Laura Kiebert

Laura Kiebert

Laura Kiebert is advocaat binnen de praktijkgroep Arbeid en Pensioen bij Van Benthem & Keulen Advocaten & Notariaat. Haar werkterrein omvat een breed spectrum van het arbeidsrecht. Voor grote en middelgrote ondernemingen adviseert en procedeert Laura Kiebert onder meer op het gebied van disfunctioneren en ontslag, ziekte en re-integratie, reorganisatie, medezeggenschap en (collectieve) arbeidsvoorwaarden. De dienstverlening van Van Benthem & Keulen Advocaten & Notariaat is proactief en gericht op praktische oplossingen.

16
juli
0

WWZ en ontslag bij disfunctioneren medewerker

Geplaatst door op in Nieuws

Het tweede (en belangrijkste) deel van de Wet werk en zekerheid is op 1 juli 2015 in werking getreden. Als gevolg daarvan zijn een aantal aspecten van belang als de werkgever afscheid wil nemen van een medewerker die al langere tijd niet goed functioneert. In dit artikel worden deze aspecten uitgelicht.

Doorgaan met lezen
Getagged in: Arbeidsrecht
Hits: 16333
22
okt
0

Flexibeler werken en moderner verlof

Geplaatst door op in Nieuws

Na een lange voorgeschiedenis heeft de Tweede Kamer onlangs ingestemd met het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden en met het wetsvoorstel Flexibel werken. Als gevolg van beide wetsvoorstellen zullen de Wet arbeid en zorg en de Wet aanpassing arbeidsduur worden gewijzigd.

Doorgaan met lezen
Getagged in: Arbeidsrecht
Hits: 5735
28
aug
0

Drie tips voor ontslag op staande voet

Geplaatst door op in Artikelen

Ontslag op staande voet is zwaar geschut. Wie het in wil zetten, moet goed letten op de eisen die gelden voor het toepassen van deze vorm van ontslag. Er zijn drie belangrijke spelregels die de werkgever in acht moet nemen.

Doorgaan met lezen
Getagged in: Arbeidsrecht
Hits: 2860
18
juni
1

Volledige loonstop bij weigeren passende arbeid

Geplaatst door op in Nieuws

De Hoge Raad heeft op 6 juni 2014 geoordeeld dat een werkgever het volledige loon mag stopzetten als een werknemer weigert om passende arbeid te verrichten. De loonsanctie ziet dus niet alleen op de uren die de werknemer ten onrechte niet werkt. Met dit oordeel heeft de Hoge Raad een einde gemaakt aan de onduidelijkheid die lange tijd op dit punt heerste.

Doorgaan met lezen
Hits: 2750
07
mei
0

Wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid nadert de eindstreep

Geplaatst door op in Nieuws

Na de snelle afhandeling in de Tweede Kamer, wordt ook in de Eerste Kamer de vaart er in gehouden. Op 23 april 2014 werd het voorlopig verslag gepubliceerd waarin de Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid vragen stelde over de beoogde wijzigingen. Een week later is daar al een reactie op verschenen in een 109 pagina's tellende memorie van antwoord.

Doorgaan met lezen
Hits: 2612
05
mei
0

Werken als zelfstandige: of toch niet?

Geplaatst door op in Nieuws

Een zelfstandige opdrachtnemer verrichtte gedurende zestien jaar vanuit zijn eenmanszaak bepaalde werkzaamheden voor een bedrijf. Hij kreeg voor dat werk betaald op basis van facturen waarin ook een bedrag aan omzetbelasting was verwerkt. Toch oordeelde het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden onlangs dat in die situatie sprake was van een arbeidsovereenkomst, met alle gevolgen van dien. Wat ging hier mis?

Doorgaan met lezen
Getagged in: Arbeidsrecht Organiseren
Hits: 2438
26
feb
0

Misvattingen over ingangsdatum Wet werk en zekerheid

Geplaatst door op in Nieuws

Eerder deze week is breed in de pers gecommuniceerd dat de inwerkingtreding van de wijzigingen voor flexwerkers is uitgesteld tot 1 juli 2015. Werkgevers zijn daarmee op het verkeerde been gezet. In werkelijkheid is alleen de ketenregeling met een jaar uitgesteld.

Doorgaan met lezen
Getagged in: Arbeidsrecht
Hits: 4298