08
nov

Meedoen is belangrijker dan winnen: 10 tips om aan de slag te gaan met arbeidsinclusiviteit

Geplaatst door op in Artikelen
  • Fontgrootte: Groter Kleiner
  • Hits: 2733
  • 0 reactie
  • Afdrukken

Werk is voor mensen veel meer dan alleen geld verdienen. Wie werkt, doet mee. Draagt bij aan de samenleving, wordt gezien en erkend in zijn kwaliteit. Voor een grote groep mensen in onze maatschappij is ‘meedoen’ echter allesbehalve vanzelfsprekend. Ze willen graag, maar hun talenten worden veelal over het hoofd gezien. Bijvoorbeeld doordat een beperking het zicht ontneemt op wat ze wérkelijk kunnen, doordat ze uit een ander land komen of een leeftijd hebben die nog steeds vooroordelen oproept. In arbeidsmarktjargon: ze hebben een afstand tot de arbeidsmarkt.

Maar hoe kun je als werkgever juist deze mensen wél een kans bieden? In twee rondetafelgesprekken is ManpowerGroup in gesprek gegaan met deskundigen uit de praktijk. Samen met verschillende werkgevers, professor dr. Joop Schippers, hoogleraar arbeidseconomie, en professor dr. Annemieke J.M. Roobeek, hoogleraar Strategie en Transformatiemanagement aan de Nyenrode Business Universiteit zijn tien tips geformuleerd waarmee werkgevers aan de slag kunnen en bij kunnen dragen aan inclusiviteit:

1. Wees je bewust van de waarde die ieder mens heeft

Ieder mens is van waarde: ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hebben u veel te bieden. Als u streeft naar inclusiviteit bevordert u bovendien de diversiteit. Het is bekend dat divers samengestelde teams beter werken. Mensen leren meer van elkaar, juist doordat ze zo verschillend zijn. Ook wordt de arbeidsmarkt in een aantal sectoren krapper. Dat maakt het noodzakelijk om ook te kijken naar groepen op de arbeidsmarkt die voorheen niet in aanmerking kwamen. Tot slot: de samenleving verwacht ook dat ondernemers hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Duurzaamheid – in de meest brede betekenis van het woord – wordt steeds meer vanzelfsprekend.

2. Weet hoe de arbeidsmarkt in elkaar zit

Op zoek naar nieuw personeel? Zorg voor een actueel beeld van de arbeidsmarkt. De veranderingen gaan snel. Veel organisaties die op zoek zijn naar nieuw talent, geven nog steeds de voorkeur aan jongeren. Maar wist u dat meer dan de helft van de werkzoekenden met een ww-uitkering ouder is dan vijftig jaar? Hoog tijd dus om de bakens te verzetten. En kijk dan ook meteen eens wat verder dan uw eigen branche: misschien is het een oplossing om werknemers aan te trekken uit een andere sector.

3. Kijk vooruit

Veel bedrijven gaan ‘op zeker’: ze kiezen eerder voor een medewerker die te veel in huis heeft dan voor iemand die precies over de juiste papieren beschikt. En zo verdringt de hbo’er de mbo’er. Laat staan dat iemand met een Wajong-uitkering een eerlijke kans krijgt. Mensen aantrekken die overgekwalificeerd zijn: in de huidige arbeidsmarkt lukt dat, maar de vraag is hoe lang nog. Hier en daar is de krapte al voelbaar. Kom dus op tijd in beweging. Het kan bijvoorbeeld geen kwaad om wat ‘droog te zwemmen’ en alvast ervaring op te doen met het in dienst nemen van werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt.

4. Oordeel niet te snel

Wat altijd geldt, geldt bij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt nog sterker: kijk onbevangen – dus zonder waardeoordelen – naar de kandidaat. Laat bijvoorbeeld niet meteen alle alarmbellen afgaan als iemand een gat in zijn cv heeft. Een kandidaat kan tijd nodig gehad hebben om te ontdekken wat hij werkelijk wil. Of is er misschien een tijdje tussenuit geweest om persoonlijke problemen op te lossen. En als iemand lange tijd in de bijstand heeft gezeten, is het niet vreemd dat het even duurt voordat het werkritme er weer goed in zit. Calculeer dat in en bied de juiste begeleiding.

