26
aug

Droom van iedere werkgever: vaste pensioenkosten!

Geplaatst door op in Artikelen
  • Fontgrootte: Groter Kleiner
  • Hits: 4783
  • 0 reactie
  • Afdrukken

De meeste Nederlandse pensioenregelingen zijn middelloonregelingen. Deze regelingen staan momenteel onder druk vanwege gestegen kosten en boekhoudregels. Een CDC-regeling kan een oplossing zijn voor ondernemingen die zoeken naar stabiele pensioenkosten en voorkomen van balansvolatiliteit.

Geschreven door: Vandena van der Meer, Montae

Middelloonregelingen: stijgende kosten en balansvolatiliteit

Een jaar of vijftien geleden was het niet vreemd om een eindloonregeling toe te zeggen aan werknemers: een pensioen gebaseerd op het laatst verdiende salaris. Vanwege de hoge kosten voor de backservice zijn in de afgelopen jaren steeds meer eindloonregelingen gewijzigd in middelloonregelingen. In een middelloonregeling bouwt de werknemer elk jaar een stuk pensioen op gebaseerd op het salaris van dat betreffende jaar. Met de dalende rente, stijgende levensverwachting en hogere prijzen voor garantie, worden werkgevers geconfronteerd met hoge premies bij een middelloonregeling. Bovendien zorgen nieuwe boekhoudregels ervoor dat deze regeling gewaardeerd moet worden op de balans van een onderneming. Vanwege de berekening op marktrente is deze balanspost volatiel en daar is nauwelijks op te sturen. Dat geeft een ongewenst effect op de verlies- & winstrekening.

Workshop: Is uw pensioenregeling 2015 – proof? Door de fiscale wijzingen moet het overgrote deel van Nederlandse bedrijven de pensioenregeling aanpassen. Is uw pensioenregeling 2015-proof? Wat moet er aan uw pensioenregeling gewijzigd worden op 1 januari 2015? Wat moet de werkgever doen, welke keuzes moeten er worden gemaakt? Hoe het pensioenbudget in te zetten? Hoe ga ik er voor zorgen dat medewerkers langer gaan doorwerken? Kom naar de pensioenworkshop op 13 of 18 maart en krijg een antwoord op al uw vragen.

Alternatieven voor de middelloonregeling

Een alternatief is een beschikbare premieregeling (individueel Defined Contribution, of individueel DC). In een beschikbare premieregeling zijn alle risico's (zowel positief als negatief) voor de werknemers. Denk daarbij aan het beleggingsrisico, het langlevenrisico en het risico op marktrente op het moment dat iemand met pensioen gaat. In een beschikbare premieregeling zijn dit individuele risico's van de werknemer waardoor er geen zekerheid is over de hoogte van het uiteindelijke pensioen. Voor veel werkgevers, maar ook voor veel ondernemingsraden en vakbonden, is het afwentelen van deze risico's op werknemers een brug te ver. Een 'collective defined contribution'-regeling (CDC-regeling) is een tussenvorm die steeds vaker voorkomt als pensioenregeling.

Wat is een CDC-regeling?

Het belangrijkste kenmerk van een CDC-regeling is dat vooraf duidelijk is welke kosten de werkgever betaalt voor de pensioenregeling. De werkgever stelt een bepaald percentage van de loonsom of de som van pensioengrondslagen beschikbaar om de pensioenkosten voor alle werknemers (en eventueel ook degenen die uit dienst zijn en de gepensioneerden) te financieren. Met deze totale premie krijgen de werknemers een pensioenregeling die vaak erg lijkt op een middelloonregeling. Als de premie in enig jaar niet voldoende blijkt, dan krijgen de werknemers in dat jaar minder opbouw in de pensioenregeling. De Nederlandsche Bank stelt overigens als vereiste dat de premie maximaal vijf jaar vast staat en niet vooraf al duidelijk is dat de premie in deze periode onvoldoende is.

Waarom een CDC-regeling?

Werkgevers kiezen vaak voor een CDC-regeling om sturing te hebben op pensioenkosten. Met een CDC-regeling staat vooraf vast welke kosten de werkgever kwijt is aan pensioenen. Bovendien mag een onderneming een dergelijke regeling vaak kwalificeren als een 'defined contribution'-regeling waarmee het waarderen van de pensioenregeling op de balans wordt voorkomen.

Voor werknemers geldt dat, in vergelijking met een middelloonregeling, er meer risico's bij de werknemers zijn. Veel werknemers, en ook ondernemingsraden en vakbonden, hebben er in deze tijd echter ook oog voor dat het ongelimiteerde stijgen van de pensioenkosten een einde heeft en bovendien druk legt op andere arbeidsvoorwaarden. Het voordeel van een CDC-regeling ten opzichte van een individuele DC-regeling is dat de risico's worden gedeeld tussen de werknemers, gepensioneerden en mensen die uit dienst zijn gegaan. Hiermee is er solidariteit tussen de groepen wat een dempend effect op de risico's heeft. Bovendien belegt men de pensioengelden collectief wat efficiënter is.

Hoe stap ik over op een CDC-regeling?

In het Pensioenakkoord van 2010 werd al gesproken over 'stabiele pensioenkosten'. Het lijkt erop dat hierbij een CDC-achtige constructie werd bedoeld. Sindsdien zijn er steeds meer CDC-regelingen bijgekomen. Hierbij zijn er op hoofdlijnen twee varianten. Bij de eerste variant zijn afspraken gemaakt over een vaste premie. De tweede variant is wat minder vast en maakt afspraken over een premie met daar bovenop variabelen voor indexatie en kosten. Deze premie is niet in beton gegoten maar varieert met bijvoorbeeld de rente en levensverwachting.

De overgang van een middelloonregeling naar een CDC-regeling is een fundamentele verandering van de pensioenregeling. Het is van belang om vooraf te bedenken waarom deze overstap voor uw onderneming van belang is. Welk doel wilt u bereiken en zijn er alternatieven? Wat is het effect als u de middelloonregeling in stand houdt? Deze vragen komen zonder meer aan de orde in de onderhandelingen met vakbonden of de ondernemingsraad en moeten vooraf uitgekristalliseerd zijn. Het betrekken van vakbonden en ondernemingsraden in een vroegtijdig stadium geeft draagvlak voor een dergelijke wijziging. Gezien de fiscale aanpassingen in zowel 2014 als in 2015 in pensioenregelingen, is het een goed moment om nu te kijken naar een CDC constructie.

Waardeer dit blogbericht:

Vandena werkt als senior pensioenconsultant bij Montae. Zij adviseert werkgevers over het inrichten van de pensioenregeling en bij het sluiten van uitvoeringsovereenkomsten met verzekeraars of pensioenfondsen. Omdat Vandena bij een verzekeraar heeft gewerkt en ook ondernemingsraden adviseert, kent ze het spel van alle kanten van de tafel. Zij adviseert ondernemingen om tot een optimale pensioenregeling te komen.


linkedin hover 32   twitter hover 32

Reacties