11
aug

Generatiemanagement en de kracht van diversiteit

Geplaatst door op in Artikelen
  • Fontgrootte: Groter Kleiner
  • Hits: 4646
  • 0 reactie
  • Afdrukken

Heterogene teams kunnen creatiever en effectiever opereren dan homogene teams; deze diversiteit gaat verder dan alleen sekse of etniciteit. Er is ook aandacht voor samenwerking tussen de generaties en dat vraagt om een specifiek soort leiderschap, namelijk generatiemanagement.

Door Insights Practitioner José Wielaard

Overgang naar innovatie-economie

Trends en ontwikkelingen volgen elkaar steeds sneller op. De opkomst van sociale media, het gebruik van uiteenlopende devices en virtuele samenwerkingsverbanden maken snel delen van kennis mogelijk. Om onderscheidend te blijven, moeten organisaties hierop anticiperen. Zygmunt Bauman spreekt in Aart Bontekoning (2011) over de overgang van een door productie en dienstverlening gedomineerde economie naar een kennis- en innovatie-economie.

Veranderingen leiden tot onbegrip en spanningen

Niet alleen de markt verandert, hetzelfde geldt voor de manier waarop de verschillende generaties met nieuwe ontwikkelingen omgaan. Aansturing blijkt een hele opgave, vooral als medewerkers uit verschillende generaties elkaar niet begrijpen. Zo werkte ik onlangs met een team controleurs van een nutsbedrijf. Het team bestond uit zowel ‘jonge honden’ als ‘ervaren rotten’ en had een oudere leidinggevende. Er werden tablets uitgedeeld om het werken bij de klant gemakkelijker te maken. De jonge generatie pakte het werken met de tablet moeiteloos op, maar was wel gepikeerd dat vooraf niet met hen was overlegd. De oudere controleurs vonden dát niet zo’n probleem, maar zij maakten als vanouds tijdens de dienst aantekeningen op papier en vulden de gegevens pas na werktijd in op de tablet. Dubbel werk dus. De jonge controleurs begrepen niet dat werken met een tablet voor hun oudere collega’s een aanpassing is die tijd en energie kost. Het leidde tot wederzijds onbegrip en spanningen. Daar moet je als leidinggevende iets mee.

Voorkeuren en valkuilen

Het geeft energie om werk te doen waar je goed in bent, dat je inspireert en bij je persoonlijkheid past. Als je inzicht hebt in wat ieders ‘energiegevers’ zijn, dan leidt dat tot wederzijds begrip tussen leidinggevende en medewerkers en medewerkers onderling. Door het (h)erkennen, waarderen en benutten van persoonlijke voorkeuren kunnen collega’s optimaal gebruik maken van elkaars kwaliteiten.

De kleurentaal van Insights Discovery helpt die energiegevers (persoonlijke voorkeuren en talenten) in beeld te brengen, maar laat ook zien wat de valkuilen zijn. De methodiek helpt om thema’s gemakkelijker bespreekbaar te maken en tot consensus te komen. De overeenkomsten in energiegevers tussen de verschillende generaties geven handvatten, bij het vormen van nieuw leiderschap.

Vier generaties op de arbeidsmarkt

Op dit moment zien we vier generaties op de arbeidsmarkt. Aart Bontekoning formuleert in Nieuwe generaties in vergrijzende organisaties (2014) de enige in Nederland wetenschappelijk getoetste indeling.

overzicht generaties liggend

Generatie-overschrijdende waarden

De veranderingen in de markt en de toenemende diversiteit in organisaties vragen om een nieuwe invulling van het begrip leiderschap, om nieuw leiderschap. Zoals in de tabel te zien is, zijn respect en waardering, balans tussen werk en privé en een prettige werksfeer belangrijke waarden, door de generaties heen. Nieuw leiderschap kan inspelen op deze generatie-overschrijdende waarden door ze te verbinden met de individuele behoeften van medewerkers.

Persoonlijke en generatiespecifieke wensen

In vorige decennia was het gebruikelijk dat jongeren de ouderen volgden en zich aanpasten aan de voorgangers. Leiderschap was gebaseerd op hiërarchie, op de aanwezigheid van parate kennis en anciënniteit. Controle over medewerkers was essentieel. Maar leiderschap gebaseerd op structuur en beheersing werkt niet meer. In het licht van de ontwikkelingen is het belangrijk dat een leidinggevende oog heeft voor de persoonlijke en generatiespecifieke wensen van medewerkers.

Dat brengt me terug bij het verhaal over de controleurs met de tablets. Die teamleden waren niet tijdig geïnformeerd over de plannen om de werkprocessen te optimaliseren. Met name de oudere controleurs voelden zich ook overvallen door de ontwikkelingen, waar ze bovendien de noodzaak niet van inzagen. De leidinggevende – zelf behorend tot de oudere generatie –  was er ten onrechte van uitgegaan dat de medewerkers hem wel zouden volgen in het veranderingsproces. Als hij zich had verdiept in de wijze waarop zijn medewerkers betrokken wilden worden bij de veranderingen, dan was er veel minder weerstand en spanning ontstaan en was het proces waarschijnlijk veel soepeler verlopen. Insights Discovery had hem daarbij kunnen helpen; had hem inzicht kunnen geven in de wijze waarop individuele medewerkers benaderd en gemotiveerd kunnen worden om optimaal te presteren.

Samenwerking op basis van diversiteit

Snelheid, flexibiliteit en innoverend vermogen worden in toenemende mate als belangrijke kwaliteiten van medewerkers gezien. Het zijn de kenmerken van generatie Y, de medewerkers en leiders van de toekomst. Eerdere generaties hebben andere kwaliteiten, zoals kennis en ervaring. Als generaties respect opbrengen voor elkaars kwaliteiten in plaats van de competitie aan te gaan, ligt de weg open naar samenwerking op basis van diversiteit. De kleurentaal van Insights Discovery stimuleert dat teamleden elkaar aanvullen. Daar waar generatie Y snel kennis tot zich neemt, zorgen voorgaande generaties voor meer rust en diepgang. De combinatie van ‘ervaringen uit het verleden’ en het innoverend vermogen van de huidige generatie, zorgt voor een sterkere organisatie in de toekomst.

Dit artikel verscheen eerder op Insights on Topic

Waardeer dit blogbericht:
0

Mensen helpen hun volledige potentieel aan talenten en kwaliteiten te ontsluiten, is wat ons drijft in het werk dat wij doen. Al meer dan tien jaar werkt Insights Benelux met de methodiek en programma’s van Insights Discovery. Met behulp van een eenvoudige en aansprekende kleurentaal geven we inzicht in gedragsvoorkeuren en leggen we de basis voor diverse ontwikkelprogramma’s waarmee managers, medewerkers en teams hun interactie, samenwerking en performance kunnen versterken. Samen met een groeiende community van inmiddels ruim 1300 Insights practitioners werken we met passie aan de ontwikkeling van individuen, teams en organisaties.


In het programma Insights On Topic werkt de community van Insights practitioners samen rondom een actueel thema op het gebied van Learning & Development. Inspirerende publicaties die voortkomen uit dit programma zijn te vinden op www.insightsontopic.com


linkedin hover 32 facebook hover 32 twitter hover 32