Mári van Beers

Mári van Beers

Mári van Beers is freelance adviseur, onderzoeker en trainer op de werkterreinen van HRD, kwaliteitszorg en opleidingskunde. Hij is tevens als kerntrainer verbonden aan de Trainers Academie voor de post-hbo opleiding tot HRD adviseur.


linkedin hover 32

21
aug
0

Arbeidsvermogens jonge werknemers: van kwelling naar actie

Geplaatst door op in Artikelen

Soms lijkt het alsof arbeidsorganisaties de arbeidsvermogens van jonge werknemers meer als kwelling dan als kans ervaren. In de kern gaat het hierbij vaak om een ervaren discrepantie tussen de gevraagde en aangeboden arbeidsvermogens. Deze discrepantie is voor een belangrijk deel terug te voeren op te hoge verwachtingen vanuit werkgeverskant.

Doorgaan met lezen
Hits: 3252