06
nov

De veranderende waarde(n) van werk: optimaal benutten van beschikbare competenties

Geplaatst door op in Artikelen
  • Fontgrootte: Groter Kleiner
  • Hits: 4291
  • 0 reactie
  • Afdrukken

Ieder mens beschikt over een groot aantal competenties. In ons werk benutten we er vaak maar een deel van. Dat kan ook niet anders, we kunnen nu eenmaal niet alles kwijt in ons werk. Er zijn ook altijd competenties die we niet verder willen ontwikkelen. Zo heb ik er voor gekozen om me niet verder te bekwamen in de scheikunde, hoewel ik het op school een leuk vak vond.

Andere competenties willen we alleen in de privé-sfeer inzetten. Zo zijn sommige verpleegkundigen bereid om tijdens hun werk te tolken voor patiënten die het Nederlands niet machtig zijn, terwijl anderen dat niet bij hun werk vinden passen. Toch zijn er vrijwel altijd ook 'onbenutte competenties' die we heel goed zouden kunnen inzetten op het werk en die we ook best zouden willen ontwikkelen, maar waar nu niets mee gebeurt. Als er meer aandacht wordt besteed aan dit onbenutte potentieel is er op verschillende terreinen veel winst te behalen. Medewerkers kunnen zich bijvoorbeeld beter ontplooien en werkgevers kunnen meer uit hun mensen en hun organisatie halen.

Competenties herkennen

Bij het beter benutten van onbenut potentieel spelen leidinggevenden een belangrijke rol. Allereerst moeten zij de verborgen competenties herkennen. Competenties herkennen lukt vaak wel als ze direct te maken hebben met iemands functie en ook competenties die gerelateerd zijn aan de eerstvolgende logische loopbaanstap worden vaak nog wel herkend. Maar competenties die verder afstaan van de reguliere werkzaamheden blijven vaak buiten beeld. Ze worden immers niet ingezet tijdens het werk en zijn dus niet zichtbaar voor de leidinggevende. Maar ook als deze competenties wel worden ingezet tijdens het werk worden ze lang niet altijd opgemerkt.

Optimaal aansluiten

Ook als een leidinggevende de extra competenties wel herkent lukt het niet altijd om dat potentieel te benutten, bijvoorbeeld omdat de betreffende competenties niet aansluiten bij de functie van de medewerker en ook niet bij andere bestaande functies.

Optimaal benutten van het beschikbare potentieel van medewerkers lukt pas als er anders wordt gekeken naar functies. Bijvoorbeeld als actief gezocht wordt naar mogelijkheden om taken zo te combineren dat ze optimaal aansluiten bij een specifieke persoon. Of als geheel nieuwe taken worden ontwikkeld, misschien zelfs geheel nieuwe producten of diensten, waar de competenties tot hun recht kunnen komen. Het optimaal benutten van competenties vraagt om het creëren van functies die precies passen bij specifieke mensen. Dat vraagt een andere aanpak. Gewoonlijk gaan we immers op zoek naar mensen die precies passen bij specifieke functies.

Optimaal benutten van competenties vraagt dus om een heel andere benadering van werk en van mensen. Het vraagt een extra inspanning, maar het levert ook veel op. Medewerkers kunnen zich optimaal ontplooien en het wordt makkelijker om het potentieel van mensen met een beperking of een grotere afstand tot de arbeidsmarkt te benutten. Zo kunnen er meer mensen een volwaardige rol spelen in het arbeidsproces. En organisaties die anders kijken naar mensen en hun mogelijkheden, en waar mensen een grotere verscheidenheid aan competenties kunnen inzetten, worden productiever en innovatiever.

Deze andere manier van werken stelt nieuwe eisen aan de competenties van leidinggevenden en aan de werkomgeving. Wat het precies vraagt van leidinggevenden en de werkomgeving is een van de onderwerpen waarnaar onder andere bij Windesheim onderzoek naar wordt gedaan. Onze eerste resultaten presenteren we op het congres 'Veranderende waarde(n) van werk' op 14 november. Op dit congres worden ook veel andere praktisch toepasbare onderzoeken gepresenteerd. Kom ook luisteren! Bent u NIP-geregistreerd A&O psycholoog? Bij deelname aan het congres ontvangt u accreditatiepunten!

Meer weten over het optimaal benutten van competenties?

Kom dan naar het HRM Praktijk & Onderzoek congres, een initiatief van het landelijk netwerk van HRM-lectoren!

Graag gaan wij tijdens het HRM lectorencongres van 14 november het gesprek met u aan over welke mogelijkheden u ziet voor de uitvoering van de participatiewet bij u in de organisatie.

Het congres vormt een unieke gelegenheid om je te verdiepen in alle laatste trends en onderzoeksresultaten die te maken hebben met de veranderende waarde(n) van werk. Tijdens deze conferentie worden de resultaten van meer dan 40 onderzoeken, uitgevoerd door 11 hogescholen (20 lectoraten) en enkele universiteiten en adviesbureaus gepresenteerd.

Datum: vrijdag 14 november 2014

Tijd: 9.00 - 18.00

Locatie: Hogeschool Inholland, Rotterdam

Prijs: 150 euro p.p.

Voorafgaand aan het congres vindt op donderdag 13 november 2014 van 15.30 tot +/- 21.30 uur op dezelfde locatie een bijeenkomst plaats die speciaal bedoeld is voor onderzoekers. De kosten voor de onderzoekersmiddag zijn € 70.

Kosten congres + onderzoekersmiddag: € 180

Speciaal studententarief: € 25 (slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar!)

Aanmelden: Klik hier voor meer informatie en direct aanmelden

 

Waardeer dit blogbericht:

Dr. Sjiera de Vries is lector Sociale Innovatie en Verscheidenheid bij hogeschool Windesheim. Daarnaast heeft zij een bureau voor onderzoek en advies, Sjiera de Vries HR Advies.

Reacties