30
juli

Beschikbare premieregeling: kijk ook naar het beleggen

Geplaatst door op in Opinie
  • Fontgrootte: Groter Kleiner
  • Hits: 4288
  • 0 reactie
  • Afdrukken

Biedt u uw werknemers pensioen op basis van een beschikbare premieregeling? Dan ligt het beleggingsrisico bij uw werknemers. Het beleggen van de premies gebeurt via life cycles. Dat wil zeggen dat de wijze van beleggen afhangt van de leeftijd en het risicoprofiel van de deelnemer. Naarmate een deelnemer ouder wordt, wordt het risico van de beleggingen kleiner. Oftewel de weging naar obligaties wordt groter ten opzichte van de weging naar aandelen.

Geschreven door: Vandena van der Meer, Adviseur Montae

Waarom moet ik als werkgever naar life cycles kijken, dat doet de uitvoerder toch?

Een beschikbare premieregeling is een toezegging van de werkgever naar werknemers. Voor de uitvoering van de toezegging wordt een pensioenuitvoerder (bijvoorbeeld premiepensioeninstelling of verzekeraar) geselecteerd die een overeenkomst sluit met de werkgever. Echter, het blijft een gedeelde verantwoordelijkheid van werkgever en pensioenuitvoerder dat de rechten van en plichten naar deelnemers goed worden ingevuld. Zo blijft bijvoorbeeld ook de werkgever ervoor verantwoordelijk dat de pensioenuitvoerder tijdig de startbrief levert. En als een werknemer het niet eens is met zijn pensioenuitkomst, kan hij zowel de uitvoerder als de werkgever aansprakelijk stellen. Een zorgvuldige keuze voor een uitvoerder en daarmee de life cycles is belangrijk.

Hoe kan ik life cycles beoordelen?

Er bestaan grote verschillen tussen de life cycles die worden aangeboden. Ten eerste is de doelstelling van belang. Is de deelnemer bereid om risico te nemen, maar met een mogelijk uitzicht op een pensioen wat koopkracht behoudt? Of is de deelnemer risicomijdend? In het eerste geval kan gestart worden met een beleggingsmix die voor 80% uit aandelen bestaat. Een risicomijdende life cycle start met 40% aandelen.

Daarnaast is het van belang dat werkgever en werknemer samen hun visie op life cycle beleggingen vaststellen. Een aantal voorbeelden hiervan is:

• Door te beleggen in verschillende beleggingscategorieën kan het totale risicoprofiel van beleggingen worden verlaagd (diversificatie). Een uitgangspunt kan zijn: Naast aandelen, staats- en bedrijfsobligaties wordt er in ieder geval nog belegd in bijvoorbeeld vastgoed of grondstoffen.

• Elke life cycle werkt met leeftijdscohorten. Risicoafbouw via grote leeftijdscohorten (bijv. 5-10 jaar) kan extra risico met zich meebrengen ten opzichte van jaarlijkse afbouw. Bij grote stappen kan het gebeuren dat uitvoerders op ongunstige momenten een groot deel van de beleggingen verkopen.

Dit zijn enkele voorbeelden. Zo dient u als werkgever onder andere ook te kijken naar de kosten van de life cycle, de complexiteit van beleggingen of de mate van actief vermogensbeheer.

Kortom

Selecteert u een nieuwe pensioenuitvoerder voor uw beschikbare premieregeling? Betrek dan ook de kwaliteit van de life cycles in uw afweging en de wijze waarop de pensioenuitvoerder deelnemers ondersteunt bij het maken van keuzes.

Waardeer dit blogbericht:

Vandena werkt als senior pensioenconsultant bij Montae. Zij adviseert werkgevers over het inrichten van de pensioenregeling en bij het sluiten van uitvoeringsovereenkomsten met verzekeraars of pensioenfondsen. Omdat Vandena bij een verzekeraar heeft gewerkt en ook ondernemingsraden adviseert, kent ze het spel van alle kanten van de tafel. Zij adviseert ondernemingen om tot een optimale pensioenregeling te komen.


linkedin hover 32   twitter hover 32

Reacties