27
okt

Handboek Arbeid & Pensioen: Hoofdstuk 7 & 8

Geplaatst door op in Artikelen
  • Fontgrootte: Groter Kleiner
  • Hits: 8091
  • 0 reactie
  • Afdrukken

Kennis over de huidige stand van zaken rondom arbeidsrecht is onmisbaar voor iedere hr-directeur en ook word je geacht te weten wat de impact is van de nieuwste jurisprudentie op je beleid.

De advocaten van Van Benthem & Keulen willen graag hun kennis met de leden van HRcommunity delen. Theorie en praktijk zijn gebundeld in het Handboek Arbeid & Pensioen. Wij publiceren iedere twee weken twee hoofdstukken uit dit onmisbare naslagwerk.

Het zevende en achtste hoofdstuk gaan in op twee arbeidsrechtelijke aspecten: hoe om te gaan met ziekte en arbeidsongeschiktheid van een medewerker en de hoofdlijnen op het gebied van medezeggenschap. Lees ook de eerste twee hoofdstukken over het begin van de arbeidsrelatie, het derde en vierde hoofdstuk over twee belangrijke grondrechten in het arbeidsrecht en het vijfde en zesde hoofdstuk over het wijzigen van arbeidsvoorwaarden en vakantie en verlof. 

Hoofdstuk 7: Ziekte en arbeidsongeschiktheid

Op grond van de wet zijn zieke werknemers beschermd, zowel voor wat betreft hun inkomen als hun positie binnen het bedrijf. Dit hoofdstuk gaat in op vragen als 'wanneer is sprake van ziekte?', 'wat houdt de re-integratieverplichting in?' en 'zijn er mogelijkheden om het dienstverband van de zieke werknemer te beëindigen?'.

Aan het einde van elk hoofdstuk worden een aantal praktische tips gegeven. Een belangrijke tip die in hoofdstuk zeven wordt gegeven is: Vraag het UWV een deskundigenoordeel als twijfel bestaat over het oordeel van de bedrijfsarts.

Hoofdstuk 8: Medezeggenschap

Wanneer moet een ondernemingsraad worden ingesteld? Wat is een verstandige medezeggenschapsstructuur? En hoe werkt de instemmingsprocedure? Deze vragen worden in het achtste hoofdstuk behandeld. Een goede verstandhouding met de ondernemingsraad vraagt om een investering in de relatie. In dit hoofdstuk lees je hier meer over.

Download de hoofdstukken

VBKHANDBOEK

Waardeer dit blogbericht:

Eigenaar van de Koning Business Development en lid kernteam HRcommunity. Onder andere verantwoordelijk voor HRzone, HRjob en HRxpress. Onderdeel van redactie HRzone.

Reacties