09
dec

Bent u 2014 pensioen proof?

Geplaatst door op in Artikelen
  • Fontgrootte: Groter Kleiner
  • Hits: 4234
  • 0 reactie
  • Afdrukken

Bent u 2014-proof als het gaat om Pensioenen? Oftewel: past uw pensioenregeling binnen de fiscale kaders van 2014? Als uw pensioenregeling niet past, heeft dit grote financiële gevolgen, zowel voor uw organisatie als voor uw medewerkers. Doe daarom een quick-scan om de grenzen te bepalen.

Geschreven door pensioenadviseur van Montae, Vandena van der Meer

Wat zijn de gevolgen als u niet 2014-proof bent?

De wetgever heeft kaders gesteld aan pensioenregelingen. Binnen deze kaders kunt u fiscaal vriendelijk pensioenen toezeggen voor uw medewerkers. Per 1 januari 2014 zijn deze fiscale kaders aangescherpt. Als uw pensioenregeling niet meer past, is het aan te raden de pensioenregeling aan te passen.

Doet u dit niet, dan is uw pensioenregeling fiscaal bovenmatig. Dat betekent:
• Dat de pensioenpremies van u als werkgever, maar ook van de werknemers niet meer fiscaal aftrekbaar zijn. De uitkeringen van pensioenen te zijner tijd bij werknemers zijn in dat geval onbelast
• Dat het pensioenvermogen van uw medewerkers wordt belast in box 3

Deze bijzonder ongewenste effecten worden voorkomen door uiterlijk 31 december 2013 een nieuwe pensioenregeling af te spreken met uw medewerkers vanaf 1 januari 2014.

En waar moet de nieuwe regeling dan in passen?

De fiscale kaders vanaf 1 januari 2014 zijn:

  • Een pensioenrichtleeftijd van 67 jaar
  • Een opbouwpercentage van maximaal 2,15% bij middelloonregelingen
  • Een franchise van maximaal € 13.227 (niveau 2013, beweegt mee met de AOW)

Minder pensioen toezeggen mag zonder fiscale consequenties. Sommige afwijkingen van het fiscale kaders zijn ook al vooraf toegestaan door de wetgever, bijvoorbeeld een combinatie van een lagere pensioenleeftijd en een lager opbouwpercentage. Zo mag je de pensioenleeftijd van 65 behouden, met als voorwaarde dat de opbouw van het ouderdomspensioen maximaal 1,84% is.

Let op: de kaders hierboven zijn globale kaders. In de uitwerking kunnen er altijd addertjes onder het gras zitten. Bijvoorbeeld de pensioenleeftijd: in veel pensioenregelingen is dit nu nog 'de eerste van de maand waarin iemand 65 wordt'. Deze 'eerste van de maand waarin' is niet meer fiscaal toegestaan. De pensioenrichtleeftijd wordt de 67ste verjaardag, net zoals de AOW-leeftijd die nu gekoppeld is aan de verjaardag. Laat daarom altijd een check doen op uw pensioenregeling door een pensioenspecialist.

Hoe pak ik dit aan?

Als u niet 2014-proof bent, is het van belang zeer snel te schakelen! Uiterlijk 31 december moet uw pensioenregeling aangepast zijn om fiscale consequenties te voorkomen. Meestal is hier overleg met vakbonden of een ondernemingsraad voor nodig. Wijs hen ook op de fiscale consequenties: 2014-proof zijn is een gezamenlijk belang van werkgevers en medewerkers.

Het kan zijn dat uw pensioenuitvoerder al een voorstel heeft neergelegd om de pensioenregeling te wijzigingen. Gebruik dit als eerste optie, maar bekijk ook wat past binnen uw organisatie en in uw arbeidsvoorwaardenpakket.

En ook 2015-proof?

En jawel, we zijn nog niet klaar... in 2015 worden nieuwe wijzigingen verwacht, waarbij de maximale opbouw in pensioenregelingen nog verder daalt. Hierdoor moeten nagenoeg alle Nederlandse pensioenregelingen aangepast worden.

Waardeer dit blogbericht:

Vandena werkt als senior pensioenconsultant bij Montae. Zij adviseert werkgevers over het inrichten van de pensioenregeling en bij het sluiten van uitvoeringsovereenkomsten met verzekeraars of pensioenfondsen. Omdat Vandena bij een verzekeraar heeft gewerkt en ook ondernemingsraden adviseert, kent ze het spel van alle kanten van de tafel. Zij adviseert ondernemingen om tot een optimale pensioenregeling te komen.


linkedin hover 32   twitter hover 32

Reacties