11
nov

Collectieve WIA aanvulling groot gebaar voor werknemer

Geplaatst door op in Opinie
  • Fontgrootte: Groter Kleiner
  • Hits: 3865
  • 0 reactie
  • Afdrukken

Wanneer een medewerker (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt verklaard wordt, kan het inkomensniveau behoorlijk dalen. Jaarlijks worden zo'n 40.000 werknemers als (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt beoordeeld. De algemene gedachte is dat men zo'n 70 procent van het laatste inkomen ontvangt. Dit valt in praktijk echter vaak lager uit, met alle gevolgen van dien.

Bij arbeidsongeschiktheid daalt de uitkering na 2 tot 24 maanden naar een percentage van het minimumloon. Dit kan zelfs kelderen tot onder het sociale minimumloon. Hoe hoog het inkomen bij arbeidsongeschiktheid wordt, is afhankelijk van de mate waarin men in staat is het deel dat nog gewerkt kan worden daadwerkelijk te benutten. De overheid gaat ervan uit dat er voldoende aanbod is van passend werk. Uit UWV-cijfers blijkt echter dat in 57 procent van de gevallen er géén passende arbeid wordt gevonden. Met als gevolg een inkomen tot onder het sociaal minimum, omdat de WGA uitkering (Wet Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) alleen betaald wordt over het deel dat men niét meer kan werken. Veel werknemers zijn hier niet op voorbereid en hebben onverhoopt te maken met substantieel lagere inkomsten.

Collectieve oplossing

Het is zeer lastig en uiterst kostbaar om deze inkomensachteruitgang individueel te verzekeren. Werkgevers zouden een collectieve regeling voor hun personeel moeten aanbieden waarmee een WGA uitkering wordt aangevuld tot een realistisch inkomen. Niet alleen vanuit praktische overwegingen, maar ook vanuit de zorgplichtgedachte. Collectieve verzekeringen via de werkgever zijn betaalbaar en kunnen zonder aanvullende gezondheidswaarborgen voor het volledige personeel worden afgesloten. Bijkomend voordeel van een collectiviteit is dat deze is afgestemd op de bedrijfseigen cao en de pensioenregeling, waardoor oververzekering (en dus dubbele premie) voorkomen wordt.

Door het faciliteren van een collectieve verzekering, waarbij de werknemer zelf via een inhouding op het loon de premie betaalt, voldoet de werkgever aan haar zorgplicht. Hierdoor krijgen medewerkers na een ziekte of ongeval meer tijd om passend werk te vinden en wordt een grote inkomensterugval voorkomen.

Waardeer dit blogbericht:
0

Mick Netiv is directeur in de 3-mans directie van Robidus, HR Control & Risk Management. Netiv studeerde Business Administration aan de Universiteit van Amsterdam en vervulde diverse managementfuncties bij IBM Nederland en de Benelux voor hij in 2008 in de directie van Robidus toetrad. In eerste instantie in de rol van sales director en sinds 2010 als directeur.

Reacties