23
apr

Akkoord! deel 2 - Europa, de plaats voor een werkende markt

Geplaatst door op in Opinie
  • Fontgrootte: Groter Kleiner
  • Hits: 2643
  • 0 reactie
  • Afdrukken

Op 19 maart hebben we de gemeenteraadsverkiezingen gehad en we mogen op 22 mei weer opnieuw kiezen voor het Europees parlement. Bij verkiezingen hebben we ontzettend veel keuze en spelen er veel thema's. Traditioneel is er er een laag opkomstpercentage voor de Europese verkiezingen: in 2009 bracht minder dan 40% van de stemgerechtigde kiezers een stem uit. 

Toch is het belangrijk te stemmen. Al is het maar omdat het een stem het verschil kan maken in welke vorm onze democratie de aankomende periode dominant is. We hebben zelf gezorgd voor een politieke marktwerking, dus nu moeten we niet zeuren dat we niet weten wie of wat we moeten kiezen.

In dit tweede deel van de serie Akkoord! ga ik in op de interne markt in Europa, de arbeidsmarkt en over de politieke marktwerking.

Stimu'leren'

In de strategie van EU2020 en het Verdrag van Lissabon kiest Europa ervoor te groeien naar een sterk concurrerende kenniseconomie. Dit vraagt van Europese overheden het onderwijsstelsel goed op orde te hebben en te streven naar een hoogopgeleide arbeidsmarkt. Goed onderwijs is kostbaar en daarmee van grote waarde.

Dat brengt me bij het onderwijs dat ik heb mogen volgen. Het instituut waar ik mijn bachelor volgde, gaf studenten de mogelijkheid om 'kansen' naast je studie aan te pakken. Deze kansen hadden de maken met actief zijn binnen de studieverenging of buitenschoolse competentie verwerving maar extra aandacht kreeg het studeren in het buitenland voor een of twee semesters. Het doel van het bieden van deze kansen is om te voldoen aan de behoefte van de arbeidsmarkt, want elke werkgever met een vacature ziet toch graag buitenlandervaring op het CV van een sollicitant.

HRday: ORGANISEREN IN TRANSITIE! Lenig, vitaal en wendbaar organiseren.

Een van de thema´s die op de dag centraal staan is maatschappelijke verandering; Individualisering, dynamisering, diversifiëring en globalisering. Transparantie neemt toe, kennis is actueel en altijd en overal on the fly beschikbaar.

Op 24 juni delen 10 HR directeuren en wetenschappers hun visie en ervaringen. O.a. de KLM, het AMC en Capgemini zijn vertegenwoordigd.

Lees meer en aanmelden

Erasmus

Europa en daarmee ook de Nederlandse overheid, stimuleert deze buitenkansen uiteraard. Studenten die graag een semester of twee in het buitenland willen studeren, kunnen gebruik maken van het Erasmusprogramma. Dit programma is in 1987 door de Europese commissie in het leven geroepen in het kader van een leven lang leren en hoger onderwijs in de EU. Het programma dankt zijn naam aan Desiderius Erasmus, een humanist die zelf meerdere universitaire studies volgde in Europa. 

Het doel is de uitwisseling tussen studenten van verschillende landen te bevorderen en bij te dragen aan de ontwikkeling van de Europese mentaliteit. Vanuit mijn persoonlijke ervaring kan ik dit beamen. Ik heb een semester doorgebracht aan de Universiteit van Alicante, waar ik International Business Management heb gestudeerd. Door de stimuleringsmaatregelingen van collegegeld (niet betalen aan de gastuniversiteit) en de Erasmusbeurs heb ik ook de financiele mobiliteit gehad om dit avontuur te ervaren.

Het Erasmusprogramma heeft me verdieping gebracht binnen mijn vakgebied en daarbuiten, het heeft mijn internationale netwerk vergroot (waar ik nog steeds frequent gebruik van maak), maar het belangrijkste, is dat het mijn visie heeft verrijkt over Europa en Europese landen.
Ik vind het prachtig dat uitwisselingsprogramma's tussen studenten en docenten in Europa worden gestimuleerd. Tijdens mijn werkreizen naar Polen ontmoet ik jonge mensen uit heel Europa die hebben deelgenomen aan een Erasmusprogramma. Wat ik ervaar, is dat deze mensen de zelfde visie hebben op politiek, economie en werk, en vanuit dezelfde visie werken maakt samenwerken gemakkelijker en vanzelfsprekender.

