07
mrt

Zelfstandige kenniswerker

Geplaatst door op in Artikelen
 • Fontgrootte: Groter Kleiner
 • Hits: 2526
 • 0 reactie
 • Afdrukken

In 2013 zijn in Nederland 12.308 bedrijven failliet gegaan. Dat is tien tot twaalf procent meer dan in 2012 en daarmee is een record gebroken. In de handel steeg het aantal faillissementen ten opzichte van 2012 zelfs met 21 procent en in de bouw met ruim 30 procent.

Deze cijfers zijn exclusief de cijfers van eenmanszaken, het aantal faillissementen onder eenmanszaken blijft stabiel op 1 procent (bron: CBS). Met een stabiele 1 procent lijkt het probleem van eenmanszaken/ zzp'ers minder groot. Maar als we uitgaan van ca. 700.000 zzp'ers in Nederland (CBS), gaan er dus jaarlijks 7.000 failliet. Opgeteld dus 19.308 (bedrijfs)faillissementen in 2013, waarvan 36 procent eenmanszaken. Dat geeft een ander beeld.

HRday: ORGANISEREN IN TRANSITIE! Lenig, vitaal en wendbaar organiseren.

Een van de thema´s die op HRday centraal staan is anders organiseren; De arbeidsmarkt, arbeidsverhoudingen, arbeidsinhoud, de arbeidsomstandigheden en de arbeidsvoorwaarden gaan - en moeten - hoe dan ook veranderen

Op 24 juni delen 10 HR directeuren en wetenschappers hun visie en ervaringen. O.a. de KLM, het AMC en Capgemini zijn vertegenwoordigd.

Lees meer en aanmelden

Op hetzelfde moment zijn verschillende Europese onderzoeken uitgevoerd, waaruit blijkt dat de zelfstandige kenniswerkers (ca. 386.000 in Nederland, meer dan de helft van het totaal aantal zzp'ers) van cruciaal belang zijn voor het herstel van de economie. Zij bieden flexibiliteit, voegen tijdelijk kennis en waarde toe en weten zich met elkaar ook sneller te organiseren dan de gemiddelde medewerker in loondienst. Volgens PZO (Platform Zelfstandige Ondernemers) is de zelfstandige kenniswerker de strategisch en innovatief hervormer die op cruciale plekken in de organisatie projecten leidt en stuurt.

De onderzoeken verwijzen slechts naar de groei van het aantal zzp'ers en bevatten verder weinig cijfers over het rendement van zelfstandige kenniswerkers. PZO lijkt meer een gedroomde visie dan de werkelijkheid te zien. Die gedroomde visie klopt wel; flexibiliteit is noodzakelijk om wendbaar te blijven als organisatie en de vaste personeelslasten blijvend te verlagen. Met de vergrijzing op de arbeidsmarkt, de eisen die jonge instromers stellen aan hun werkgevers, de snellere fluctuaties in economisch klimaat en de behoefte aan zingeving in plaats van een leven lang loondienst, lijkt zelfstandig ondernemerschap het antwoord op veel vragen. Toch kiezen veel zzp'ers in dit klimaat weer voor een vaste baan, omdat zij geen opdrachten genereren. Lukt het vinden van een vaste baan niet, dan gaan zij financieel onderuit.

De oorzaken zijn divers:

 1. Veel kenniswerkers zijn wel inhoudelijk expert, maar geen ondernemer; met een website en social media bereiken zij hun doelgroepen niet. Voor het genereren van opdrachten moet je relaties onderhouden, netwerken en een commerciële focus hebben.
 2. De iets meer ondernemende zzp'er zal samenwerking zoeken met anderen en nieuwe concepten ontwikkelen om samen met anderen in de markt te zetten; in dit klimaat zullen de samenwerkende partners die een opdracht vinden, weer uit de samenwerking stappen, waardoor er geen continuïteit en focus zijn op een potentieel fantastisch initiatief. Effect: verlies in tijd en geld.
 3. Het verwerven van opdrachten is voor kenniswerkers gelijk van aard als solliciteren; door de hoeveelheid reacties op een enkele interim opdracht of project, zijn afwijzingen frequenter dan aannames; het doet je de moed in de schoenen zakken en laat je twijfelen aan je kwaliteiten. Een depressie of stress liggen op de loer.

