10
nov

Handboek Arbeid & Pensioen: Hoofdstuk 9 & 10

Geplaatst door op in Artikelen
  • Fontgrootte: Groter Kleiner
  • Hits: 4136
  • 2 reacties
  • Afdrukken

Kennis over de huidige stand van zaken rondom arbeidsrecht is onmisbaar voor iedere hr-directeur en ook word je geacht te weten wat de impact is van de nieuwste jurisprudentie op je beleid.

De advocaten van Van Benthem & Keulen willen graag hun kennis met de leden van HRcommunity delen. Theorie en praktijk zijn gebundeld in het Handboek Arbeid & Pensioen. Wij publiceren iedere twee weken twee hoofdstukken uit dit onmisbare naslagwerk.

Het negende en tiende hoofdstuk zien op twee belangrijke arbeidsrechtelijke zaken in de collectieve sfeer, namelijk de situatie dat sprake is van een overgang van onderneming en de situatie dat er een reorganisatie doorgevoerd moet worden. Lees ook de eerste twee hoofdstukken over het begin van de arbeidsrelatie, het derde en vierde hoofdstuk over twee belangrijke grondrechten in het arbeidsrecht, het vijfde en zesde hoofdstuk over het wijzigen van arbeidsvoorwaarden en vakantie en verlof en het zevende en achtste hoofdstuk over omgaan met ziekte, arbeidsongeschiktheid en medezeggenschap.

Hoofdstuk 9: Overgang van onderneming

Wanneer sprake is van een overgang van onderneming, treden alle werknemers vanzelf in dienst bij de opvolgende partij (de “verkrijger”). Dit hoofdstuk gaat in op de vragen ‘Wanneer is sprake van een overgang van onderneming?’ en ‘Wat zijn de gevolgen van een overgang van onderneming?’.

Aan het einde van elk hoofdstuk worden een aantal praktische tips gegeven. Een belangrijke tip die in hoofdstuk negen wordt gegeven is: Stel goed vast waar de werknemers in dienst zijn.

Hoofdstuk 10: Reorganisatie

Bij het doorvoeren van een reorganisatie gelden de ‘normale’ civielrechtelijke ontslagregels. Daarnaast dient de werkgever zich te houden aan verplichtingen op grond van de Wet op de Ondernemingsraden (‘WOR’) en een eventueel toepasselijke CAO.

Welke verplichtingen heeft de werkgever bij collectief ontslag? en is de werkgever verplicht een sociaal plan op te stellen? Deze vragen en meer worden behandeld in hoofdstuk 10 van het handboek.

Download de hoofdstukken

VBKHANDBOEK

Waardeer dit blogbericht:
0

Eigenaar van de Koning Business Development en lid kernteam HRcommunity. Onder andere verantwoordelijk voor HRzone, HRjob en HRxpress. Onderdeel van redactie HRzone.

Reacties