13
dec

Talenten Op de Loop

Geplaatst door op in Wetenschap
  • Fontgrootte: Groter Kleiner
  • Hits: 3410
  • 0 reactie
  • Afdrukken

Met een toekomstig krapper wordende arbeidsmarkt komen werknemers in een machtspositie en kunnen zij kiezen waar ze het liefst willen werken. Voor organisaties dus de complexe uitdaging deze juist mensen te behouden in een organisatie (Beechler & Woodward, 2009).

Deze afstudeerscriptie is geschreven voor de master Strategisch Human Resource Management aan de USBO in Utrecht. Het onderzoek heeft plaatsgevonden bij IKEA Amersfoort. Het thema dat in het onderzoek centraal staat is het behoud van waardevolle medewerkers. De doelstelling van het onderzoek was om factoren te verkennen en op te sporen die bijdragen aan het probleem van de gap tussen wensen
van hoogopgeleide medewerkers met een bijbaan bij IKEA Amersfoort (KoZa’s) en hetgeen IKEA Amersfoort hen biedt na het behalen van hun HBO- of WO-diploma. Dit geldt voor de KoZa’s die nog aan het studeren zijn, maar ook voor de medewerkers die vanuit een bijbaan doorgestroomd zijn naar een andere functie binnen de organisatie.

De vraagstelling die in het onderzoek centraal staat is als volgt: Welke factoren zijn van invloed op de keuze van een hoogopgeleide KoZa om bij IKEA Amersfoort te blijven werken en hoe kan IKEA Amersfoort hierop inspelen?

Om deze onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden is gebruik gemaakt van kwalitatief onderzoek. Na het vormgeven van een theoretisch kader met daarin belangrijke concepten als person-organization fit en person-job fit (Boon, Den Hartog, Boselie & Paauwe, 2011) is een conceptueel model gecreëerd. Hierna is het onderzoeksdesign opgesteld en zijn twintig mensen semigestructureerd geïnterviewd omtrent hun perceptie op het wel of niet willen blijven werken voor IKEA. Dit waren medewerkers die nog studeren, maar ook die al doorgestroomd zijn naar andere functies binnen IKEA. Centrale thema’s die uit het onderzoek naar voren komen zijn bewustzijn, waardering en betrokkenheid van IKEA Amersfoort naar deze onderzoeksgroep. De resultaten van het onderzoek geven aan dat meeste KoZa’s niet weten wat er mogelijk is binnen IKEA. Ze zijn zich niet bewust van wat er achter de schermen allemaal gebeurt en ook de doorgestroomde medewerkers geven aan per toeval in een nieuw baan gerold te zijn. Bijna alle respondenten geven verder aan niet het idee te hebben dat de leidinggevende echt weet wat de medewerkers belangrijk vinden en ze voelen zich niet altijd gewaardeerd voor het werk dat ze doen. De aanbevelingen zijn met name gericht
op hoe IKEA Amersfoort beter kan inspelen op de behoefte van de hoogopgeleide medewerkers.

Met dit onderzoek is getracht de factoren inzichtelijk te maken waarom IKEA niet succesvol lijkt te zijn in het behoud van hoogopgeleiden. Zoals eerder aangegeven wordt gehoopt dat deze rapportage IKEA Amersfoort kan inspireren bij het vormgeven van toekomstig beleid waar zowel de organisatie als haar medewerkers zich in kunnen vinden.

Download scriptie

Klik hier om de volledige scriptie te lezen/downloaden.

Waardeer dit blogbericht:
0

Reacties