26
sept

Kabinet laat kans tot het creëren van arbeidszekerheid liggen

Geplaatst door op in Opinie
  • Fontgrootte: Groter Kleiner
  • Hits: 3657
  • 0 reactie
  • Afdrukken

De werkloosheid loopt op, reorganisaties vinden dagelijks plaats en werkgevers krijgen steeds meer de rekening van improductief personeel gepresenteerd. Toenemende lasten voor de maatschappij als geheel, terwijl de overheid niets doet om werknemers die aan de zijlijn staan weer perspectief te geven.

Op Prinsjesdag presenteerde het kabinet de (korte termijn) toekomstplannen. In zijn Troonrede, benadrukte de Koning een ontwikkeling in onze maatschappij van een verzorgingsstaat naar een participatiemaatschappij. Uit de Miljoenennota blijkt echter dat het kabinet geen concrete maatregelen neemt om de sociale zekerheid te moderniseren. De problemen worden vooruit geschoven, waardoor werkgevers onnodig financiële risico's lopen. Dit heeft vanzelfsprekend zijn invloed op het ondernemerschap.

Personeel is een financieel risico

Het in dienst hebben van personeel neemt risico's met zich mee op terrein van sociale zekerheid. Denk aan de 104 weken loondoorbetalingsverplichting bij ziekteverzuim, tot aan het zelfs 10 jaar doorbetalen van een arbeidsongeschiktheidsuitkering aan een (voormalig) personeelslid. Ook voor flexwerkers die ziek uit dienst gaan, komt de rekening bij de werkgever te liggen. Inkomenszekerheid voor medewerkers, maar extra financiële lasten voor werkgevers waar geen business tegenover staat. Wat uiteindelijk leidt tot terughoudendheid bij aanname van personeel, terwijl de maatschappij erbij gebaat is als meer mensen aan het werk zouden zijn; arbeidszekerheid stimuleren in plaats inkomen te verstrekken

No-risk situatie

Welke maatregel had het kabinet moeten nemen om 'werken' te stimuleren? Wij vragen ons als HR risk consultant af waarom de overheid het bestaande instrumentarium van 'no-risk situatie' (voor medewerkers met een arbeidshandicap) niet toepasbaar heeft gemaakt voor andere groepen, zoals langdurig werklozen en ouderen. Dit houdt in dat de werkgever geen extra kosten heeft voor in dienst genomen ouderen en langdurig werklozen bij uitval door ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Zonder financieel risico is een werkgever eerder geneigd extra personeel aan te nemen. Werklozen krijgen zo veel meer uitzicht op werk. De financiering van die 'no-risk' situatie is overigens minder kostbaar dan de WW-uitkeringen aan deze groep. Dit is dus geen lastenverzwaring voor de maatschappij, maar biedt wel een positieve stimulans voor ondernemers en werkzoekenden. Ik hoop dat de overheid hier binnen afzienbare tijd werk van gaat maken.

Waardeer dit blogbericht:
Getagged in: Arbeidsmarkt Beleid

Mick Netiv is directeur in de 3-mans directie van Robidus, HR Control & Risk Management. Netiv studeerde Business Administration aan de Universiteit van Amsterdam en vervulde diverse managementfuncties bij IBM Nederland en de Benelux voor hij in 2008 in de directie van Robidus toetrad. In eerste instantie in de rol van sales director en sinds 2010 als directeur.

Reacties