05
juni

Wijzigingen in Pensioenland

Geplaatst door op in Artikelen
  • Fontgrootte: Groter Kleiner
  • Hits: 3962
  • 0 reactie
  • Afdrukken

Vanaf 1 januari 2014 moeten alle pensioenregelingen voldoen aan de nieuwe fiscale en juridische wet- en regelgeving. De werkgever heeft nog een half jaar de tijd om een scan te maken van de huidige pensioensituatie en de impact te bepalen van de aankomende wijzigingen. Stil zitten is geen optie, er is werk aan de winkel. Communicatie mag niet ontbreken.

Geschreven door Claudette Blankestijn, Montae

Wat komt er op u af?

De pensioenrichtleeftijd voor aanvullende pensioenen wordt in één keer verhoogd naar 67 jaar. In aanvulling daarop worden de fiscaal maximale opbouwpercentages voor het aanvullend pensioen (het zogenoemde Witteveenkader) verlaagd. De opbouwpercentages gaan van jaarlijks 2 naar 1,9 procent voor eindloonregelingen en van 2,25 naar 2,15 procent voor middelloonregelingen. Opgebouwde pensioenaanspraken blijven intact. Het nieuwe regime gaat in vanaf 2014. Deelnemers bouwen vanaf dat moment jaarlijks minder nieuwe aanspraken op. U krijgt te maken met een formeel wijzigingstraject, waarbij alle betrokkenen - actieve deelnemers, slapers en gepensioneerden, ondernemingsraden, vakbonden – goed geïnformeerd moeten worden.

Wie moet communiceren?

In de Pensioenwet zijn informatieverplichtingen opgenomen waaraan de werkgever en de uitvoerder van de pensioenregeling zich vanaf 1 januari 2008 moeten houden. Het zwaartepunt van informatieverplichtingen ligt bij de pensioenuitvoerder, maar ook de werkgever heeft verplichtingen. Voor alle informatieverplichtingen geldt dat deze minstens moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  1. De informatie moet tijdig zijn;
  2. De informatie moet juist zijn, zowel juridisch als feitelijk;
  3. De informatie moet voor de gemiddelde deelnemer duidelijk en begrijpelijk zijn

Pensioenuitvoerder

Een pensioenuitvoerder moet nieuwe deelnemers informeren over de pensioenregeling door middel van een startbrief. Actieve deelnemers worden jaarlijks geïnformeerd door het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Pensioengerechtigden dienen jaarlijks op de hoogte te worden gehouden van het opgebouwde pensioenrecht en de eventuele toeslagverlening. Gewezen deelnemers worden bij beëindiging dienstverband geïnformeerd over de opgebouwde pensioenrechten en eventuele toeslagverlening en één keer in vijf jaar ontvangt hij/zij een overzicht van het opgebouwde pensioenrecht.

Werkgever

Er zijn verschillende momenten waarop u als werkgever moet communiceren. Een voor de hand liggend moment is bij het wijzigen van de pensioenovereenkomst. De werkgever moet ervoor zorgen dat de pensioenuitvoerder de deelnemers binnen drie maanden inlicht over de gevolgen van de veranderingen voor hun pensioen en de mogelijkheid om het gewijzigde pensioenreglement op te vragen bij de pensioenuitvoerder. Afhankelijk of u wel of niet aangesloten bent bij een CAO en/of deelneemt aan een verplicht gestelde pensioenregeling binnen een bedrijfstakpensioenfonds dient iedere werknemer individueel toestemming te verlenen voor de voorgenomen wijziging. Het is immers een wijziging van arbeidsvoorwaarden.

Hoe en wat communiceert u als werkgever?

Communicatie is geen exacte wetenschap, de juiste aanpak verschilt per organisatie. De ene organisatie kiest ervoor werknemers te informeren via een brief of een pensioenkrant, de andere geeft de voorkeur aan groepspresentaties of individuele gesprekken Er is één gemene deler; de communicatie moet eenvoudig, eerlijk en begrijpelijk zijn.

Klaar na 2014?

Vanaf 2015 worden de fiscale kaders opnieuw aangepast. Dus u bent niet klaar na 2014. Het voorstel is om de opbouwpercentages verder te verlagen en pensioenopbouw boven een maximum salaris van € 100.000,- niet langer fiscaal te ondersteunen. Deze wijzigingen zijn nog geen wet. Heeft u een pensioenregeling op basis van beschikbare premieregeling? De overgang van bruto staffels naar netto staffels is verplicht. Een uitgebreide toelichting op netto staffels volgt in een later te publiceren artikel.

Ook voor deze wijzigingen geldt een formeel wijzigingstraject met de bijbehorende noodzakelijke communicatie!

TIP: het opnemen van een eenzijdig wijzigingsbeding vereenvoudigt het wijzigingstraject, maar ontslaat niemand van de noodzakelijke communicatie

Workshop: Is uw pensioenregeling 2015 – proof? Door de fiscale wijzingen moet het overgrote deel van Nederlandse bedrijven de pensioenregeling aanpassen. Is uw pensioenregeling 2015-proof? Wat moet er aan uw pensioenregeling gewijzigd worden op 1 januari 2015? Wat moet de werkgever doen, welke keuzes moeten er worden gemaakt? Hoe het pensioenbudget in te zetten? Hoe ga ik er voor zorgen dat medewerkers langer gaan doorwerken? Kom naar de pensioenworkshop op 13 of 18 maart en krijg een antwoord op al uw vragen.
Waardeer dit blogbericht:
0

Claudette is werkzaam als senior pensioenadviseur bij Montae. Zij ondersteunt ondernemingen bij het opzetten en/of wijzigen van de collectieve pensioenregeling. Zij zorgt ervoor dat de pensioenregeling aansluit bij het HR- en financieel beleid van de onderneming en gewaardeerd wordt door werknemers.


Daarnaast begeleidt Claudette ondernemingspensioenfondsen bij het maken van de keuze wel/of niet doorgaan met het pensioenfonds, het liquidatietraject en de pension buy-out naar een ander pensioenfonds of verzekeraar.


linkedin hover 32   twitter hover 32   

Reacties