24
juni

Nieuwe vakantieregels: nú tijd om keuzes te maken

Geplaatst door op in Opinie
  • Fontgrootte: Groter Kleiner
  • Hits: 3263
  • 0 reactie
  • Afdrukken

Per 1 juli aanstaande vervallen de eerste wettelijke vakantiedagen van 2012. Daarmee krijgen de gewijzigde regels voor het vervallen van zulke dagen voor het eerst tastbaar resultaat. Hoog tijd dus om een paar fundamentele keuzes te maken. Bijvoorbeeld wat je als werkgever meer waard is: de financiële winst van een paar vervallen vakantiedagen of een goed imago.

De nieuwe regels voor de opbouw en opname van vakantiedagen gelden al sinds 1 januari 2012. Maar nu nadert dus het moment dat nieuwe vakantieregels voor het eerst daadwerkelijk voelbaar worden. Dan kunnen de eerste werknemers aankloppen met de vraag waar opeens hun vakantiedagen zijn gebleven. Wel zo prettig dus, om als werkgever, leidinggevende of HR-afdeling tegen die tijd je verhaal klaar te hebben.

Werknemer wil geen vakantie-erosie

Voor wie mocht denken dat het allemaal zo'n vaart niet zal lopen: de Nederlandse werknemer hecht grote waarde aan zijn vakantie. Crisis of geen crisis: hij wil gewoon onbezorgd genieten van zijn welverdiende rust of zich ongestoord overgeven aan sportieve activiteiten. Het laatste wat zo'n werknemer wil horen is dat zijn vakantietegoed aan erosie onderhevig is.

Zorgvuldige registratie noodzakelijk

Toch is dat wel het gevaar dat de vakantierechtencollectie van de Nederlandse werknemer bedreigt. Sinds begin 2012 hebben werkgever en werknemer te maken met een bontgeschakeerde verzameling aan vakantiedagen met uiteenlopende houdbaarheid. Hebben zij die het afgelopen jaar niet zorgvuldig geregistreerd en opgenomen, dan kan het 1 juli zomaar gebeuren dat er onbedoeld vakantierechten vervallen of verjaren.

Dáárom vervallen er binnenkort (mogelijk) vakantiedagen:
• Sinds 1 januari 2012 maakt de wet onderscheid tussen de houdbaarheid van wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen.
• Wettelijke vakantiedagen (20 bij een fulltime arbeidscontract) die zijn opgebouwd in 2012 vervallen volgens de wet een half jaar na het verstrijken van het opbouwjaar.
• Bovenwettelijke vakantiedagen hebben geen vervaltermijn, maar verjaren. In principe gebeurt dit na vijf jaar, maar in de cao of arbeidsovereenkomst kunnen andere afspraken staan.
• 'Oude' wettelijke vakantiedagen (opgebouwd in 2011 en eerder) vervallen op basis van de oude regels, dus na vijf jaar.
• Er bestaat geen onderscheid meer tussen zieke en gezonde werknemers. Iedereen bouwt evenveel wettelijke vakantiedagen op, ongeacht de vraag of hij ziek is of werkt.

Strikt de regels volgen of flexibel zijn?

De grote vraag is natuurlijk wat een werkgever (of diens HR-afdeling) na 1 juli het beste kan doen. Stel dat er volgens de wet of de (al dan niet collectieve) arbeidsovereenkomst inderdaad vakantiedagen vervallen. Is het dan verstandig om uit te gaan van 'regels zijn regels', of is enige flexibiliteit geboden? Waarschijnlijk staat geen enkele werkgever te trappelen om zijn werknemer te vertellen dat die door nalatigheid geen aanspraak meer kan maken op vakantiedagen (en erger nog: minder op vakantie kan). Vier tips om goed met deze situatie om te gaan.

1. Weeg het werkgeversimago mee

Strikt vasthouden aan de wet levert uiteraard een snelle kostenbesparing op. Maar de vraag is of die opweegt tegen de schade die ontstaat als de werkgever zo (deels) zijn positieve imago verliest. Overweeg op zijn minst wat een soepeler opstelling kost en oplevert. De wet (artikel 7:640a BW) biedt hier de ruimte voor en op cao-niveau is daar al dankbaar gebruik van gemaakt; niets belet individuele werkgevers om hetzelfde te doen. Deze optie is wellicht ook wel zo chique als een organisatie er nog niet aan toe is gekomen om de vakantieadministratie te ordenen en werknemers te waarschuwen.

2. Zorg voor heldere communicatie

Wat de werkgever ook beslist, het is zaak die keuze duidelijk te communiceren. Leg werknemers uit hoe hun werkgever met de regels omgaat en waarom. Wacht bij voorkeur niet tot de eerste 'gedupeerde' zich aandient, want een conflict voorkomen is beter dan het oplossen. Besef ook dat de regels voor veel werknemer onbekend of op zijn minst onduidelijk zijn. Zorg dus voor heldere uitleg en – waarom niet? – een rekentool waarmee iedere werknemer kan nagaan of en wanneer zijn vakantiedagen gevaar lopen.

3. Overweeg proactieve informatie

Wie daar tot nu toe niet aan toe is gekomen, kan overwegen om werknemers de komende tijd proactief te waarschuwen voor de beperkte houdbaarheid van hun vakantietegoed. Dit kan bijvoorbeeld door verstrekking van een bijgewerkt overzicht als een werknemer een deel van zijn tegoed aanspreekt door vakantie op te nemen. Of via een standaardmelding aan het begin van het (half)jaar. Ook het aanvraagformulier voor vakantiedagen dat veel werkgevers hanteren biedt mogelijkheden. Dit is bijvoorbeeld een prima plek om de regels kort op te sommen.

4. Leg de regels helder vast

Het personeels- of arbeidsvoorwaardenreglement is het aangewezen communicatiemiddel om informatie over de vakantieregels structureel vast en uit te leggen. Als dat nog niet is gebeurd, is het nu hoog tijd om hierin op te nemen hoe de werkgever omgaat met vervallende vakantiedagen. Dat bevordert de duidelijkheid en draagt er wellicht toe bij dat werknemers het niet (opnieuw) zover laten komen.

Waardeer dit blogbericht:
Getagged in: Arbeidsvoorwaarden

Remco Visschers is redacteur en projectmanager Informatieve teksten bij Ravestein & Zwart. Dit redactiebureau helpt werkgevers, HR-dienstverleners en verzekeraars aan communicatiemiddelen die informeren, inspireren en commerciële boodschappen versterken.

Reacties