20
nov

Succesvolle derde HRM Praktijk Onderzoek Congres op 14 november 2014

Geplaatst door op in Opinie
  • Fontgrootte: Groter Kleiner
  • Hits: 4241
  • 0 reactie
  • Afdrukken

Op vrijdag 14 november heeft het derde HRM Praktijk Onderzoek Congres plaatsgevonden. Thema van de dag vormde de veranderende waarde(n) van werk en de gevolgen hiervan voor HRM. Het congres is georganiseerd door het HRM lectoren netwerk Nederland. In dit netwerk zijn alle HRM lectoren die actief zijn aan Nederlandse Hogescholen verenigd.

Het congres vond plaats bij Inholland Rotterdam. In dit prachtige gebouw kwamen ruim 180 vakmensen samen, voornamelijk docenten en HRM medewerkers van hogescholen, om met elkaar allerlei nieuwe onderzoeksresultaten van praktijkgericht onderzoek te delen.

Vrouwen op de arbeidsmarkt

De ochtend begon met een inleiding van 4 keynote speakers. De eerste spreker, Petra Biemans, lector HRM van Inholland, gaf een inkijkje in de veranderingen op de arbeidsmarkt waar het werkende vrouwen betreft. Ze liet zien dat hoewel tegenwoordig meer meisjes dan jongens hoger opgeleid zijn, dit nog lang niet geldt voor de top van de wetenschappelijke wereld en de top van het bedrijfsleven. In directies van grote bedrijven én onder professoren is het nog steeds vooral een mannen aangelegenheid. Het resultaat van zoveel jaar emancipatie valt dus tegen, we zijn er nog lang niet.

Toekomstgericht onderzoek

Willem de Lange, lector HRM van Avans, presenteerde een aantal resultaten van een uniek onderzoek dat door een samenwerkingsverband van hogescholen wordt uitgevoerd. Het is een onderzoek gericht op de veranderende competenties van HRM-ers. Studenten van de HRM-opleidingen verzamelen gegevens over de werkzaamheden van HRM-ers, de competenties die zij nodig hebben en de ontwikkelingen die zij zien. Door de landelijke dekking van de opleidingen, het grote aantal deelnemende studenten én de jaarlijkse afname van het onderzoek kan een uitstekend beeld worden geschetst van de ontwikkelingen in het HRM-werkveld. HRM-opleidingen weten zo wat hun studenten moeten kunnen, HRM-ers kunnen zien waar ze staan in vergelijking met anderen.

Vernieuwende ontwikkelingen

De werkgevers waren vertegenwoordigd door Harry van der Kraats, algemeen directeur van de AWVN en zelf ook uit het HR vak afkomstig. Hij pleit voor meer aandacht voor de maatschappelijke rol van bedrijven en aansluiting bij nieuwe ontwikkelingen. Zoals bijvoorbeeld de behoefte van zowel bedrijven als werkenden aan meer flexibiliteit. Hij wil een basispensioen voor alle werkenden en één nationaal opleidingsfonds. Voorzieningen waarvan ook ZZP-ers gebruiken moeten kunnen maken. Werkenden moeten onafhankelijk van een werkgever kunnen werken aan hun ontwikkeling. Zo zorg je voor ontwikkeling en vernieuwing en blijf je fris voor de arbeidsmarkt. Tenslotte roept van der Kraats HRM-ers op zich autonomer op te stellen. Loop niet aan de lijband van de manager in je poging om als Business Partner erkend te worden. Pak je rol, neem de regie, bijvoorbeeld door discussies aan te zwengelen over de ethische keuzes en maatschappelijke rol van de organisatie.

Flexibiliteit op verschillende niveaus

Oud CNV bestuurder Jaap Jongejan, tegenwoordig algemeen directeur van SBI, was de volgende die zijn visie op de veranderde waarde(n) van werk gaf. Volgens hem zijn we veel te veel in systemen gevangen. Cao's, regelgeving, alles is strak dichtgetimmerd. Ook hij constateert dat er in de praktijk juist veel behoefte is aan flexibiliteit, zowel bij organisaties en als bij werkenden. Werkenden moeten in elke fase van hun loopbaan een actieve houding hebben en zich blijven ontwikkelen, werkgevers moeten investeren in blijvende inzetbaarheid. Een visie vanuit werknemersperspectief die sterk lijkt op de visie die door de vertegenwoordiger van de werkgevers geschetst werd!

Onderzoek en onderzoeksmethoden

Na de keynote speakers was er een programma waarin ruim 30 onderzoeken werden gepresenteerd van 11 hogescholen en 20 lectoraten. Een breed scala van HRM-thema's kwam aan de orde: re-integratie, leren en ontwikkelen, werkdruk, vernieuwen en innovatie, de rol van HR zelf, duurzame inzetbaarheid, competentiemanagement, talentmanagement, inter-generatie leren, duurzame inzetbaarheid van docenten, vitaliteit, medezeggenschap, governance, diversiteit, etc. . En er was ook aandacht voor een brede variatie aan onderzoeksmethoden, zowel kwalitatief als kwantitatief, beschrijvend, exploratief, actieonderzoek en ontwerpgericht. De conferentie is afgesloten met een presentatie van Youngworks over wat jongeren motiveert in onderwijs én op de arbeidsmarkt.

We kijken terug op een vol en inspirerend programma, waaruit duidelijk werd dat de kwaliteit, de variatie en de omvang aan onderzoek op het HBO sinds 2010 enorm is toegenomen. Het was een geslaagd congres en we kijken uit naar het vierde HRM Praktijk Onderzoek Congres dat over twee jaar zal plaatsvinden bij hogeschool Windesheim in Zwolle.

Veel presentaties zullen in de loop van de week te vinden zijn op www.hrmlectoren.nl.

Waardeer dit blogbericht:
0

Lector HRM en persoonlijk ondernemerschap
Projectmanager/voorzitter a.i. Curriculum Commissie Business Studies

Hogeschool Inholland
Domein Management, Finance & Law


linkedin hover 32


Reacties