25
juni

Naast nadelen ook voordelen voor werkgever bij terugtredende overheid

Geplaatst door op in Artikelen
  • Fontgrootte: Groter Kleiner
  • Hits: 2857
  • 0 reactie
  • Afdrukken

Steeds meer verantwoordelijkheden en plichten met betrekking tot personeel zijn niet langer zaak van de overheid, maar komen op het bordje van de werkgevers. Een negatieve ontwikkeling in de ogen van velen.

Echter, juist omdat werkgevers meer zelf moeten doen en meer verantwoordelijkheden krijgen, hebben zij hier dus ook meer ruimte om grip te behouden. Wanneer werkgevers het heft in eigen hand nemen bij deze ontwikkelingen en dit goed invullen, is er veel voordeel te behalen, aldus Mick Netiv van HR-riskconsultant Robidus.

De sociale zekerheid in Nederland is sterk aan het veranderen. De overheid trekt zich steeds verder terug en legt in toenemende mate risico's neer bij de werkgever en werknemer. De Wet verbetering Poortwachter, de WIA als opvolger van de WAO, de modernisering van de Ziektewet en meest recentelijk de nieuwe wet werk en zekerheid, illustreren dat de overheid een verregaande verschuiving van verantwoordelijkheid van overheid naar werkgever en werknemer voor ogen heeft. Hier komen veel plichten en extra kosten voor de werkgever bij kijken in een tijd waarin stafafdelingen juist krimpen.

Arbeidszekerheid en veranderende regelgeving

Arbeidsverhoudingen veranderen door nieuwe wetgeving binnen sociale zekerheid, waarbij verantwoordelijkheid voor inkomenszekerheid verplaatst van overheid naar werkgever en werknemer. Werknemers zullen met behulp van de werkgever moeten werken aan hun arbeidszekerheid, omdat uitkeringen vanuit het sociale vangnet lager worden en/of een kortere uitkeringsduur krijgen. Daartegenover staat steeds veranderende regelgeving van de overheid om de kansen van specifieke doelgroepen op werk te vergroten. Denk aan de premiekorting voor jongere werklozen, de participatiewet voor arbeidsgehandicapten en subsidieregelingen voor oudere werknemers.

Grip op kosten

De continu veranderende wet- en regelgeving op het gebied van sociale zekerheid vergroot de kostenrisico's van werkgevers, maar biedt tegelijkertijd besparingsmogelijkheden. Gemiddeld genomen bestaat ongeveer een derde van de totale loonsom aan indirecte kosten voor sociale zekerheid, pensioen, verzuim en re-integratie. Doordat werkgevers voor een veel groter deel verantwoordelijk zijn, hebben zij ook veel mogelijkheden om invloed uit te oefenen op dit deel van hun personeelslasten.

Door een actief beleid op de indirecte personeelskosten, die veel werkgevers onterecht als gegeven beschouwen, zijn er veel besparingsmogelijkheden te realiseren. De besparing bedraagt vaak een aantal procenten van de loonsom. Daarnaast zullen werkgevers die een actief beleid voeren om hun personeel duurzaam inzetbaar te houden, hun concurrentiepositie in de Europese- en wereldmarkt verbeteren.

Waardeer dit blogbericht:
0

Mick Netiv is directeur in de 3-mans directie van Robidus, HR Control & Risk Management. Netiv studeerde Business Administration aan de Universiteit van Amsterdam en vervulde diverse managementfuncties bij IBM Nederland en de Benelux voor hij in 2008 in de directie van Robidus toetrad. In eerste instantie in de rol van sales director en sinds 2010 als directeur.

Reacties