22
okt

Flexibeler werken en moderner verlof

Geplaatst door op in Nieuws
  • Fontgrootte: Groter Kleiner
  • Hits: 5715
  • 0 reactie
  • Afdrukken

Na een lange voorgeschiedenis heeft de Tweede Kamer onlangs ingestemd met het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden en met het wetsvoorstel Flexibel werken. Als gevolg van beide wetsvoorstellen zullen de Wet arbeid en zorg en de Wet aanpassing arbeidsduur worden gewijzigd.

Door het schrappen en vereenvoudigen van diverse regels heeft de regering met het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden voor ogen dat werknemers zorgtaken beter met werk kunnen combineren. Het is de bedoeling dat flexibeler gebruik kan worden gemaakt van verlofmogelijkheden en het aanpassen van arbeidstijden (op verzoek van de werknemer). Zodra het wetsvoorstel in werking is getreden, geldt bijvoorbeeld niet langer de eis dat een werknemer ten minste één jaar in dienst moet zijn voordat aanspraak kan worden gemaakt op het recht op ouderschapsverlof. Verder regelt het wetsvoorstel dat partners - in aanvulling op het bestaande recht op (betaald) kraamverlof van twee dagen - een onvoorwaardelijk recht krijgen op het opnemen van drie dagen (onbetaald) ouderschapsverlof rond de geboorte van een kind. Andere maatregelen zijn onder andere het verduidelijken van het calamiteiten- en kort verzuimverlof, een uitbreiding van de reikwijdte van het kort- en langdurend zorgverlof en een regeling voor aanvullend zwangerschapsverlof bij extreme vroeggeboorte of ziekenhuisopname van de pasgeborene.

Het wetsvoorstel Flexibel werken is er op gericht dat werknemers gemakkelijker kunnen telewerken en op voor hen gunstige tijden kunnen werken. Dit zal alleen gelden voor werknemers die in dienst zijn van werkgevers met meer dan tien werknemers.

Beide wetsvoorstellen zijn nu bij de Eerste Kamer in behandeling. Wanneer de maatregelen in werking zullen moeten treden, is nog onduidelijk. 

Waardeer dit blogbericht:
0
Getagged in: Arbeidsrecht

Laura Kiebert is advocaat binnen de praktijkgroep Arbeid en Pensioen bij Van Benthem & Keulen Advocaten & Notariaat. Haar werkterrein omvat een breed spectrum van het arbeidsrecht. Voor grote en middelgrote ondernemingen adviseert en procedeert Laura Kiebert onder meer op het gebied van disfunctioneren en ontslag, ziekte en re-integratie, reorganisatie, medezeggenschap en (collectieve) arbeidsvoorwaarden. De dienstverlening van Van Benthem & Keulen Advocaten & Notariaat is proactief en gericht op praktische oplossingen.

Reacties