Vandena van der Meer

Vandena van der Meer

Vandena werkt als senior pensioenconsultant bij Montae. Zij adviseert werkgevers over het inrichten van de pensioenregeling en bij het sluiten van uitvoeringsovereenkomsten met verzekeraars of pensioenfondsen. Omdat Vandena bij een verzekeraar heeft gewerkt en ook ondernemingsraden adviseert, kent ze het spel van alle kanten van de tafel. Zij adviseert ondernemingen om tot een optimale pensioenregeling te komen.


linkedin hover 32   twitter hover 32

19
dec
0

Pensioenakkoord 2015: wat moet u aanpassen?

Geplaatst door op in Artikelen

Op 18 december 2013 heeft het kabinet samen met oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP een akkoord gesloten over de pensioenwijzigingen vanaf 1 januari 2015. Hiermee wordt invulling gegeven aan nieuwe fiscale kaders voor pensioenregelingen. Controleer of uw pensioenregeling nog past en neem maatregelen om op tijd 2015-pensioen-proof te zijn.

Doorgaan met lezen
Hits: 7361
09
dec
0

Bent u 2014 pensioen proof?

Geplaatst door op in Artikelen

Bent u 2014-proof als het gaat om Pensioenen? Oftewel: past uw pensioenregeling binnen de fiscale kaders van 2014? Als uw pensioenregeling niet past, heeft dit grote financiƫle gevolgen, zowel voor uw organisatie als voor uw medewerkers. Doe daarom een quick-scan om de grenzen te bepalen.

Doorgaan met lezen
Hits: 4233
30
okt
0

Pensioenregeling wijzigen: vertragen of doorgaan?

Geplaatst door op in Artikelen

De aangekondigde verlaging van de pensioenopbouw is in oktober gestruikeld in de Eerste Kamer. Het kabinet gaat zich beraden op de wetsvoorstellen en komt hierop terug. De maatregelen betekenden een ingrijpende wijziging in de pensioenregeling van veel organisaties. Waar per 1 januari 2014 al de eerste voorzichtige versoberingen in pensioenregelingen zijn doorgevoerd, wachten de meeste organisaties de wijzigingen van 2015 af. Wat betekent het uitstel voor de pensioenregeling in uw organisatie? Stoppen met alle pensioenhervormingen of toch doorgaan?

Doorgaan met lezen
Hits: 2775
26
aug
0

Droom van iedere werkgever: vaste pensioenkosten!

Geplaatst door op in Artikelen

De meeste Nederlandse pensioenregelingen zijn middelloonregelingen. Deze regelingen staan momenteel onder druk vanwege gestegen kosten en boekhoudregels. Een CDC-regeling kan een oplossing zijn voor ondernemingen die zoeken naar stabiele pensioenkosten en voorkomen van balansvolatiliteit.

Doorgaan met lezen
Hits: 4791
30
juli
0

Beschikbare premieregeling: kijk ook naar het beleggen

Geplaatst door op in Opinie

Biedt u uw werknemers pensioen op basis van een beschikbare premieregeling? Dan ligt het beleggingsrisico bij uw werknemers. Het beleggen van de premies gebeurt via life cycles. Dat wil zeggen dat de wijze van beleggen afhangt van de leeftijd en het risicoprofiel van de deelnemer. Naarmate een deelnemer ouder wordt, wordt het risico van de beleggingen kleiner. Oftewel de weging naar obligaties wordt groter ten opzichte van de weging naar aandelen.

Doorgaan met lezen
Hits: 4301
16
juli
0

De rol van de OR bij de komende wijzigingen in pensioenregelingen

Geplaatst door op in Artikelen

In 2013 en in 2014 gaan (bijna) alle pensioenregelingen in Nederland wijzigingen. Vanuit HR zal u hierbij meestal het voortouw nemen. In ons artikel Wijzigingen in Pensioenregelingen leest u hier meer over. Veel van deze wijzigingen kunt u als werkgever niet zelfstandig doorvoeren. Hiervoor is overeenstemming nodig: soms met de vakbond, soms met de ondernemingsraad en soms ook met individuele werknemers. Als u afspraken over pensioen heeft gemaakt met de vakbond in een CAO, geldt het primaat van de vakbond en zijn zij uw gesprekspartner. In andere gevallen is de ondernemingsraad (OR) betrokken. In dit artikel leest u meer over de betrokkenheid van de OR betrokken bij wijzigingen van pensioenregelingen.

Doorgaan met lezen
Hits: 5595
24
juni
0

De beschikbare premiestaffels gaan wijzigen

Geplaatst door op in Artikelen

In ons artikel 'Wijzigingen in Pensioenland' gaven wij het al aan: per 1 januari 2015 is voor beschikbare premieregelingen een overgang van bruto naar nettostaffels verplicht. Heeft u nog niets geregeld? Dan moet u nu in actie komen.

Doorgaan met lezen
Hits: 4922