Angelo Wiegmans

Angelo Wiegmans

Angelo Wiegmans is Register case- en caremanager (Rccm®) en specialist op het gebied van verzuim. Hij is eigenaar van Bedrijf Plus en helpt werkgevers bij problemen in verzuimdossiers, organisatie-advies, bezwaarprocedures UWV, WGA-herbeoordelingen en de afweging te maken eigenrisicodragerschap WGA en Ziektewet.


linkedin hover 32 twitter hover 32

30
aug
0

Is verkorten van een loonsanctie zinvol?

Geplaatst door op in Artikelen
Een werkgever sluit een verzuimverzekering af en daarbij een contract bij een arbodienstverlener. Wanneer een werknemer arbeidsongeschikt raakt, betaalt de verzuimverzekering deels een uitkering aan de werkgever en de arbodienst ondersteunt de werkgever en werknemer met de re-integratie. In sommige gevallen gaat het dan tóch nog mis. Hoe kan je dit voorkomen?  

Doorgaan met lezen
Getagged in: ARBO re-integratie
Hits: 4649
21
sept
0

Van ziek naar de bijstand?

Geplaatst door op in Opinie

In een vroegtijdig stadium is het belangrijk om aan de zieke werknemer uit te leggen wat de gevolgen en financiële consequenties zijn vanuit de Wet WIA. In de praktijk blijkt dit vaak lastig, terwijl een uitleg in een vroeg stadium duidelijkheid kan geven. Het levert voor alle partijen voordeel op.

Doorgaan met lezen
Hits: 7856
25
jan
0

Budget transitievergoeding kun je beter benutten voor re-integratie

Geplaatst door op in Opinie

Vanaf 1 juli 2015 geldt voortaan bij ontslag de transitievergoeding bij een dienstverband van 2 jaar of langer. Dit geldt ook na 104 weken loondoorbetaling bij ziekte en de arbeidsovereenkomst door de werkgever is opgezegd of op verzoek van de werkgever is ontbonden of na een einde van rechtswege op initiatief van de werkgever niet aansluitend is voortgezet.

Doorgaan met lezen
Hits: 4969