15
juli

Alles over de AOW-toeslag voor de jongere partner

Geplaatst door op in Artikelen
  • Fontgrootte: Groter Kleiner
  • Hits: 3207
  • 0 reactie
  • Afdrukken

Een AOW-toeslag wordt betaald aan de AOW'er die een jongere partner heeft die zelf nog niet de AOW-leeftijd heeft. De toeslag werd ingevoerd om te voorkomen dat er een inkomenshiaat zou ontstaan omdat de jongere - doorgaans niet werkzame - partner zelf geen inkomen heeft.

Wie krijgt AOW-toeslag?

De toeslag wordt betaald aan de AOW-gerechtigde die:
voor 1 januari 2015 gehuwd of samenwonend was, en voor 1 januari 2015 een gedeeltelijke of hele toeslag ontving, en geboren is vóór 1 november 1949, of geboren is in november of december 1949 en voor 1 april 2015 een gedeeltelijke of hele toeslag ontving.

Per 1 januari 2015 vervalt de toeslag. Daardoor krijgen mensen die op of na 1 januari 1950 geboren zijn geen toeslag. De AOW-gerechtigde die al toeslag krijgt, blijft deze ontvangen zolang aan de voorwaarden daarvoor wordt voldaan.

Wat zijn de gevolgen van de verhoging van de AOW-leeftijd op de AOW-toeslag?

Door de verhoging van de AOW-leeftijd kan het gebeuren dat mensen wel op 1 januari 2015 65 jaar zijn, maar nog geen recht op AOW hebben. Iedereen die vóór 1 januari 1950 is geboren, houdt daarom het recht op de toeslag.

De toeslag werd tot nu toe betaald tot de datum waarop de jongere partner zelf 65 jaar wordt. Door de verschuiving van de AOW-leeftijd wordt de toeslag betaald tot de jongere partner die de AOW-leeftijd bereikt.

Hoogte AOW-toeslag?

De toeslag is maximaal € 734,41 per maand. Voor ieder volledig jaar dat de jongere partner niet voor de AOW verzekerd was, wordt de toeslag met 2% gekort. Ook het inkomen van de jongere partner kan tot een korting leiden. De toeslag wordt niet betaald als het inkomen (salaris of winst) van de jongere partner meer dan € 1.324,46 per maand is of als hij een uitkering of pensioen van meer dan € 34,41 per maand krijgt.

Bij een gezamenlijk inkomen van meer dan € 2.599,21 per maand wordt de toeslag met maximaal 10% verlaagd.

Verlaging toeslag voor AOW-gerechtigde met hoog inkomen?

Het kabinet wil de partnertoeslag voor AOW'ers met een hoger inkomen vanaf 1 januari 2015 in drie jaar afbouwen. Het wetsvoorstel daarvoor ligt nu ter behandeling bij de Eerste Kamer. Als de wet aangenomen wordt, verandert de toeslag bij een gezamenlijk inkomen van minder dan € 3.593 per maand niet. Bij een inkomen tussen de € 3.593 en € 4.210 per maand wordt de toeslag tussen 2015 en 2018 elk jaar iets lager.

Is het gezamenlijke inkomen hoger dan € 4.210? Dan wordt de toeslag vanaf 2015 stapsgewijs gekort en vanaf 2018 in het geheel niet meer betaald.

Is er een overgangsregeling om het vervallen van de AOW-toeslag op te vangen?
Nee, er is geen overgangsregeling. Met ingang van 1 januari 1996 is in de Algemene Ouderdomswet opgenomen dat de toeslag per 1 januari 2015 komt te vervallen.

Wilt u meer weten over de AOW-toeslag, zoals:

  • Kan het recht op toeslag herleven?
  • Kan recht op de AOW-toeslag ontstaan door af te zien van een uitkering?
  • Praktijkvoorbeeld

Lees het hele artikel op de website van het vakblad Over de Grens.

Waardeer dit blogbericht:
0
Getagged in: Arbeidsvoorwaarden Beleid

Conny Thijssen is medewerker Voorlichting bij het Bureau voor Duitse Zaken van de Sociale Verzekeringsbank. Ze geeft informatie over sociale zekerheid in relatie tot grensoverschrijding tussen Nederland en Duitsland. Denk hierbij aan vragen over de Duitse werkloosheidswet, recht op Nederlandse kinderbijslag of ziektekostenverzekering op nationaal en internationaal niveau. Niet alleen burgers maar ook werkgevers, intermediairs en overheidsinstanties behoren tot de doelgroep. Naast één-op-één voorlichting via telefoon, e-mail en spreekuren geeft zij ook presentaties en organiseert themabijeenkomsten.

Reacties