23
nov

Handboek Arbeid & Pensioen: Hoofdstuk 11 & 12

Geplaatst door op in Artikelen
  • Fontgrootte: Groter Kleiner
  • Hits: 4056
  • 0 reactie
  • Afdrukken

Kennis over de huidige stand van zaken rondom arbeidsrecht is onmisbaar voor iedere hr-directeur en ook word je geacht te weten wat de impact is van de nieuwste jurisprudentie op je beleid. De advocaten van Van Benthem & Keulen willen graag hun kennis met de leden van HRcommunity delen. Theorie en praktijk zijn gebundeld in het Handboek Arbeid & Pensioen. Wij publiceren iedere twee weken twee hoofdstukken uit dit onmisbare naslagwerk.

De laatste twee hoofdstukken van het handboek, hoofdstuk 11 & 12, hebben betrekking op het einde van de arbeidsovereenkomst en het pensioen. Lees ook de eerste twee hoofdstukken over het begin van de arbeidsrelatie, het derde en vierde hoofdstuk over twee belangrijke grondrechten in het arbeidsrecht, het vijfde en zesde hoofdstuk over het wijzigen van arbeidsvoorwaarden en vakantie en verlof, het zevende en achtste hoofdstukover omgaan met ziekte, arbeidsongeschiktheid en medezeggenschap en het negende en tiende hoofdstuk over twee belangrijke arbeidsrechtelijke zaken in de collectieve sfeer.

Hoofdstuk 11: Het einde van de arbeidsovereenkomst

In dit hoofdstuk komt aan de orde op welke manieren de werkgever de arbeidsovereenkomst kan doen eindigen. Daarnaast komt een aantal aspecten aan bod die steevast een rol spelen in een ontslagdossier. Te denken valt aan de opzegtermijn en de opzegverboden.

Aan het einde van elk hoofdstuk uit het handboek wordt een aantal praktische tips gegeven. Een belangrijke tip uit hoofdstuk elf is: ga op tijd met werknemers in gesprek over een eventueel ontslag.

Hoofdstuk 12: Pensioen

In dit hoofdstuk wordt de pensioenregeling behandeld waarin het gaat om het pensioen zoals dat tussen een werkgever en werknemer wordt afgesproken. Vragen als ‘Wat is pensioen en de pensioenovereenkomst?’, ‘Is een pensioenregeling verplicht?’ en ‘Wat is waardeoverdracht?’ staan in hoofdstuk twaalf centraal.

Download de hoofdstukken

VBKHANDBOEK

Waardeer dit blogbericht:
0

Eigenaar van de Koning Business Development en lid kernteam HRcommunity. Onder andere verantwoordelijk voor HRzone, HRjob en HRxpress. Onderdeel van redactie HRzone.

Reacties