07
mei

Wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid nadert de eindstreep

Geplaatst door op in Nieuws
  • Fontgrootte: Groter Kleiner
  • Hits: 2592
  • 0 reactie
  • Afdrukken

Na de snelle afhandeling in de Tweede Kamer, wordt ook in de Eerste Kamer de vaart er in gehouden. Op 23 april 2014 werd het voorlopig verslag gepubliceerd waarin de Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid vragen stelde over de beoogde wijzigingen. Een week later is daar al een reactie op verschenen in een 109 pagina's tellende memorie van antwoord.

In de memorie van antwoord heeft de regering aangekondigd dat op korte termijn bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel zal worden ingediend waarmee enkele onderdelen van de Wet werk en zekerheid worden aangepast. Daarmee zullen technische fouten worden gerepareerd en worden bepalingen verder verduidelijkt.

Hoewel de plenaire behandeling in de Eerste Kamer nog moet plaatsvinden, is de kans groot dat de nagejaagde ingangsdatum van 1 juli 2014 zal worden gehaald. Inmiddels is echter wel duidelijk dat het huidige recht van toepassing blijft op arbeidsovereenkomsten die vóór 1 juli 2014 zijn aangegaan, waarbij de ingangsdatum ná 1 juli 2014 ligt. Dit is vooral van belang voor de wijzigingen die betrekking hebben op de proeftijd en het concurrentiebeding.

Waardeer dit blogbericht:

Laura Kiebert is advocaat binnen de praktijkgroep Arbeid en Pensioen bij Van Benthem & Keulen Advocaten & Notariaat. Haar werkterrein omvat een breed spectrum van het arbeidsrecht. Voor grote en middelgrote ondernemingen adviseert en procedeert Laura Kiebert onder meer op het gebied van disfunctioneren en ontslag, ziekte en re-integratie, reorganisatie, medezeggenschap en (collectieve) arbeidsvoorwaarden. De dienstverlening van Van Benthem & Keulen Advocaten & Notariaat is proactief en gericht op praktische oplossingen.