28
apr

Arbeidsvoorwaarden 2013: vijf aandachtspunten in crisistijd

Geplaatst door op in Opinie
  • Fontgrootte: Groter Kleiner
  • Hits: 5456
  • 0 reactie
  • Afdrukken

Een economie die nu al voor het tweede jaar krimpt. Een arbeidsmarkt die dat zelfs harder doet dan het jaar ervoor. Iedereen zal begrijpen dat personeel aantrekken en vasthouden met employee benefits even minder belangrijk is. Moet HR zich momenteel dan überhaupt wel met arbeidsvoorwaarden bezighouden? Ja, daar is alle reden toe. Vijf aandachtspunten in crisistijd.

1. Werknemers informeren is en blijft gewoon verplicht

Personeel aantrekken en vasthouden vormt natuurlijk maar één kant van arbeidsvoorwaarden. Er is ook nog zoiets als de plicht om werknemers goed te informeren over dit onderwerp. Bij pensioen is die verplichting zelfs expliciet in de wet geregeld. Bij andere arbeidsvoorwaarden vloeit ze voort uit het principe van goed werkgeverschap (BW 7:611). Helemaal geen aandacht besteden aan arbeidsvoorwaarden is simpelweg onmogelijk.

2. Aandacht voor financiële kansen en risico's is cruciaal

Maar de HR-afdeling die zich serieus voorneemt om dit jaar zo min mogelijk aandacht te besteden aan arbeidsvoorwaarden, verdient net zo goed een stevige orenwassing. Het is per slot van rekening wel crisis: HR moet nu juist maximaal focussen op financiële risico's en besparingskansen. En zulke risico's en kansen dienen zich juist op het terrein van de arbeidsvoorwaarden volop aan (zie kader).

Financiële risico's en kansen rond arbeidsvoorwaarden in 2013:

• Door de Modernisering Ziektewet veranderen de spelregels bij eigen risico dragen voor de WGA ingrijpend. Iedere organisatie staat voor een nieuwe kosten- en batenafweging op dit gebied.

• Of de Werkkostenregeling uiteindelijk verplicht wordt is onduidelijk, maar zeker nog niet uitgesloten. Het is hoe dan ook raadzaam bijbehorende kansen en risico's in kaart te brengen.

• Het uniforme loonbegrip jaagt de kosten van de auto van de zaak omhoog: de bijtelling privégebruik telt nu mee bij het SV-loon. Een goede reden om het autobeleid opnieuw te bekijken!

• Ook kan het uniforme loonbegrip forse gevolgen hebben voor de kosten van sociale en collectieve verzekeringen. Het is van groot belang om die in kaart te brengen en te beheersen.
• Aangescherpte regels voor het vervallen van vakantiedagen bieden kansen om kostbare vakantiestuwmeren te beperken. Maar let op: al te grote strengheid kan wrevel oproepen.
• Door versobering van pensioenen en ingrepen in de sociale zekerheid willen meer werknemers doorwerken na pensionering. Een mooie kans om te besparen op de fiscale werkgeverslasten!

3. Arbeidsvoorwaarden dragen bij aan de flexibiliteit

Een crisis dwingt organisaties zich flexibel op te stellen en arbeidsvoorwaarden kunnen daar enorm bij helpen. Pieken en dalen in het werkaanbod moeten worden opgevangen, geslonken orderportefeuilles vragen om ingrepen in het personeelsbestand. Er zijn tal van manieren om hierbij waardevolle medewerkers te behouden en afvloeiingskosten te beperken. Van deeltijdwerk tot jobrotatie, en van detachering tot begeleiding naar ander werk: dit is hét moment om met flexibiliteit in het achterhoofd (opnieuw) de arbeidsvoorwaarden door te nemen.

4. Eventuele versoberingen vereisen toelichting

De crisis kan ook vragen om versobering van de arbeidsvoorwaarden. Dan is het cruciaal om gemaakte keuzes goed toe te lichten. Geen enkele werknemer staat te juichen bij een totale loonstop, een besluit om af te zien van loonindexering of een verzoek om bovenwettelijke vakantiedagen terug te geven. Maar de meesten kunnen er wel begrip voor opbrengen, als hun werkgever uitlegt dat hij zo concurrerend probeert te blijven en ontslagen tracht te voorkomen. Een HR-afdeling die aandacht besteedt aan goede communicatie, kan veel onrust voorkomen.

5. De crisis gaat (ooit) ook weer voorbij

Als straks de economie weer aantrekt, krijgen arbeidsvoorwaarden weer een belangrijke rol bij het aantrekken en vasthouden van personeel. Dit laatste belooft zelfs een cruciale succesfactor te worden, want een krappe arbeidsmarkt is dichterbij dan veel mensen denken:

• Voor 2014 voorspelt het CPB weer een voorzichtige economische groei van 1%. De werkloosheid loopt dan volgens ramingen van UWV nog op. Maar dat kan snel veranderen, want de vergrijzing en ontgroening van de beroepsbevolking vormen een onomkeerbare trend.
• De toegenomen arbeidsparticipatie van ouderen geeft hierbij slechts een tijdelijk verzachtend effect dat alles te maken heeft met (noodgedwongen) uitgesteld pensioen. Als de babyboomers alsnog massaal afzwaaien, zal de arbeidsmarkt krapper worden.
• Ook de verlichting die de komende jaren optreedt op het punt van de ontgroening is tijdelijk. Veel jongeren hebben na het uitbreken van de kredietcrisis in 2008 hun toetreding tot de arbeidsmarkt uitgesteld en zoeken nu alsnog werk. Maar die extra instroom droogt binnen enkele jaren op.

Reageer op onze stelling!

Deze blog bepleit aandacht voor kostenrisico's en besparingskansen rond arbeidsvoorwaarden. Maar kan een organisatie daar ook in doorschieten? Wat vind jij? Reageer op onze stelling:

'Werkgevers focussen in hun arbeidsvoorwaardenbeleid momenteel vrijwel uitsluitend op besparingskansen: iedere langetermijnvisie ontbreekt.'

Eens / Oneens

Waardeer dit blogbericht:

Roel van Dooren is specialist arbeidsvoorwaarden en arbeidsvoorwaardencommunicatie bij Ravestein & Zwart. Dit redactiebureau helpt werkgevers, HR-dienstverleners en verzekeraars aan communicatiemiddelen die informeren, inspireren en commerciële boodschappen versterken. 

Reacties