26
feb

Misvattingen over ingangsdatum Wet werk en zekerheid

Geplaatst door op in Nieuws
  • Fontgrootte: Groter Kleiner
  • Hits: 4326
  • 0 reactie
  • Afdrukken

Eerder deze week is breed in de pers gecommuniceerd dat de inwerkingtreding van de wijzigingen voor flexwerkers is uitgesteld tot 1 juli 2015. Werkgevers zijn daarmee op het verkeerde been gezet. In werkelijkheid is alleen de ketenregeling met een jaar uitgesteld.

Enkele belangrijke wijzigingen zijn al wel met ingang van 1 juli 2014 van kracht, vooropgesteld dat de Eerste Kamer (zoals verwacht) niet dwars gaat. Per 1 juli 2014 wordt het volgende ingevoerd:

  • Een concurrentiebeding kan in uitgangspunt uitsluitend in een vast contract worden overeengekomen;
  • In contracten korter dan zes maanden, kan geen proeftijd worden opgenomen;
  • Bij tijdelijke contracten met een duur van zes maanden of langer moet uiterlijk één maand voor de einddatum schriftelijk aan de werknemer worden medegedeeld of het contract al dan niet wordt verlengd. Als dit niet gebeurt, moet de werkgever aan de werknemer een vergoeding betalen ter hoogte van een maandsalaris. Deze aanzegplicht geldt voor contracten die op of na 1 augustus 2014 aflopen.

Bestaande processen en standaard contracten moeten op de nieuwe situatie worden afgestemd. Er moet opnieuw worden nagedacht over standaardcontracten, waarin een nieuwe regeling voor het concurrentiebeding en de proeftijd moet worden opgenomen. Vooral ook de aanzegging zal een standaardonderdeel moeten worden van het personeelsbeleid.

Is uw personeelsbeleid al klaar voor deze wijzigingen?

 

Waardeer dit blogbericht:
0
Getagged in: Arbeidsrecht

Laura Kiebert is advocaat binnen de praktijkgroep Arbeid en Pensioen bij Van Benthem & Keulen Advocaten & Notariaat. Haar werkterrein omvat een breed spectrum van het arbeidsrecht. Voor grote en middelgrote ondernemingen adviseert en procedeert Laura Kiebert onder meer op het gebied van disfunctioneren en ontslag, ziekte en re-integratie, reorganisatie, medezeggenschap en (collectieve) arbeidsvoorwaarden. De dienstverlening van Van Benthem & Keulen Advocaten & Notariaat is proactief en gericht op praktische oplossingen.

Reacties