01
okt

Beloningsonderzoek 2014

Geplaatst door op in Nieuws
  • Fontgrootte: Groter Kleiner
  • Hits: 2737
  • 0 reactie
  • Afdrukken

Zoals ieder jaar sinds 1999 heeft RaymakersvdBruggen dit jaar het beloningsonderzoek advocatuur uitgevoerd (NJSA). In dit beloningsonderzoek vergelijken wij de salarissen en andere arbeidsvoorwaarden van de advocaten en secretaresses bij de deelnemende kantoren, die daartoe verdeeld worden in vier homogene groepen. In dit artikel geven wij een samenvatting van de belangrijkste conclusies en ontwikkelingen.

Geen grote veranderingen in de arbeidsvoorwaarden advocaten

Vorig jaar zagen wij voor het eerst in de geschiedenis van ons onderzoek een daling van de gemiddelde salarissen van de advocaten. Sommige kantoren hadden de bedragen van de salarisschalen voor de advocaten gematigd, vooral voor de hogere ervaringsjaren. Gemiddeld had dit tot een kleine daling geleid van ca. 1,5%.

De daling zet zich in 2014 niet voort. In vergelijking met 2013 zagen wij geen duidelijke daling of stijging van de salarissen van de advocaten, anders dan een prijscompensatie van ongeveer 1% per 1 januari 2014. Dit gold voor alle groepen kantoren, dus ongeacht omvang en plaats.

Voor het overige zien wij geen duidelijke trends of veranderingen in de arbeidsvoorwaarden. Na de dalingen van de laatste jaren lijken de bonussen zich te stabiliseren. De vaste onkostenvergoedingen blijven van jaar tot jaar licht afnemen, dit jaar gemiddeld met ca. 3%; dit komt doordat kantoren de vaste vergoedingen vervangen door vergoeding op declaratiebasis. Er lijkt enige daling van het aantal kantoren met een autoregeling, maar het verschil is klein en kan op toeval berusten.

De daling van de salarissen in 2013 ging gepaard met een daling van de declarabele uren die kantoren gemiddeld  van de advocaten verwachten. Ook die daling heeft zich in 2014 niet voortgezet

Stijging maximum secretaressesalarissen

Bij de secretaresses ligt dat anders. De meeste groepen laten een duidelijke stijging zien van de hoogste schaalsalarissen voor de secretaresses, dus van de salarissen die de secretaresses maximaal kunnen verdienen. Deze stijging is gemiddeld ongeveer 5%.

De gemiddelde toename van de maximum salarissen wordt vooral veroorzaakt doordat sommige kantoren voor het eerst een senior secretaressecategorie hebben bepaald of juist voor deze categorie het maximumsalaris hebben verhoogd.

In ons beloningsonderzoek onderscheiden wij drie niveaus van de secretaressefunctie: junior secretaresse, (medior) secretaresse en senior secretaresse. De (medior) secretaressefunctie kan worden getypeerd als de allround reproductieve functie: de secretaresse die zorgvuldig uitwerkt en uitvoert wat de advocaten aanleveren. Dit functieniveau komt in de advocatuur nog steeds het meeste voor; bij veel kantoren is het nog het enige functieniveau. Maar de omvang van deze groep lijkt nu toch geleidelijk te verminderen. Dat komt door de ontwikkeling van de ICT – steeds meer advocaten werken hun eigen teksten uit en corresponderen via de mail – in combinatie met de bezuinigingen van de laatste jaren. Sommige advocatenkantoren splitsen de secretaressefunctie in een zwaardere functie van management- of praktijkassistent aan de ene kant en een zuiver reproductieve functie aan de andere. De praktijkassistent is een ervaren secretaresse die actief de praktijk, agenda’s en contacten van haar of zijn advocaten regelt. De praktijkassistent heeft vaak ook verschillende coördinerende taken (bijvoorbeeld het organiseren van promotieactiviteiten en interne bijeenkomsten) en soms paralegal taken. Deze functie komt in onze indeling overeen met het senior functieniveau.

De ontwikkeling van de salarissen kan erop wijzen dat de differentiatie van de functies én van de salarissen van secretaresses toeneemt. Bij de reproductieve functie hoort een lager, bij de senior functie een hoger salarisniveau. Het is nog te vroeg om van een trend te spreken, daarover kan wellicht volgend jaar meer worden gezegd.

Het volledige beloningsrapport is te bestellen bij RaymakersvdBruggen (). Het onderzoek kost € 265,- Leden van Balieplus betalen € 225,-.

Waardeer dit blogbericht:
0

Maarten studeerde geschiedenis, rechten en bedrijfskunde. Volgde daarna onder meer het programma "Leading the Professional Service Firm" aan de Harvard Business School. Hij vervulde algemeen managementfuncties in gezondheidszorg en juridische dienstverlening, was acht jaar directeur bij Boekel De Nerée. In 1996 vestigde hij zich als zelfstandig organisatieadviseur en is sinds 1999 vennoot en senior adviseur bij RvdB. Zijn werkzaamheden voor opdrachtgevers liggen in hoofdzaak op twee aandachtsgebieden, die elkaar overlappen. Het eerste is de advisering van professional service firms, in het bijzonder in de juridische dienstverlening. Deze advisering betreft onder meer strategie, (financiële) besturing en organisatie. Het andere aandachtsgebied is HRM: advisering en projecten op het gebied van HRM-strategie, beloning en beloningssystemen en performance management. Een bijzonder aandachtsgebied is de samenwerking tussen partners in professionele organisaties, zowel de zakelijke als de persoonlijke aspecten.
Maarten Initieerde verschillende onderzoeksprojecten op deze werkterreinen, onder meer over bestuursvormen, ontwikkeling en uitval van professionals, beloningssystemen en benchmarks. Hij geeft cursussen, trainingen en publiceert regelmatig op zijn aandachtsgebieden. Hij is auteur van het boek "De economie van het advocatenkantoor" (2007). In 2008 begon hij aan een promotie-onderzoek aan de Universiteit van Amsterdam dat hij in 2013 afrondde. Het onderzoek betrof de "Fit", het aansluiten van de waarden van persoon en organisatie onder advocaten, en de betekenis van HRM daarbij. Na zijn promotie blijft hij als gastonderzoeker verbonden aan de vakgroep Organizational Behaviour/HRM van de Amsterdam Business School.

Maarten is voorzitter van de Stichting het Nederlands Mediation Instituut en de Stichting Legal 2.0. Met zijn levenspartner Els van der Linden heeft hij twee volwassen kinderen. Na verschillende andere sporten is hij nu een actief hardloper (enkele marathons) en golft hij zo nu en dan.


linkedin-icon


Reacties