18
mrt

Alternatief voor jurist bij geschil op werkvloer

Geplaatst door op in Artikelen
  • Fontgrootte: Groter Kleiner
  • Hits: 4548
  • 0 reactie
  • Afdrukken

Een geschil op de werkvloer is ontzettend vervelend: Een werkgever wil dat een werknemer op een andere locatie gaat werken deze weigert. De sfeer kan zo verslechteren dat beide partijen zich ingraven en er een arbeidsjurist of mediator bij moet komen. Er is echter ook een oplossing mogelijk waarbij het uitgangspunt is dat je de betrokkenen de ruimte moet geven. De Eigen Kracht Centrale zet participatie en samenredzaamheid centraal.

Het komt helaas vaak voor dat een situatie op de werkvloer escaleert en er uiteindelijk een jurist of mediator aan te pas moet komen om tot een oplossing te komen. Vaak is de verhouding tussen de twee partijen dusdanig bekoeld, dat de sfeer op de hele afdeling is verziekt. Een jurist kan soelaas bieden bij een conflict of geschil, maar meestal betekent dat het eind van de werkrelatie. Daarbij levert dit niet altijd het benodigde draagvlak op om de sfeer op de afdeling weer te verbeteren omdat partijen tegenover elkaar komen te staan.

Het is ook mogelijk om op een andere manier een geschil op de werkvloer te beslechten. De Eigen Kracht Centrale helpt bij het vinden van een oplossing via een zogenaamde Eigen Kracht-conferentie. Het idee hierbij is om binnen de organisatie met alle betrokkenen naar een oplossing te zoeken. Dit leidt tot een duurzame oplossing waarover alle betrokkenen tevreden zijn.

Arbeidsconflict

Een voorbeeld van hoe dit in praktijk werkt: Een medewerkster van een woonvoorziening voor verstandelijk gehandicapten zag een collega een brood stelen uit de kamer van een van de bewoners. De medewerkster gaf dit aan bij haar leidinggevende. Er volgde een gesprek tussen de directie en de beschuldigde werkneemster. Zij maakte excuses en het brood werd gefourneerd. Maar daarmee was de kous niet af want de werkneemster die de diefstal zag, werd letterlijk ziek van het feit dat de diefstal volgens haar in de doofpot terecht kwam. Uiteindelijk werd de vrouw arbeidsongeschikt verklaard en ze kreeg ander werk aangeboden. De bedrijfsarts meende dat haar klachten te wijten waren aan het arbeidsconflict.

Oplossing

De sfeer op de afdeling van de woonvoorziening was dermate verziekt door het voorval met de diefstal, dat de Eigen Kracht Centrale is ingezet om een Eigen Kracht-conferentie te beleggen voor alle betrokkenen.

Bij een Eigen Kracht-conferentie zit de kracht in de voorbereiding. Eerst spraken ze met de medewerkster die ziek thuis zat. Zij wilde graag weer aan het werk, maar niet voordat de zaken besproken waren en er werkelijk een oplossing kwam. Ze voelde zich heel kwetsbaar en wilde alleen komen als haar partner, dochter en een goede collega met wie ze nog veel contact had, ook zouden komen. De genodigden stemden in.

Vervolgens ging de Eigen Kracht-coördinator praten met de directie, de leidinggevende van de medewerkster en tot slot ook met de medewerkster die beschuldigd was van de diefstal. Ook deze personen werd gevraagd hoe zij tegen de kwestie aankeken, wat ze nodig dachten te hebben en of er nog meer mensen aan de 'kring' toegevoegd moesten worden. Uiteindelijk wilden alle gevraagde betrokkenen participeren in de Eigen Kracht-conferentie omdat zij allemaal last hadden van de gespannen sfeer op de werkplek.

Bijeenkomst

De volgende stap in een Eigen Kracht-conferentie is de bijeenkomst met de kring van betrokkenen. In het geval van het voorbeeld de werkneemster met haar partner en dochter, de werkneemster die het brood had weggenomen met haar partner, de leidinggevende, de directeur, een vertegenwoordiger van de bewonersraad, drie collega's van de dames en de bedrijfsarts. De Eigen Kracht-coördinator bemoeit zich niet met inhoud, maar coördineert, faciliteert en organiseert dit. Hij of zij draagt daarbij zelf geen oplossing aan en bemoeit zich niet met de inhoud. Het uitgangspunt is de eigen kracht van mensen.

Drie delen

De bijeenkomst valt uiteen in drie delen. In het eerste deel van de Eigen Kracht-conferentie licht de hoofdpersoon de situatie toe en kunnen de andere aanwezigen hun zegje doen. Het gesprek start met de 'talking stick' waarbij de stick rond gaat en iedereen krijgt de gelegenheid te vertellen wat er gebeurd is. Hierbij worden de gevoelens en gedachtes gedeeld. In het tweede deel maken de deelnemers een gezamenlijk plan en tot slot presenteren ze het plan met de daarbij behorende taakverdeling.

Deel een was in het geval van het voorbeeld een heftig rondje, waarin het gesprek startte bij het arbeidsconflict, maar het eigenlijk al heel snel ging over vertrouwen in elkaar en omgang met elkaar en met de bewoners. Na een aantal rondes zakte de woede en luisterde de deelnemers beter.
Op dat moment stelde de Eigen Kracht-coördinator de vraag wie er allemaal geraakt was door wat er gebeurd was. In die ronde gebeurde iets bijzonders, wat vaak gebeurt in kringen als mensen de kans krijgen hun verhaal te vertellen en er geluisterd wordt. De mensen benoemden dat ze zagen dat anderen zo geraakt waren door wat zij hadden gedaan of gezegd. En toen kwam er erkenning.

Deel twee, het plan, benoemnde in het voorbeeld dat de vrouw weer aan het werk zou gaan, met begeleiding van leidinggevenden en collega's.

Afspraken

Behalve een plan voor terugkeer op de werkvloer, stonden in het plan afspraken over hoe het personeel met elkaar om wilde gaan en wat de medewerkers nodig hadden van de leidinggevenden en de directie. Zo wilde het personeel op de werkvloer meer tijd voor intervisie en meer aandacht voor elkaar: bijvoorbeeld meer tijd voor overleg en overdracht, zodat je ook aandacht kunt hebben voor hoe het met elkaar gaat. Maar in het plan stond ook hoe om te gaan met conflicten op de werkvloer. Met wie kun je dat bespreken en hoe doe je dat? Daar maken de deelnemers aan de Eigen Kracht-conferentie afspraken over die op papier worden gezet en waar iedereen zich in kan vinden. De Eigen Kracht-conferentie is daarna afgesloten.

Na een aantal maanden belde een onafhankelijk onderzoeksbureau met een aantal betrokkenen uit het voorbeeld om te horen hoe het ging. Op eigen kracht bleek het conflict op de werkvloer in het verzorgingstehuis opgelost, waarbij de sfeer op de afdeling was verbeterd. De medewerkster is inmiddels weer volledig aan het werk.

Waardeer dit blogbericht:
0

Hedda van Lieshout is stafmedewerker bij de Eigen Kracht Centrale. Deze stichting werkt aan een samenleving waarin participatie en samenredzaamheid van burgers centraal staan en waarin burgers de zeggenschap houden over hun eigen leven, zeker in contact met organisaties en overheden. Daarvoor organiseert de Centrale m.b.v. onafhankelijke Eigen Kracht-coördinatoren (medeburgers die dit naast hun dagelijkse werkzaamheden doen) Eigen Kracht-conferenties, ondersteunen en trainen zij organisaties en overheden en leveren ze inspanningen om wetgeving te veranderen.

Reacties