13
nov

ZW en WGA: hoog tijd voor kritische blik op prestaties UWV

Geplaatst door op in Artikelen
 • Fontgrootte: Groter Kleiner
 • Hits: 5913
 • 0 reactie
 • Afdrukken

Uitvoeringsinstantie UWV mag zich ogenschijnlijk verheugen in een grote populariteit onder werkgevers. Bij de WGA keren die massaal terug naar de publieke verzekering. En bij de Ziektewet zijn eigenrisicodragers, ondanks groei in de laatste jaren, nog ver in de minderheid. Dit roept de vraag op wat deze werkgevers bij de re-integratie voor resultaten kunnen verwachten. Recent onderzoek hiernaar bij de Ziektewet stemt helaas niet optimistisch, en het is slechts een kwestie van tijd voor de pijn ook bij de WGA voelbaar wordt.

Wat krijg je als werkgever voor je premie?

Zoals de zaken er nu voor staan, maken veel werkgevers zich de komende jaren afhankelijk van publieke re-integratie van hun zieke en arbeidsongeschikte (ex-) werknemers. Bij de Ziektewet lijken velen zich nog onvoldoende bewust van de gevaren die hun nieuwe financiële verantwoordelijkheid oplevert. Bij de WGA is sprake van sterk premiegedreven kortetermijndenken: veel werkgevers gaan voor een beperkt (want tijdelijk) premievoordeel. In beide gevallen komt te weinig aan de orde wat afhankelijkheid van UWV betekent. Wat krijg je als werkgever terug voor de premies die je betaalt?

Uiteindelijk is het de effectiviteit van de re-integratie die telt

Voor beheersing van de schadelast is, zeker op de lange termijn, de effectiviteit van de re-integratie doorslaggevend. Uiteindelijk ontkomt geen enkele publiek verzekerde werkgever aan twee vragen:

 • Hoe presteert UWV bij het aan werk helpen van (ex-) werknemers in de ZW en de WGA?
 • Mag ik er als werkgever van uitgaan dat deze instantie de financiële schade maximaal beperkt?

Een voor iedere werkgever relevant onderzoek

Voor de Ziektewet is er nu een helder antwoord op deze vragen. Onderzoeksbureau AStri vergeleek, op ons verzoek én dat van UWV, de prestaties bij publieke en private uitvoering van de verzuimbegeleiding en re-integratie bij uitzendkrachten. De resultaten zijn van belang voor álle werkgevers, niet alleen voor de uitzendsector. Want de tijden zijn veranderd:

 • Sinds 1 januari 2014 betalen grote en middelgrote werkgevers al een individuele Ziektewetpremie die stijgt wanneer een tijdelijke kracht ziek uit dienst gaat.
 • Komt zo’n ex-werknemer vervolgens in de WGA terecht, dan volgt ook nog eens een hogere premie voor de WGA-flex.
 • Die financiële verplichting kan liefst tien jaar duren en per werknemer bij een salaris van € 33.000 zomaar € 280.000 kosten.
 • De instroom in de WGA bestaat voor meer dan de helft (52%) uit doorstroom vanuit de Ziektewet.

AStri: private uitvoering is in alle opzichten effectiever

Iedere werkgever heeft er dus belang bij dat degene die bij de re-integratie aan de knoppen zit, maximale grip heeft op instroom, activering en uitstroom van ZW’ers. Deze effectiviteit bij de ziektebegeleiding en re-integratie van ZW’ers is precies de kwestie waar het AStri-onderzoek duidelijkheid over geeft. Met als uitkomst: private uitvoering is in alle opzichten beter (zie kader).

Snellere en hogere uitstroom, lagere doorstroom
 • Private uitvoering zorgt voor snellere en hogere uitstroom uit de Ziektewet dan UWV. De gemiddelde uitkeringsduur is hierdoor liefst 50% korter.
 • Ook leidt private uitvoering tot een drie keer lagere doorstroom naar de WGA dan UWV. In totaal levert dit de BV Nederland nu al een besparing van € 20 miljoen
 • Werkgevers die van UWV overstappen naar een private uitvoerder (eigenrisicodragen), zien hun Ziektewet- en WIA-cijfers aanmerkelijk verbeteren. Het aandeel herstel binnen twee dagen stijgt van 28,3% naar 51,6%, en het aantal WIA-aanvragen daalt van 1,27% naar 0,2%.

Bekijk meer cijfers in een handzame management summary.

Laat het niet zover komen!

Voorkomen is beter dan genezen: een gezegde dat door veelvuldig gebruik haast een dooddoener is geworden. Maar hoe waar bij de Ziektewet en de WGA! Want de resultaten van UWV bij de WGA kennen we ook. En die maken duidelijk dat je het als werkgever maar beter niet tot instroom in deze regeling kunt laten komen. Doe je dat wel, dan is er bij publieke verzekering namelijk in liefst tweederde (!) van de gevallen geen zicht op enige beheersing of beperking van de schadelast:

 • Volgens het jaarverslag dat UWV over 2013 publiceerde, had van de WGA’ers die in 2010 onder begeleiding van deze instantie aan een re-integratietraject begonnen, na afronding daarvan slechts 37% werk gevonden.
 • Voor de jaren daarna lag dit op 32% (2011), 17% (2012) en 4% (2013).
 • De cijfers over de laatste drie jaren kunnen nog stijgen omdat het vaak om meerjarige trajecten gaat. Maar de streefnorm is slechts 31%.

Bekijk een handzame management summary van het AStri-onderzoek of zes praktische tips voor effectieve private schadelastbeheersing.

Waardeer dit blogbericht:
Getagged in: re-integratie WGA

Ruud van Gerwen is commercieel directeur bij Acture. Acture is gespecialiseerd in private uitvoering van sociale zekerheid in Nederland en neemt hierin een leidende positie in. Het is medeopdrachtgever voor het AStri-rapport, Nadere vergelijking van de ziekteverzuimduur van uitzendkrachten (maart 2014). Daarnaast biedt Acture werkgevers een gratis whitepaper over de gevolgen van de Modernisering Ziektewet.


linkedin hover 32 twitter hover 32

Reacties