Oplossing

In deel 1 van deze serie 'je flexibele wil is wet' stelde ik de vragen: blijft Europa van elkaar leren? En, dringen we de werkloosheid terug in 2020? Antwoorden op deze vragen zijn niet gemakkelijk te vinden, maar vanuit mijn visie draagt een programma als dat van Erasmus zeker bij aan de oplossingen.
Wat ik bewonderenswaardig vind, is dat het programma is uitgebreid gedurende de jaren. Neem nu Erasmus+ dat zich niet alleen richt op de uitwisseling van studenten en docenten maar ook op skills en employability door trainingen en werkervaringsplekken voor jongeren.
Werkervaringsplekken voor jongeren? Spaanse jongeren die in Duitsland terecht kunnen voor werk en Poolse jongeren die naar Nederland komen om te werken. Geweldig, een werkuitwisseling! Ik geloof hier in, net zoals ik geloof in de studie-uitwisseling. Zou dit dan jeugdwerkloosheid terug kunnen dringen?

Irritatie, discriminatie

Ik wil een brug slaan tussen het verdrag van Lissabon en de EU strategy 2020. De interne markt van Europa speelt hier een belangrijke rol in. Wikipedia geeft de volgende definitie van de Europese interne markt: een ruimte zonder binnengrenzen, waarbinnen economische productiefactoren (goederen, personen, diensten en kapitaal) zich vrij kunnen bewegen en omvat een regime dat verzekert dat de mededinging niet wordt vervalst. Mijn irritatie zit in de verhouding tussen de interne markt en de arbeidsmarkt. De arbeidsmarkt is de vraag naar arbeid (organisaties) en het aanbod van arbeid (arbeidskrachten). Wanneer een Oost-Europese arbeidskracht zijn vaardigheden, en flexibele inzetbaarheid aanbiedt aan een Nederlandse organisatie die vraag heeft naar een arbeidskracht, dan mag een lidstaat van Europa (in dit geval Nederland) geen barrière opwerpen! Kijk bijvoorbeeld naar de actuele discussie rondom 'Oost-Europese arbeiders die In Nederland onze banen inpikken', belachelijk!

We hebben zowel een krappe arbeidsmarkt, als een ruime arbeidsmarkt, een heterogene arbeidsmarkt, een starre en een flexibele arbeidsmarkt. Ik pleit voor een vrije arbeidsmarkt op de interne Europese markt. De generatie die nu grotendeels werkloos is, is de generatie die het meest flexibel is van allemaal en bereid is om te verhuizen voor werk. Deze groep wordt gediscrimineerd bij de start op de arbeidsmarkt. Want een student uit Spanje of Polen die in Nederland via het Erasmusprogramma zijn studie heeft afgerond aan een universiteit, zal hier toch minder snel aan het werk komen dan een Nederlander.

Ik krijg de kriebels als ik minister Asscher van Sociale Zaken en werkgelegenheid hoor in een programma als 'Een op Een' die praat over gelijke kansen voor iedereen en klaar zijn voor de arbeidsmarkt. En dat er dan toch serieus bekeken wordt of werkgevers in Nederland geen quota opgelegd moeten krijgen om jongere allochtone talenten aan te nemen! Ik schaam me er voor dat vrij verkeer van internet wel doorgevoerd wordt, maar dat werken op de interne markt voor Europese werknemers wel een struikelblok is. 

Wel of geen vrije interne markt, dat is dus de discussie. Maar waarom geldt dat niet voor personen op de (arbeids)markt terwijl mensen rechten toch de basis zijn voor onze maatschappij? Het is toch te zot voor woorden.

Lof der zotheid

Het bekendste werk van Desiderius Erasmus is 'De Lof der zotheid'. Hij prijst hierin op ironische wijze wat in de maatschappij der mensen zot is. Op mijn eigen wijze heb ik in dit deel van mijn serie ook een lof der zotheid beschreven. Ik wil uit zijn lof een citaat halen uit hoofdstuk 23 wat van toepassing is op deze column:

'Wat is er zotter dan om welke redenen ook een strijd aan te gaan van dien aard dat beide partijen er meer nadeel van voordeel van ondervinden?'

Laten we er voor zorgen dat de markt daadwerkelijk gaat werken voor iedereen in Europa. Vanuit de politiek, de Europese Unie zijn er goede initiatieven en plannen die al lopen of opgestart gaan worden. Wij hebben een stem om 22 mei te kiezen voor die plannen en ze te steunen, te stimuleren om ze te laten werken, dus, gebruik die stem!

Waardeer dit blogbericht:
0

Geboren op 18/06/1987 en Afgestudeerd in HRM & Psychology met international business management als verdieping. Ervaring opgedaan bij FNV bondgenoten, GGZ en Philips. Ik verdiep me graag in actuele en HR gerelateerde vraagstukken die spelen in Europa en wil jullie graag uitdagen hierover in discussie te gaan. Volg me ook op twitter @Stijn_HRM

Reacties