Henk Verhoeven

Henk Verhoeven

Henk Verhoeven is werkzaam als docent Toegepaste Psychologie aan de Fontys Hogescholen. In 2013 publiceerde hij "Oerganisatie. De evolutie van samenwerking, van mierenhoop tot multinational" (Maven Publishing), waarin hij verschijnselen als samenwerking, moraal, management, economie en technologie vanuit een evolutionair perspectief benadert.


linkedin hover 32

09
juni
0

Belemmerende overtuigingen over innovatie: lessen uit de evolutie

Geplaatst door op in Artikelen

Innovatie is belangrijk, het is het levenselixer van moderne organisaties. Iedereen is in meer of mindere mate innovatief en creatief. Toch is dit niet de manier waarop veel mensen naar zichzelf kijken. Mentale blokkades met betrekking tot het eigen innovatievermogen komen vaak voort uit verkeerde opvattingen over wat innovatie nu eigenlijk is. Een beter zicht daarop en hoe mensen tot creatief gedrag komen, kan al veel van die blokkades uit de weg ruimen. In dit artikel ga ik in op de rol van innovatie binnen evolutie en geef ik een aantal tips hoe je innovatie in een team kunt stimuleren.

Doorgaan met lezen
Hits: 3311
12
feb
0

Organisatieverandering is persoonlijkheidsverandering

Geplaatst door op in Artikelen

Bij organisatie- en persoonlijkheidsverandering moeten systemen van overtuigingen, gedragsstijlen, emotionele patronen, gewoontes, denkstijlen en gedragsvoorkeuren zich aanpassen. Dit gaat niet zomaar. Persoonlijkheidsstructuren zijn ontstaan als beste mogelijke reacties op het in- en externe krachtenveld waarin een individu functioneert. Of nieuwe benaderingen net zo succesvol zijn als de oude is nooit zeker. Vanuit onze evolutionaire 'software' zijn we geprogrammeerd dan vooral voorzichtig en behoudend te reageren.

Doorgaan met lezen
Hits: 4226
19
dec
0

Trendbreuk leiderschap; back to basics

Geplaatst door op in Artikelen

Leiderschap staat op het punt om een nieuwe fase in haar ontwikkeling in te gaan. Om de toekomst te begrijpen, moeten we eerst terugkijken naar het verleden. De opkomst van de landbouw, zo’n acht- á tienduizend jaar terug, vormde een wezenlijke stap in de ontwikkeling van de mensheid. Ook leiderschap en hoe mensen in groepen met elkaar omgaan, maakte in die tijd een fundamentele transitie door.

Doorgaan met lezen
Hits: 5081