Sido Groenland

Sido Groenland

Sido Groenland is onderzoeker bij SBI. Hij heeft een achtergrond in zowel human resource management als in de sociale wetenschappen, waarbinnen hij zich hoofdzakelijk heeft toegelegd op vraagstukken van beleid en organisatie. Personeelsraadpleging m.b.v. (online) vragenlijsten en beleid- en evaluatieonderzoek behoren tot zijn specialismen. Sido vindt het van belang beleidsbeslissingen in organisaties niet te baseren op aannames, maar om deze aannames te toetsen aan de werkelijkheid. Hij gelooft dat organisatieonderzoek een belangrijk en nuttig instrument kan zijn om de kennis en beleving van medewerkers door te vertalen naar beleid en zo de effectiviteit te verhogen. Sido levert bovendien graag een bijdrage aan het stimuleren en inrichten van betrokkenheid en directe participatie van medewerkers in organisaties. Hij streeft ernaar om onder andere met behulp van software en tools participatie en medezeggenschap in organisaties gemakkelijker, aantrekkelijker en toegankelijker te maken.

11
nov
0

Verrijkt doorleven na je pensioen?

Geplaatst door op in Artikelen

'Gepensioneerden worden het hardst getroffen door bezuinigingsmaatregelen van het kabinet', 'Ouderen leveren meer koopkracht in dan andere groepen', de kranten staan er bol van en de discussies over de verdeling tussen werkend, niet kunnen werken en hard gewerkt hebbend laaien op sinds op Prinsjesdag 2013 de plannen voor het komend jaar zijn gepresenteerd. De eerste koopkrachtcijfers van het CPB zijn voor ouderen weinig rooskleuring, de daaropvolgende koopkrachtcijfers van het NIBUD zijn voor ouderen nog minder rooskleurig. Ondertussen gaan er de komende jaren jaarlijks ruim 100.000 werkenden met pensioen. De één kijkt er reikhalzend naar uit, voor de ander komt het pensioen tegen wil en dank. Wat vast staat is dat de overgang van arbeid naar pensioen een impactvolle verandering is, en niet uitsluitend een financiële aangelegenheid. In samenwerking met CNV Vakmensen deed SBI onderzoek naar de wensen van werknemers in de leeftijdsgroep 60-67 jaar op het gebied van voorbereiding op het pensioen.

Doorgaan met lezen
Hits: 4720