27
okt

Het ambitiegesprek; basis voor duurzame inzetbaarheid

Geplaatst door op in Artikelen
  • Fontgrootte: Groter Kleiner
  • Hits: 9143
  • 0 reactie
  • Afdrukken

Hoe vaak bespreekt u met uw mensen hun ambitie? Natuurlijk het komt wel eens voorbij in een functioneringsgesprek, maar een open gesprek over wat iemand wil of wil worden, dat is niet zo gebruikelijk. Terwijl die ambitie de basis is voor duurzame inzetbaarheid, of duurzame effectiviteit zoals Esther Dijkstra, senior adviseur DI bij Lagerweij liever zegt.

Open blik naar de toekomst

Voor de moderne werknemer heeft 'wat doe ik' plaatsgemaakt voor 'wie ben ik' en 'wat kan ik'. Als je meer inzicht krijgt in wie je bent en waar je in uitblinkt, groeit je zelfvertrouwen en ben je effectiever. Een aanpak rond duurzame inzetbaarheid moet zich dan ook daar op richten. Door mensen op een andere manier naar zichzelf en hun werk te laten kijken, krijgen ze nieuwe energie en een open blik naar de toekomst.

Containerbegrip

Duurzame inzetbaarheid, het is een containerbegrip geworden. Het gaat meestal over mensen die vastlopen, vastroesten of mensen die moeten afvloeien. Dit is zonde, want duurzame inzetbaarheid gaat over bevlogenheid! Hoe meer medewerkers uit hun werkomgeving halen, des te sterker de bevlogenheid. Een voorwaarde voor het ontstaan van deze bevlogenheid is dat iemand ziet wat zij of hij bijdraagt aan de doelen van de organisatie; wat zijn of haar effect is. Daarom spreken wij liever over duurzame effectiviteit.

Duurzame effectiviteit

Duurzame effectiviteit is nadrukkelijk bedoeld voor alle werknemers, dus niet alleen voor mensen met klachten, die tijdelijk uitvallen of een oudere doelgroep. Juist door te investeren in medewerkers die goed functioneren en prima in hun vel zitten, voegen deze ook op lang termijn waarde toe aan de organisatie. Maar waar gaat het in de kern over? Volgens Bateson (1972) presteren mensen die werken vanuit hun eigen waarden en drive, beter in de praktijk. Zij kunnen hun behoeften kwijt, hebben meer plezier in hun werk en zijn productiever. Het model van Bateson gaat ervan uit dat de omgeving in sterke mate bepaalt hoe mensen zich gedragen. Mensen kunnen hun gedrag veranderen door te leren en te experimenteren, om zo te ontdekken wanneer zij het dichtst bij zichzelf opereren. Meer dan het aanleren van nieuwe vaardigheden gaat het hierbij om wie iemand is, wat diegene wezenlijk beweegt en waar zijn sterke kanten liggen.

Logische niveaus van Bateson

De niveaus van het model van Bateson staan met elkaar in verbinding. Als op één niveau iets verandert, dan heeft dat gevolgen voor andere niveaus. Als een medewerker bijvoorbeeld onderzoekt wat hem werkelijk beweegt, heeft dat invloed op zijn gedrag; zijn manier van werken verandert door hoe hij naar zijn werk kijkt.

Bateson Ambitiegesprek

Van afhankelijkheid naar regie

Duurzame effectiviteit is dan ook niet zo zeer een organisatie-opgave als wel een oproep aan de medewerker om zijn eigen effectiviteit steeds opnieuw uit te vinden. Als je jezelf kent, kun je doelgericht bewegen. Het stellen van heldere doelen en het geven en vragen van directe feedback zijn daarbij belangrijk. Daarom moeten de organisatie en haar leidinggevenden erbij betrokken worden. De organisatie jaagt duurzame effectiviteit aan door met medewerkers in gesprek te gaan over hun ambitie en met hen te reflecteren op zichzelf en hun werksituatie. Naast het jaarlijkse functionerings- en beoordelingsgesprek, maakt dit een ambitiegesprek noodzakelijk. Hierin worden doelen uitgesproken die bijdragen aan de voortdurende ontwikkeling van de werknemer. Het bereiken van doelen en vaak boven jezelf uit kunnen stijgen, versterkt zelfvertrouwen, optimisme en veerkracht. Het stimuleert om te ontdekken wat je leuk vindt en waar je energie van krijgt.

Bewegen vanuit kracht

Als duidelijk is wat de medewerker beweegt en waar zijn krachten liggen, dan kan hij op zoek gaan naar veranderingen in zijn werk, oftewel het ‘kneden van je baan’. Het vraagt van mensen om constant te reflecteren op de werkzaamheden waarvan zij echt in een flow raken. Dat vraagt om heel goed weten wanneer je van toegevoegde waarde bent. Juist doordat hierbij wordt uitgegaan van de eigen kracht, krijgen mensen nieuwe energie en komen ze in beweging. Dit alles leidt tot betere productiviteit, langdurige vitaliteit en een toegenomen mobiliteit. Als mensen gedurende hun loopbaan waarde blijven toevoegen aan zichzelf, keert zich dit uit in winst voor P én O.

Subsidie Duurzame Inzetbaarheid
Het agentschap Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt 31 miljoen euro aan Europees subsidiegeld beschikbaar, om projecten te financieren die bijdragen aan de duurzame effectiviteit van medewerkers. Tot en met vrijdag 25 november 2016 kunt u een aanvraag indienen.

Verder lezen?

Lees de whitepaper Het Mens Effect!

beeld: unsplash

 

Waardeer dit blogbericht:

Esther Dijkstra is senior adviseur bij HR adviesbureau Lagerweij. Zij adviseert werkend Nederland over persoonlijke ontwikkeling, gekoppeld aan de ambities van de organisatie. Haar specialisaties zijn assessments, loopbaanadvisering, groepsprofielen, personal branding en duurzame effectiviteit. Zij is sparringpartner voor klanten op tactisch en strategisch niveau in publieke en private sector. Het verkrijgen van inzicht, het zien van mogelijkheden en een andere blik op (langdurig) werk zijn haar kwaliteiten. Zij is uitstekend in staat om een scan te maken van aanwezige talenten en een boost te geven aan je loopbaan. Voor organisaties het duurzame Mens Effect!


linkedin hover 32