04
sept

STAR: communicatieplan pensioen voor iedere werkgever

Geplaatst door op in Nieuws
  • Fontgrootte: Groter Kleiner
  • Hits: 3175
  • 0 reactie
  • Afdrukken

Alle werkgevers moeten met hun pensioenuitvoerder een communicatieplan maken met afspraken over voorlichting aan de werknemers. Dit is een opvallend onderdeel van een aanbeveling die de Stichting van de Arbeid (STAR) heeft gepubliceerd. Werkgevers zouden veel meer dan nu werk moeten maken van hun spilfunctie bij de pensioencommunicatie.

Volgens de Pensioenwet is de werkgever eindverantwoordelijk voor cruciale onderdelen van de pensioencommunicatie. Uit onderzoek is al langer bekend dat actieve werkgeversbemoeienis een sterk positief effect heeft op het pensioenbewustzijn. Bij werknemers van wie de werkgever actief informatie verstrekt, ligt dit bewustzijn gemiddeld liefst 20% hoger dan bij werknemers van wie de werkgever dit niet doet.

Taakverdeling met pensioenuitvoerder

De STAR focust daarom terecht op een goede taakverdeling tussen werkgever en pensioenuitvoerder. Interessant – want aangenaam concreet – is dat deze taakverdeling volgens het adviesorgaan van werkgevers en werknemers het beste gestalte kan krijgen in een communicatieplan. Hierin zouden afspraken moeten komen over wederzijdse taken, de communicatieplanning en de inhoud van de voorlichting.

Zelf aan de slag?

HR-afdelingen die de gewenste spilfunctie bij pensioencommunicatie willen oppakken, vinden in de aanbeveling van de STAR diverse suggesties voor de inhoud van zo'n communicatieplan. Het gaat dan bijvoorbeeld om afspraken over:

  • de inhoud van de (schriftelijke) informatieverstrekking;
  • de momenten waarop de communicatie plaatsvindt;
  • de organisatie van voorlichtingsbijeenkomsten en pensioenspreekuren;
  • het attenderen van pensioendeelnemers op noodzakelijke mutaties, bijvoorbeeld bij in- of uit dienstreden;
  • aan- of afmelding van de partner van de pensioendeelnemer;
  • de rolverdeling en doorverwijsmogelijkheden bij afhandeling van vragen van werknemers.


Meer informatie

 

Waardeer dit blogbericht:

Roel van Dooren is specialist arbeidsvoorwaarden en arbeidsvoorwaardencommunicatie bij Ravestein & Zwart. Dit redactiebureau helpt werkgevers, HR-dienstverleners en verzekeraars aan communicatiemiddelen die informeren, inspireren en commerciële boodschappen versterken. 

Reacties