18
sept

Poll - Gaat de fiscus te ver bij controle leaserijders?

Geplaatst door op in Opinie
  • Fontgrootte: Groter Kleiner
  • Hits: 3179
  • 0 reactie
  • Afdrukken

Bij de jacht op met privékilometers sjoemelende leaserijders kan de Belastingdienst beschikken over gegevens die het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) vergaart met behulp van automatische nummerplaatherkenning (ANPR). De partijen hebben hierover in augustus een convenant gesloten.

 

Achtergrond: fiscus en politie scheppen listig achterdeurtje

Als het standhoudt voor de rechter vormt het convenant tussen KLPD en Belastingdienst een listig achterdeurtje. Eerder lukte het de twee opsporende instanties niet om binnen de grenzen van de wet een regeling te treffen voor de uitwisseling van kentekengegevens.

Convenant vormt doorbraak na eerdere weigering

In 2010 besloot de Raad van Korpschefs nog alleen gegevens aan de fiscus te verstrekken die worden verzameld bij het toezicht op de naleving van de Wet motorrijtuigenbelasting en de Wet belasting zware motorrijtuigen. En dus niet bij de jacht op verkeersovertreders of de handhaving van het strafrecht. Het nieuwe convenant met het KLPD zet nu de deur een flink stuk verder open. De met ANPR vergaarde gegevens blijven liefst vijf jaar integraal voor de Belastingdienst beschikbaar.

De hamvraag: gaat het om politiegegevens?

Volgens critici schenden fiscus en politie zo de privacyregels. Als iemand geen verdachte is, moet de politie zijn gegevens direct wissen. Ook mogen politiegegevens niet zomaar worden doorgeven. Het KLPD vindt echter dat het helemaal niet om politiegegevens gaat, omdat de politie ze niet zelf verwerkt maar direct in een 'afgeschermde omgeving' opslaat. De fiscus gebruikt datzelfde uitgangspunt om de langdurige opslag te rechtvaardigen. Vijf jaar is de maximale termijn voor het opleggen van een naheffingsaanslag.

Parkeergegevens en boetes al langer beschikbaar

Dat de belastinginspecteurs gretig gebruik zullen maken van deze nieuwe optie lijdt weinig twijfel. Onlangs werd bekend dat de Belastingdienst voor de controle van leaserijders alle kentekengegevens heeft opgevraagd die mensen in 2012 bij het parkeren hebben opgegeven. Dit gebeurde op basis van een al langer bestaande overeenkomst met het Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten (SHPV). Door een soortgelijke afspraak met het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) kan de fiscus ook verkeersboeterapporten benutten.

Waardeer dit blogbericht:

Eigenaar van de Koning Business Development en lid kernteam HRcommunity. Onder andere verantwoordelijk voor HRzone, HRjob en HRxpress. Onderdeel van redactie HRzone.

Reacties