23
okt

De veranderende waarde(n) van werk: investeren in duurzame inzetbaarheid loont

Geplaatst door op in Artikelen
  • Fontgrootte: Groter Kleiner
  • Hits: 6367
  • 0 reactie
  • Afdrukken

De Nederlandse overheid vindt duurzame inzetbaarheid een belangrijk thema. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft in dit kader de website www.duurzameinzetbaarheid.nl opgezet. Helaas hebben werkgevers te weinig structurele aandacht voor dit thema. In dit artikel ga ik in op incidentele maatregelen zoals subsidies, maar ook hoe je structureel effect kunt bereiken.

Verhoogde WAO-leeftijd

Duurzame inzetbaarheid heeft extra impuls gekregen door de maatregel van de overheid om de WAO-leeftijd in Nederland geleidelijk, maar versneld, te verhogen. Als gevolg hiervan is de gemiddelde leeftijd van de werkenden in Nederland omhoog gegaan naar bijna 42 jaar, en is de gemiddelde pensioenleeftijd toegenomen naar bijna 64 jaar. Ter vergelijking in 2006 lag de gemiddelde pensioenleeftijd nog op 61 jaar. Werknemers werken dus steeds langer door. Vooral de jongere populatie in Nederland, zal er rekening mee moeten houden, tot op hogere leeftijd werkzaam te blijven. Sommige mensen spreken zelfs over een toekomstige pensioenleeftijd van boven de 70 jaar. Voor werknemers betekent dit dat zij zelf meer aandacht zullen moeten besteden aan hun gezondheid en inzetbaarheid op de arbeidsmarkt.

ESF-regeling

Werkgevers blijken op dit moment maar weinig aandacht te hebben voor de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers. Uit de meest recente meting van de Werkgevers Enquête Arbeid (WEA) van TNO uit 2012 blijkt dat slechts iets meer dan een derde van de werkgevers maatregelen neemt om langer doorwerken van de medewerkers mogelijk te maken. Daarbij zijn grotere bedrijven in het algemeen wat actiever dan kleinere bedrijven. Als extra stimulans heeft het ministerie van SZW dit jaar 22 miljoen vrij gemaakt voor projecten om werknemers gezonder en langer aan het werk te houden. Deze nieuwe ESF-regeling (Europees Sociaal Fonds) is in de week van 15 oktober van start gegaan. Bedrijven kunnen via deze regeling 50% subsidie ontvangen voor kleinschalige projecten van maximaal € 20.000. Het ministerie van SZW hoopt met deze maatregel met name het midden- en kleinbedrijf (MKB) in actie te brengen. Ik verwacht dat op grote schaal gebruikt gemaakt zal worden van deze regeling.

Stimuleringsregeling leeftijdsbewust personeelsbeleid

Het is zeker niet de eerste keer dat het ministerie van SZW subsidieregelingen voor bedrijven (en/of sectoren) instelt gericht op de bevordering van duurzame inzetbaarheid. In 2011was er een vergelijkbare ESF-regeling voor bedrijven. Toen is er voor 77 miljoen euro aan bedrijven beschikbaar gesteld voor activiteiten op het gebied van sociale innovatie en vitaliteit. Iets langer geleden, tussen 2004 en 2008, heeft het ministerie van SZW in het kader van de stimuleringsregeling leeftijdsbewust personeelsbeleid 21 miljoen euro beschikbaar gesteld aan bedrijven en sectororganisaties. Al deze initiatieven hebben tot mooie, maar helaas vaak incidentele activiteiten geleid gericht op de duurzame inzetbaarheid van werknemers. Helaas zijn dit soort subsidieregelingen niet voldoende om werkgevers structureel aandacht te laten besteden aan de inzetbaarheid van hun werknemers. En dat terwijl de business case van duurzame inzetbaarheid, volgens dat zelfde ministerie (SZW) duidelijk is. Investeren in duurzame inzetbaarheid loont, soms al binnen één jaar.

Online tool

Om dat te onderbouwen, heeft SZW een online tool laten ontwikkelen die laat zien wat investeringen in duurzame inzetbaarheid voor Nederlandse bedrijven en organisaties kunnen betekenen. Als u geïnteresseerd bent in de wijze waarop u als arbeidsorganisatie structureel met duurzame inzetbaarheid aan de slag kunt en niet alleen incidenteel met behulp van een subsidie activiteiten wilt ontwikkelen, kunt u op 14 november in Rotterdam terecht. Op het HRM Praktijk en Onderzoek congres wordt in diverse sessies aan dit onderwerp aandacht besteed en kunt u van andere arbeidsorganisaties horen hoe zij dat hebben aangepakt.

Meer weten overduurzame inzetbaarheid en hoe u als HR daar structureel aandacht aan kan besteden? Kom dan naar het HRM Praktijk & Onderzoek congres, een initiatief van het landelijk netwerk van HRM-lectoren! Het congres vormt een unieke gelegenheid om je te verdiepen in alle laatste trends en onderzoeksresultaten die te maken hebben met de veranderende waarde(n) van werk. Tijdens deze conferentie worden de resultaten van meer dan 40 onderzoeken, uitgevoerd door 11 hogescholen (20 lectoraten) en enkele universiteiten en adviesbureaus gepresenteerd.

Datum: vrijdag 14 november 2014

Tijd: 9.00 - 18.00

Locatie: Hogeschool Inholland, Rotterdam

Prijs: 150 euro p.p.

Voorafgaand aan het congres vindt op donderdag 13 november 2014 van 15.30 tot +/- 21.30 uur op dezelfde locatie een bijeenkomst plaats die speciaal bedoeld is voor onderzoekers. De kosten voor de onderzoekersmiddag zijn € 70.

Kosten congres + onderzoekersmiddag: € 180

Speciaal studententarief: € 25 (slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar!)

Aanmelden: Klik hier voor meer informatie en direct aanmelden

 

Waardeer dit blogbericht:
0

Rob Gründemann is lector Organisatie Configuraties en Arbeidsrelaties bij het Kenniscentrum Sociale Innovatie van de Hogeschool Utrecht. Tevens werkt hij als senior onderzoeker/adviseur bij TNO.


linkedin hover 32

Reacties