10
mrt

Pensioenregeling naar 68: noodzaak of kans?

Geplaatst door op in Nieuws
  • Fontgrootte: Groter Kleiner
  • Hits: 2987
  • 0 reactie
  • Afdrukken

Eind 2016 is bekend geworden dat de pensioenrichtleeftijd met ingang van 1 januari 2018 verder omhoog gaat van 67 naar 68 jaar. De aanleiding hiertoe is de stijging van de gemiddelde levensverwachting volgens het CBS. Wat betekent dit voor organisaties en werknemers?

Een co-productie van Jessica Rehe en Ronald Doornbos

Een verhoging van de pensioenrichtleeftijd betekent dat vrijwel alle werkgevers in Nederland hun pensioenregeling voor het einde van dit jaar weer moeten aanpassen. Dat is dus werk aan de winkel! Natuurlijk kan dat door het oplappen van de regeling en met zo min mogelijk verandering. Maar als er tóch aanpassingen nodig zijn, kan de gelegenheid benut worden om nog eens goed te kijken naar pensioen binnen het totale pakket aan arbeidsvoorwaarden. Wanneer de pensioenpremie door deze maatregel omlaag kan, komt daarvoor immers meer geld beschikbaar. 

Versobering van pensioen

De verhoging van de pensioenrichtleeftijd betekent een verdere versobering van de pensioenopbouw. De Belastingdienst past de maximale opbouwpercentages voor eind- en middelloonregelingen niet aan, maar het pensioen gaat wel een jaar later in dan nu het geval is. Handhaving van de pensioenrichtleeftijd op 67 is mogelijk, maar dan zal een lager opbouwpercentage gelden. Voor beschikbare premieregelingen geldt dat de maximale opbouw (premiestaffels) wordt verlaagd, omdat de ingelegde premies langer kunnen renderen. Voor de meeste werkgevers betekent het dus dat ze aan de slag moeten.

Wie zit er op (opnieuw) oplappen pensioenregeling te wachten?

Gevolg van de verlaging van de opbouw is dat de jaarlijkse pensioenpremie omlaag gaat. Het ligt voor de hand om de werknemer in de pensioensfeer te compenseren en in eerste instantie te proberen de regeling op andere aspecten “op te lappen”, om alsnog tot een hogere uitkering te komen. Dit kan onder meer door het verruimen van de definitie van het pensioengevend salaris, door bijvoorbeeld de franchise te verlagen of een bonus pensioengevend te maken.

Een dergelijke aanpassing van de pensioentoezegging vergt echter instemming van de OR en werknemers of – indien van toepassing – vakbonden. Het is zeer de vraag of medewerkers op deze aanpassingen zitten te wachten. Zolang er een fundamentele herziening van het stelsel in de lucht hangt en herverdeling en solidariteit ter discussie staan, is er wellicht weinig behoefte om geld in dit stelsel te steken.

Moeten we het beschikbare budget anders aanwenden?

Een werkgever kan dit moment ook aangrijpen om goed te kijken hoe het beschikbare budget binnen het totale pakket van arbeidsvoorwaarden optimaal kan worden ingezet. Door de verlaging van de pensioenpremie is het goed mogelijk dat er al snel 1% of meer van de loonsom beschikbaar komt. Het is de kunst om met de beschikbare middelen de hoogst gepercipieerde waarde van het totaal aan arbeidsvoorwaarden te bieden.

In overleg met de OR en medewerkers zal de voorkeur wellicht uitgaan naar extra ontwikkelingsmogelijkheden voor aanstormend talent, bij- en omscholing voor vijftigers die moeilijk meekomen, of cash voor dertigers die worstelen met de kosten van huis en kinderen. De discussie daarover maakt werkgever én werknemer bewust hoe waardevol, maar ook hoe kostbaar de arbeidsvoorwaarde pensioen is. Het loont om die nu af te wegen tegen alternatieven, want 1 januari 2018 is kort dag. 

NU DOEN:

  • neem contact op met een onafhankelijke pensioenadviseur
  • (her)formuleer het belonings-/pensioenbeleid van uw onderneming
  • neem een principebeslissing over besteding van het beschikbare budget door versobering
  • vorm een werkgroep, betrek de OR/werknemers op tijd
  • maak tijdig een projectplan en besteed daarin ook aandacht aan communicatie
Waardeer dit blogbericht:
Getagged in: Pensioenen

Ronald Doornbos is partner bij HR advieskantoor Focus Orange en leidt daar de pensioenadvies praktijk. Hij heeft econometrie en actuariaat gestudeerd en adviseert sinds 1994 ondernemingen en pensioenfondsen op het gebied van pensioen(veranderingen). Ronald heeft uitgebreide ervaring in het adviseren en begeleiden van (multinationale) ondernemingen in de verandering van hunpensioentoezegging. Ronald is actuaris en is bestuurslid van het Actuarieel Genootschap. Focus Orange is een HR advieskantoor dat zich richt op kwantitatief onderbouwde advisering ten aanzien het hele spectrum aan arbeidsvoorwaarden.


linkedin hover 32 twitter hover 32

Reacties