma's aan te bieden. Groei- en doorgroei kansen voor medewerkers bevorderen namelijk goed werkgeverschap, houden medewerkers gemotiveerd en dragen zo bij aan de inzetbaarheid. Toch zijn deze programma's niet altijd zo effectief als gehoopt. Veel organisaties hebben nog een flinke slag te slaan.

Generatie match

Er zijn genoeg voorbeelden over hoe een opleidingsbeleid ingericht dient te worden om effectief te zijn. Echter, er is nog weinig bekend over de specifieke behoeften van generaties op het gebied van leren en ontwikkelen. De vraag is of deze behoefte wel te categoriseren is. Om een effectief leeraanbod te bieden is inzicht hierin belangrijk en is verder onderzoek gewenst.

Over generaties en hun behoeften zijn veel uitspraken gedaan, toch mist de aansluiting met het bedrijfsleven en wat nu eigenlijk écht werkt. Klopt het wel dat generatie Y op een heel andere manier wil leren dan bijvoorbeeld de Protestgeneratie? En waar uit zich dit dan in? In de stijl van leren of juist de methode waarmee geleerd wordt? Hoe effectief zijn 'nieuwe' leermethoden als e-learning en games? Hoe spelen organisaties nu in op behoeften van generaties? Een hoop vragen waar nog geen eenduidig antwoord op is, maar waar organisaties wel baat bij hebben voor het bepalen van hun leeraanbod.

Kernvragen

De overkoepelende vraag die hier antwoord op moet geven: Op welke manier kunnen organisaties hun leeraanbod meer laten aansluiten op de behoeften van de verschillende generaties die binnen een organisatie werkzaam zijn? Kortom, hoe bepalen organisaties hedendaags hun leeraanbod?; welke behoeften hebben generaties op het gebied van leren en ontwikkelen?; en hoe kan het huidige leeraanbod zo (her)ingericht worden om in te spelen op deze behoeften?

Doormiddel van onderzoek zal op bovenstaande vragen antwoord gegeven worden. Hiervoor zijn wij op zoek naar organisaties die ons hierbij kunnen helpen. De resultaten van het onderzoek zullen in een reeks van blogs gebruikt worden om organisaties te informeren. Deelnemende organisaties zullen een advies op maat ontvangen.

Heeft u interesse in het thema 'generatie-leren in organisaties' en wilt u de inzetbaarheid van uw medewerkers verhogen? Deelname aan het onderzoek helpt u op weg! Klik hier voor meer informatie. 

Waardeer dit blogbericht:
0

Eveline is Human Resource Management student aan de Hogeschool van Amsterdam. Vanuit haar interesse in het bevorderen en belang van 'Human Capital' studeert zij samen met Kasper Doppen vanuit HRcommunity momenteel, als laatste fase van haar studie, af op het thema 'Leren in organisaties' . Gedurende het onderzoek naar dit thema zal zij een reeks blogs publiceren over interessante bevindingen om anderen te informeren.


linkedin hover 32 twitter hover 32