30
okt

Pensioenregeling wijzigen: vertragen of doorgaan?

Geplaatst door op in Artikelen
  • Fontgrootte: Groter Kleiner
  • Hits: 2768
  • 0 reactie
  • Afdrukken

De aangekondigde verlaging van de pensioenopbouw is in oktober gestruikeld in de Eerste Kamer. Het kabinet gaat zich beraden op de wetsvoorstellen en komt hierop terug. De maatregelen betekenden een ingrijpende wijziging in de pensioenregeling van veel organisaties. Waar per 1 januari 2014 al de eerste voorzichtige versoberingen in pensioenregelingen zijn doorgevoerd, wachten de meeste organisaties de wijzigingen van 2015 af. Wat betekent het uitstel voor de pensioenregeling in uw organisatie? Stoppen met alle pensioenhervormingen of toch doorgaan?

Geschreven door Vandena van der Meer, pensioenadviseur bij Montae

In het regeerakkoord waren afspraken opgenomen om de fiscale grenzen van pensioenopbouw te verlagen. Maximaal 1,75 procent zou nog opgebouwd kunnen worden in een middelloonregeling en dan ook nog eens tot salaris van hooguit € 100.000. In het sociaal akkoord waren plannen opgenomen voor een extra netto spaarfaciliteit maar hiervoor was weinig enthousiasme te merken, noch van de oppositie, noch van het kabinet.

Werkgevers keken uit naar 1 januari 2015: de kans om, volgens de werkgevers, eindelijk eens een stop te zetten op de alsmaar stijgende pensioenkosten. Per 1-1-2014 zijn al eerste stapjes gezet. Bij veel organisaties is dat slechts pleisters plakken, en niet de grote operatie waarbij fundamenteel de pensioenregeling onder de loep genomen wordt. Nu wetgeving op zich laat wachten, kunt u ook pas op de plaats maken. Maar lost dat uw pensioenprobleem ook op?

Gas geven, ook als wetgeving stagneert

Waar het veel organisaties om gaat, is om de gestegen pensioenkosten te drukken. Wijzigingen in de wetgeving zijn handig als het gaat om de pensioenregeling ter discussie te stellen. Maar bezien vanuit pensioenkosten als arbeidsvoorwaardenkosten maakt het niet uit of wetgeving doorkomt. Immers, ook als de fiscale kaders beperkt worden, gaat de discussie nog spelen met vakbonden, ondernemingsraden en pensioenfondsen hoe het vrijgekomen pensioengeld besteed gaat worden. Het argument van gewijzigde wetgeving wordt vaak gebruikt om een versobering door te voeren. Terwijl verlaagde fiscale kaders ook kunnen leiden tot meer kosten, juist vanwege compensatiemaatregelen. Het uitspreken van een bezuinigingsdoelstelling en dat kwantificeren is noodzakelijk bij een open gesprek met medezeggenschap. Als u een probleem heeft met gestegen pensioenkosten, leidt nu gas terugnemen, tot doorschuiven van problemen. Zonder een fundamentele oplossing in het vooruitzicht.

Gaat u doormodderen, of durft u de uitdaging aan te gaan?

Waardeer dit blogbericht:
0

Vandena werkt als senior pensioenconsultant bij Montae. Zij adviseert werkgevers over het inrichten van de pensioenregeling en bij het sluiten van uitvoeringsovereenkomsten met verzekeraars of pensioenfondsen. Omdat Vandena bij een verzekeraar heeft gewerkt en ook ondernemingsraden adviseert, kent ze het spel van alle kanten van de tafel. Zij adviseert ondernemingen om tot een optimale pensioenregeling te komen.


linkedin hover 32   twitter hover 32

Reacties