24
juli

Pensioenfondsbestuurders moeten investeren in hun opvolging

Geplaatst door op in Opinie
  • Fontgrootte: Groter Kleiner
  • Hits: 2993
  • 0 reactie
  • Afdrukken

Pensioenbesturen en de bestuurscommissies van pensioenfondsen moeten verjongen. Doen ze dat niet, dan zijn er op korte termijn onvoldoende geschikte pensioenfondsbestuurders en experts. Dat kan gevolgen hebben voor de beleggingen en pensioenuitkeringen. Daar moeten we voor waken.

De behoefte aan een nieuwe generatie bestuurders en experts is er niet alleen om continuïteit te garanderen: pensioenfondsen profiteren van deze diversiteit in de besluitvorming. De generatie die op dit moment de arbeidsmarkt betreedt, kent een andere realiteit dan de generatie die nu met pensioen gaat. Deze generatie ziet zich echter weinig vertegenwoordigd in de besturen, bestuurscommissies en raden van toezicht. Het huidige pensioenstelsel is gedateerd. Alleen door de nieuwe generatie mee te laten beslissen, zullen de nodige veranderingen plaatsvinden.

Old boy's network

Hoe komt het dat pensioenfondsbesturen en bestuurscommissies nog te weinig verjongen? Aan de motivatie van de nieuwe generatie ligt het in elk geval niet. Whyz richt zich als searchbureau onder meer op de pensioensector. In die hoedanigheid hebben we goed zicht op de netwerken die de besturen, selectiecommissies en andere headhunters aanboren. We zien dat ze moeite hebben om geschikte kandidaten buiten hun traditionele netwerk op hun voorkeurslijstjes te zetten voor functies als bestuurders, leden van bestuurscommissies en Raden van Toezicht. De volgende generatie krijgt daardoor nog te weinig kans om ervaring op te doen.

Als het begrip old boys' network ergens van toepassing is, dan is het wel in de pensioensector en met name in de pensioenfondsbesturen. Van de pensioenbestuurders is 88 procent man en de gemiddelde leeftijd is 55 jaar. Terwijl de veranderende pensioenwereld juist om een divers bestuur vraagt. DNB stelt op dat vlak ook eisen aan de fondsen.

Kennis en ervaring tijdig overdragen

Het wordt dan ook tijd dat de verantwoordelijken inzien dat het niet gemakkelijker wordt om opvolgers te vinden: de eisen aan de bestuurders en experts worden namelijk steeds strenger. Logisch, gezien de bedragen die de pensioenfondsen beheren. De huidige bestuurders en selectiecommissies moeten streven naar een team dat bestaat uit een mix van jong en oud, zodat ervaring en kennis wordt overgedragen en niet onnodig verloren gaat en de visie van meerdere generaties op tafel komt.

De burger wil betrouwbare pensioenfondsen en daar moeten ze nu en in de toekomst van op aan kunnen. We moeten ons de vraag stellen wie er over tien jaar voor zorgen dat de dekkingsgraad op orde is en de kans op indexatie zo hoog mogelijk is. Wie waken er dan voor dat pensioenfondsen succesvol beleggen? Veel van de huidige pensioenfondsbestuurders en leden van bestuurscommissies zijn tegen die tijd met pensioen. Daarom roep ik de huidige generatie bestuurders op haar verantwoordelijkheid te nemen en in te zien dat het voor hen urgenter dan ooit is om te investeren in hun opvolging.

Beeld: pedrosimoes7 via Flickr

Waardeer dit blogbericht:
0

Pieter Riedstra is directeur van Whyz. Whyz richt zich op de bemiddeling van managers en specialisten in vaste functies en interimposities. Riedstra richt zich binnen Whyz op searchopdrachten en de bemiddeling van interimprofessionals binnen de pensioenbranche en institutioneel vermogensbeheer.


linkedin hover 32 twitter hover 32