Auteurs

Martien Wierenga

Martien Wierenga is junior onderzoeker bij Kiwa Carity.


linkedin hover 32 twitter hover 32

Roos Hijner

Roos Hijner is een rijzende ster in HR. Ze heeft een Master in Occopational Health Pschology, haar thesis “Leadership and Burn Out” is én blijft interessant om te lezen. Ze heeft in verschillende bedrijfstakken gewerkt (recruitment & selection, advies en learning & development) om ervaring op te doen. Met onverminderd enthousiasme vindt en implementeert ze continu nieuwe manieren om het beste uit mensen naar boven te halen, teams te (re)connecten en leiders naar de juiste richting te sturen.


Roos is momenteel docent aan de Hogeschool van Utrecht, waar ze jonge HR-professionals onderwijst en inspireert.