5. Focus op de persoon, niet op zijn cv

Bij de werving en selectie van personeel zijn we gewend om te denken in functies en ons te baseren op cv’s. Soms is die benadering te star en is wat meer speelsheid en creativiteit vereist om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen te bieden. Kijk naar de talenten en competenties van de mensen die graag willen participeren. Past iemand niet precies in het plaatje? Misschien is daar een mouw aan te passen door een aantal ondersteunende taken bij andere medewerkers weg te halen en daar een nieuwe baan van te smeden.

6. Boor uw creativiteit aan

Werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kan ook voor u nieuwe kansen bieden. Er zijn voorbeelden van ondernemers die hierdoor in staat waren om nieuwe diensten en producten in de markt te zetten. Kijk dus naar wat mensen werkelijk kunnen, wat daarvan de meerwaarde is en hoe u daar als ondernemer een succesvolle businesscase van kunt maken.

7. Begin klein

Veel werkgevers hebben last van koudwatervrees: onbekend maakt onbemind. Dat is begrijpelijk. Maar organisaties die eenmaal ervaringen hebben opgedaan met bijvoorbeeld vluchtelingen of Wajongers, willen vaak meer mensen uit deze doelgroepen aantrekken. Mensen ontdekken bovendien hoe verrijkend het kan zijn om collega’s te hebben met een heel andere achtergrond. Het advies is daarom: begin klein en veilig. Doe ervaring op met een of enkele kandidaten die weliswaar wat extra begeleiding nodig hebben, maar waarbij de kans van slagen groot is. Als de eerste proef goed verloopt, verspreidt de olievlek zich vanzelf. Realiseert u zich evenwel dat het natuurlijk ook een keertje mis kan gaan – en dat dit geen reden hoeft te zijn om ermee te stoppen.

8. Weet wat de mogelijkheden zijn

Er bestaan veel misverstanden over het in dienst nemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Werkgevers schatten de risico’s soms te hoog in. Er zijn echter verschillende regelingen om een eventueel verschil in productiviteit (vergeleken met een reguliere werknemer) te compenseren en om werkgeversrisico’s te beperken, zoals een no-riskpolis, proefplaatsing, loondispensatie en jobcoaching.

9. Koppel inclusiviteit aan een duurzaam personeelsbeleid

Focus niet alleen op een succesvolle plaatsing, maar denk alvast na over de vervolgstappen die nodig zijn om iemand voor langere tijd aan het werk te houden. Is afscheid nemen toch onontkoombaar? Wend dan als werkgever en ondernemer je persoonlijk netwerk aan om de kandidaat in contact te brengen met werkgevers waar het misschien wél gaat lukken.

10. Overbrug zelf de afstand

Behalve werknemers, zijn er ook werkgevers met een afstand tot de arbeidsmarkt: bedrijven waar allerlei taken blijven liggen, doordat het bedrijf er (nog) niet klaar voor is om mensen aan te nemen. Die situatie kan zich bijvoorbeeld voordoen bij start-ups. Juist in dat soort kleine organisaties liggen kansen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen. Het werk is daar wat minder formeel georganiseerd, waardoor het makkelijker is om een geschikt takenpakket samen te stellen, dat veelal op parttime basis uitgevoerd kan worden.

In de whitepaper Meedoen is belangrijker dan winnen is meer te lezen over het belang van een inclusieve arbeidsmarkt en hoe werkgevers daaraan kunnen bijdragen. 

beeld: pixabay

Waardeer dit blogbericht:
0

HRzone is het kennisplatform van HRcommunity. De redactie van HRzone bestaat uit een team van jonge en enthousiaste professionals met een passie voor HR. Contact opnemen met de redactie kan via .


twitter hover 32