28
okt

Vooral onder het glazen plafond krijgen vrouwen meer te vertellen

Geplaatst door op in Nieuws
  • Fontgrootte: Groter Kleiner
  • Hits: 3239
  • 0 reactie
  • Afdrukken

Volgens het Wereld Economisch Forum daalt de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen voor wat betreft politieke positie en economische status. In Nederland gaat het juist slechter, maar niet alleen hier.

Het onlangs gepubliceerde onderzoek van het World Economic Forum over gelijkheid tussen mannen en vrouwen laat zien dat de economische en politieke gelijkheid tussen man en vrouw afneemt in Nederland. Wereldwijd is de trend juist omgekeerd. Maar wie er ander onderzoek naast legt, merkt dat de gelijkheid tussen man en vrouw stopt bij het glazen plafond.

Dat is niet alleen in Nederland het geval, ook in Engeland. Daar neemt het aantal vrouwelijke bestuurders nog onvoldoende toe. De meest recente update laat zien dat dit percentage is gestegen naar negentien procent. Dat lijkt reden voor een feestje maar volgens een artikel in the Guardian van 7 oktober is dat echt nog te vroeg.

In 2011 was het percentage vrouwelijke bestuurders in de grootste bedrijven van Engeland 12,5 procent. Van de 100 besturen bestond 21 uit louter mannen. In februari 2011 stelde Lord Davies, voorzitter van de commissie Women on Boards, een doel: een kwart van de stoelen in de bestuurskamers van de honderd grootste bedrijven van Engeland zou in 2015 bezet worden door vrouwen.

Volgens the Guardian is er minder reden tot juichen omdat de toename vooral onder non-executive bestuurders is en niet onder de operationeel verantwoordelijke en uitvoerende bestuurders, de executives. Er is een verschil tussen executive en non-executive bestuursfuncties. Non-executive bestuurders zijn vergelijkbaar met Nederlandse commissarissen en dus alleen toezichthoudend. Het percentage vrouwen in een executive rol is slechts 6,1 procent, tegenover de 5,5 procent van toen Davies zijn doelen stelde. Een kleine stijging en daardoor minder reden tot feest.

Ook in Nederland is die scheiding te zien. Hier is het aantal non-executive bestuurders tachtig ten opzichte van tien executive bestuurders. Deze cijfers zijn afkomstig van de Dutch Female Board Index, die vorige maand voor het zevende jaar een overzicht gaf van de vrouwelijke bestuurders en commissarissen van 85 Nederlandse bedrijven genoteerd aan de Euronext. Het aandeel vrouwen in de Raden van Commissarissen van 85 Nederlandse beursgenoteerde bedrijven is gestegen van 13,7 procent in augustus 2012 naar 18 procent in 2013. Per saldo is er maar één vrouwelijke bestuurder bijgekomen in het afgelopen jaar, Nederland blijft sterk achter bij het Europese gemiddelde.

Wat dan wel werkt? Uit een recent rapport blijkt dat organisaties die een breed palet maatregelen aanbieden in het kader van het nieuwe werken (thuiswerken, werken op andere begin- en eindtijden) en werken in deeltijd ook in de top en subtop, ook een hoger aandeel vrouwen in de top hebben.

 

Waardeer dit blogbericht:
0
Getagged in: Diversiteit

HRzone is het kennisplatform van HRcommunity. De redactie van HRzone bestaat uit een team van jonge en enthousiaste professionals met een passie voor HR. Contact opnemen met de redactie kan via .


twitter hover 32

Reacties