Ook de inlenende organisaties vormen een probleem; veel organisaties kiezen nog steeds liever voor een tijdelijke contractant, dan voor een zelfstandige kenniswerker. De redenen:

 1. Grotere organisaties hebben inkoopprocedures die de inkoop moeten vereenvoudigen, maar feitelijk complexer maken. Effect: gemakzucht. Een vacature voor een jaar is sneller gesteld dan de zoektocht naar de juiste zzp'er.
 2. Men veronderstelt dat een tijdelijke contractant goedkoper is. Deze redenering klopt niet: bovenop het brutoloon komen de loonkosten en de contractant wordt betaald voor aanwezigheid, niet voor effectiviteit, terwijl een zzp'er meestal in minder uren dezelfde klus klaart en bereid is tegen een fixed price te werken. Verzuim en afwezigheid zijn voor rekening van de zzp'er.
 3. Angst voor het onbekende; liever werken met wat al bekend is, dan iets nieuws uitproberen. De inlenende manager heeft een setje kpi's waaraan voldaan moet worden. Als deze kpi's niet gehaald worden, maar de manager wel de gangbare procedure heeft gevolgd, is de persoonlijke schade lager dan wanneer hij 'verwijtbaar' zou zijn vanwege het nemen van een risico voor een andere invulling van het project met zzp'ers. Het eigen belang prevaleert hier boven organisatiebelang.
 4. Zzp'ers zijn nog niet groots verenigd in overzichtelijke organisaties, al dan niet tijdelijk; als organisaties werken met een grote flexibele schil, zijn de detacheerders eenvoudiger te vinden dan verenigde zzp'ers. De extreem hoge marges tot 30 procent neemt men op de koop toe.
 5. Voor kleine ondernemers is de gebruikelijke weg naar uitzendorganisaties logischer, dan het vinden van de juiste kenniswerker. Ook hier neemt men de hoge marges op de koop toe.

Er is dus nog veel werk te verrichten in het landschap van flexibilisering voordat we met recht kunnen zeggen dat zzp'ers van cruciaal belang zijn voor herstel van de economie!

Waardeer dit blogbericht:
0

Mariëlle Brink is lid van het Kernteam HRCommunity en eigenaar van Flowganics. Zij heeft door eigen ervaringen met vallen en opstaan geleerd wat de zin en onzin is van management én HR procedures en schrijft hierover in blogs, artikelen en het boek 'Als mensen wérken, werkt het niet'. Ook spreekt zij op congressen en seminars over Talent in de Praktijk en Verandermanagement zonder Management.


Ze heeft passie voor mensen en organiseren en wil iets veranderen in organiserend Nederland. Wat drijft iemand? En hoe maken we effectiever gebruik van de overvloed aan talenten op de werkvloer? Haar visie is dat innoveren en slimmer organiseren mogelijk zijn zonder grote financiële investeringen. Mensen continu uitnodigen om zelf verbeteracties te initiëren in het eigen werk, bewijst dat werknemers persoonlijk leiderschap tonen. Ze helpt managers in het loslaten van controledrift en activeert mensen om eigenaarschap te nemen in hun eigen context. Als teamcoach en personal coach werkt zij vanuit de belofte dat iedereen alle oplossingen zelf al heeft. Geen vooropgezette trajecten, maar steeds werken vanuit de kracht van het moment en de dynamiek tussen mensen.


In haar vrije tijd zet zij zich in voor vernieuwing in het onderwijs en schrijfwerk voor diverse platforms.


www.mariellesblog.nl


 

Reacties